Klage over manglende konstatering af brud

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 2. april 2002 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 11. april 2002 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0340702

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 2. april 2002 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. april 2002 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbhenvendte sig den 2. april 2002 efter opfordring fra sin praktiserende læge på skadestuen, , efter at han var faldet ned fra et 1½ m højt gærde og landet på hovedet.

På baggrund af sygehistorien og undersøgelsen vurderede læge , at der ikke var tale om brud på halshvirvelsøjlen og derfor heller ikke indikation for røntgenundersøgelse. blev anbefalet at holde sig i ro et par dage, tage smertestillende medicin og søge læge, hvis der skulle komme ændret følesans i arme eller forværring af smerter i nakken.

tog kontakt med sin egen læge den 11. april 2002, og lægen henviste ham til en kiropraktor. Denne tog røntgenbilleder af halshvirvelsøjlen og henviste til skadestuen, idet kiropraktoren oplyste, at hun kunne konstatere et brud på halshvirvelsøjlen.

Ved henvendelse på skadestuen blev der optaget røntgenbilleder, som ifølge beskrivelsen heraf, foretaget af overlæge , ikke viste tegn på brud eller luksation.

Da kiropraktoren fastholdt sin mistanke om brud på halshvirvelsøjlen, blev der den 16. april 2002 foretaget CT-scanning, og da det ikke kunne afvises, at der var en revne i 2. halshvirvel, blev henvist til neurokirurgisk afdeling, .

Ifølge klageskrivelsen blev opereret den 30. april 2002.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at der ikke blev iværksat tilstrækkelig undersøgelse – herunder røntgenundersøgelse og behandling i forbindelse med, at var faldet og havde slået sin nakke.

har anført, at det efterfølgende blev konstateret, at han havde et brud på nakken, hvorfor han blev opereret.

Nævnets afgørelse af klagenLæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 2. april 2002.

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. april 2002.

Begrundelse


Ifølge journalen faldt ned fra et 1 ½ meter højt havegærde og landede på hovedet. Han havde på undersøgelsestidspunktet ikke hovedpine og havde ikke været bevidstløs eller haft kvalme.

Ifølge journalen fandt læge ved den objektive undersøgelse, at havde besvær med at bevæge hovedet i alle retninger på grund af smerter.

Det er nævnets vurdering, at dette fund må karakteriseres som et positivt tegn på indirekte ømhed i nakken, og da der samtidig forelå oplysninger om et fald fra 1½ meters højde, hvor var landet på hovedet, burde disse anamnestiske oplysninger tilsammen med den fundne nedsatte bevægelse have ført til, at der var ordineret røntgenundersøgelse af nakken.

Sammenfattende finder nævnet derfor, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .

fik herefter ved fornyet henvendelse til skadestuen den 11. april 2002 på mistanke om brud foretaget røntgenundersøgelse.

Det er på baggrund af en gennemgang af røntgenundersøgelsen foretaget den 11.april 2002 nævnets vurdering, at røntgenundersøgelsen viste ret svære degenerative forandringer i rygsøjlen og desuden rejste stærk mistanke om et brud på 2. halshvirvels tandformede fremspring (dens epistrophei).

Der blev ifølge beskrivelsen gjort flere forsøg på at fremstille 2. halshvirvel forfra gennem munden, uden at dette lykkedes.

Det er imidlertid nævnets vurdering, at forandringerne på de sidebilleder, der foreligger, er så overbevisende, at der burde være opstået stærk mistanke om et brud.

Sammenfattende finder nævnet derfor, at overlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .