Klage over behandling af tandskade

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 1. juni 2002 på skadestuen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af den 2. juni 2002 i .

Sagsnummer:

0339507

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Faggruppe:

Tandlæger, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 1. juni 2002 på skadestuen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> den 2. juni 2002 i <****>.

HændelsesforløbDen 1. juni 2002 kl. 23.25 henvendte sig i skadestuen, , da han var blevet ramt på munden af en flaske.

Ved ankomsten tilbød en sygeplejerske en båre at ligge på, og kl. 23.55 undersøgte reservelæge ham. Ved undersøgelsen fandt reservelæge , at en fortand i overmunden havde fået en kompliceret kronefraktur og at to øvrige tænder havde fået ukomplicerede kronefrakturer samt et 1,5 cm langt sår i læben.


Reservelæge fandt det nødvendigt at kontakte vagthavende tandlæge på , som var villig til at foretage undersøgelse og eventuel behandling af .

Reservelæge vurderede, at transporten til kunne finde sted af s veninde i privatbil.

Den 2. juni 2002 foretog tandlæge en undersøgelse af . Ved undersøgelsen fandt han en mindre sønderrivning i overlæbens midte, der omfattede hud, underhud og den overfladiske del af underliggende muskler. Der var videre et brud på tandkronen af 3 tænder, og 1 tand var skadet med et kompliceret brud på tandkronen. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse af overlæben, som viste tilstedeværelse af tandstumper og glasskår.

Tandlæge anlagde lokalbedøvelse svarende til overlæben og de brækkede tænder. Herefter rensede han overlæben med fjernelse af de synlige tandstumper og glasskår. Dernæst blev overlæben syet og der blev foretaget fjernelse af tandrod. Ved afslutningen blev der anbefalet kold-flydende kost i det følgende døgn samt klorhexidin-mundskylning 2 gange dagligt. Der blev endvidere udleveret en recept på smertestillende medicin af typen Naproxen 500 mg 2 x daglig og videre kontrol hos egen tandlæge.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At der ikke blev iværksat relevant behandling af s tænder og læbe på skadestuen, . har oplyst, at han havde fået en flaske i hovedet, og at to fortænder var blevet slået ud samt at læben var flækket. s læbe blev endvidere senere syet med 4 sting.

2. At lægen vurderede, at selv kunne forestå transporten til skadestuen på .

3. At tandlægen ikke ved undersøgelsen af s læbe konstaterede, at der var glasskår i læben. har oplyst, at det efterfølgende er blevet konstateret, at der var 4 stykker glas i læben.

4. At ikke modtog tilstrækkelig smertestillende behandling med hjem.


Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunktReservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling den 1. juni 2002 af i skadestuen.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 1. juni 2002, at henvendte sig i skadestuen, da han havde fået en flaske i ansigtet lige ved munden. Han havde ikke været bevidstløs, haft kvalme, synsforstyrrelser, hovedpine eller havde kastet op.

Det fremgår videre af journalen, at reservelæge undersøgte , og fandt at han var vågen, klar og orienteret i tid, sted og egne data. Der var videre normal pupilrespons for lys, og normale pupiller. havde et brud på 1+ (højre fortand i overmunden), tandroden var blottet. Der var brud på to andre tænder uden blottet tandrod. Der var endvidere et ca. 1,5 cm langt sår i overlæben. Reservelæge skønnede ikke, at der var tegn på hjernerystelse.

Ifølge journalen blev s flænge ikke syet af reservelæge , og han kontaktede den vagthavende tandlæge på . Vagthavende tandlæge ville gerne se og undersøge .

Nævnet kan oplyse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ikke at sy såret på indersiden af overlæben, da sår i mundhulen som regel heler uden generende følger.

Nævnet kan videre oplyse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at kontakte en vagthavende tandlæge med henblik på at få en vurdering af tandskaderne, idet der var risiko for varige skader på 1+.

Det er nævnets vurdering, at da transporttiden til tandlægen ikke var langvarig, var der ikke indikation for yderligere behandlingstiltag.

Det er videre nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at reservelæge vurderede, at kunne blive transporteret i privat bil, da han var samlet, orienteret og ikke frembød tegn på hjernerystelse.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af reservelæge , idet behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 3. og 4. klagepunktTandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af den 2. juni 2002 på .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 2. juni 2002, at tandlæge undersøgte og fandt, at han havde fået skader på 1+ +1 (både højre og venstre fortand i overmunden) og 2+ (anden tand i højre side af overmunden).


Det fremgår videre af journalen, at der blev fjernet tandstumper og glasskår fra bløddelslæsionen i overlæben, før læsionen blev syet.

Nævnet kan oplyse, at det er ekstremt vanskeligt at finde og fjerne alle fremmedlegemer af glas og tandsubstans. Det er ikke usædvanligt, at fremmedlegemer senere udstødes af sig selv.

Det fremgår videre af journalen, at blev lokalbedøvet under behandlingen, og han fik udleveret en recept på et virksomt smertestillende middel (Naproxen).

Det er nævnets vurdering, at tandlæge på baggrund af de fremførte symptomer har iværksat relevante undersøgelser og har reageret relevant på det ved undersøgelsen konstaterede.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af , idet behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.