Klage over manglende CT-scanning af 12-årig dreng, som klagede over opkast og hovedpine efter uheld med en pind i næsen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge og overlæge for deres behandling af den 9. december 2002 på pædiatrisk afdeling, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge og 1. reservelæge for deres behandling af den 11. december 2002 på pædiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0341425

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Speciale:

Børnesygdomme (pædiatri)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> og overlæge <****> for deres behandling af <****> den 9. december 2002 på pædiatrisk afdeling, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> og 1. reservelæge <****> for deres behandling af <****> den 11. december 2002 på pædiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløbfik den 29. november 2002 en træpind op i næsen, hvor den sad fast, men han var selv i stand til at trække den ud, hvorved han fik næseblødning. Han blev samme dag tilset af lægevagten, som ikke fandt andet end et lille sår i næsen, hvorfor han blev hjemsendt.

I perioden fra den 30. november til den 9. december 2002 kastede op, havde mavesmerter og hovedpine. Da den 9. december 2002 stadigvæk havde opkastninger besluttede egen læge at indlægge akut på pædiatrisk afdeling, , med henblik på en vurdering.

Den 9. december 2002 blev undersøgt på pædiatrisk afdeling af reservelæge , som fandt, at han var fuldstændig klar og vågen, og bortset fra bleghed, fandt hun intet påfaldende. Det blev dog aftalt at observere på afdelingen, men efter nogle timers forløb blev han udskrevet med råd om at henvende sig igen ved forværring.

Den 11. december 2002 blev henvist til fornyet undersøgelse på pædiatrisk afdeling, idet han havde haft en blodtilblandet opkastning samme dag. Ved genindlæggelsen fandt reservelæge , at var i god almentilstand og kun lettere påvirket, og han fandt intet abnormt ved lægeundersøgelsen. Tilstanden blev betragtet som en maveinfektion, der varede længere end sædvanligt. blev sendt hjem, og forældrene fik besked om at måtte henvende sig inden for et døgn, hvis tilstanden skulle forværres, eller hvis der skulle tilstøde yderligere klager.

Den 16. december 2002 kontaktede s forældre på ny egen læge på grund af fornyet hovedpine og opkastninger. Egen læge henviste til en speciallæge i øre,-næse,-halssygdomme, som dog fandt fuldstændig normal status svarende til øvre luftveje.

Den 26. december 2002 blev igen akut indlagt på pædiatrisk afdeling, og der blev, på grund af de vedvarende klager, gennemført en CT scanning af hjernen den 27. december 2002. Scanningen viste flere abscesser (bylddannelser) beliggende i panderegionen på venstre side og omkring hjernens hulrum. blev herefter overflyttet til neurokirurgisk afdeling, .

Den 27. december 2002 fik foretaget punktur af bylderne med udtømmelse af pus. Der blev iværksat behandling, og havde efter indgrebet aftagende hovedpine. Efter en repunktur fik det gradvist bedre, og blev tilbageflyttet til børneafdelingen på den 6. januar 2003 med henblik på fortsat antibiotisk behandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægerne på pædiatrisk afdeling, , ikke undersøgte tilstrækkeligt grundigt den 9. og 11. december 2002, herunder ikke foranledigede, at der blev foretaget en scanning af hjernen.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge og overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 9. december 2002 på pædiatrisk afdeling, .

Reservelæge og 1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 11. december 2002 på pædiatrisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 29. november 2002 havde fået en træpind op i næsen, hvorefter han havde fået næseblod. Han blev samme dag vurderet af vagtlægen, som ikke havde fundet andet end et lille sår i næsen samt næseblod, hvorfor han var blevet hjemsendt. Efterfølgende havde haft lidt hovedpine, og der var tilkommet mavepine og diarre som varede en uges tid. Derefter var der en enkelt dag, hvor ikke havde symptomer. To dage før indlæggelsen på pædiatrisk afdeling havde haft en temperatur på 38,5, og han kunne have op til 7-8 opkastninger og følte, at han ikke kunne holde noget i sig. Han havde normal afføring, og han havde ikke været sløv eller fjern.

Videre fremgår det af journalen, at den 9. december 2002 blev indlagt akut på pædiatrisk afdeling på , hvor han blev undersøgt af reservelæge . Reservelæge fandt ved den objektive undersøgelse, at var fuldstændig klar og vågen, og bortset fra bleghed fandt hun intet påfaldende, specielt blev der ikke beskrevet nogen neurologiske symptomer. På baggrund af dette blev det besluttet, at skulle observeres i afdelingen, og i denne periode havde ingen opkastninger, men uændret hovedpine, som blev behandlet med Panodil. Endvidere forelå resultaterne fra blodprøverne, som var normale uden tegn til infektion

Videre fremgår det af journalen, at blev udskrevet efter nogle timers forløb med råd om at henvende sig igen ved forværring.

Det fremgår af reservelæge og overlæge s udtalelser til sagen, at reservelæge konfererede med overlæge , inden hun udskrev , og at overlæge var enig i, at det drejede sig om en irritationstilstand i mave og tarm (gastroenteritis) med let dehydrering (væsketab).

Nævnet finder ikke at kunne kritisere, at reservelæge og overlæge den 9. december 2002 på baggrund af s sygehistorie, fundene ved den objektive undersøgelse samt resultaterne af blodprøverne skønnede, at det drejede sig om en irritationstilstand i mave og tarm med let væsketab. Nævnet finder således ikke at kunne kritisere, at ikke fik tilbudt en CT-scanning den 9. december 2002

Nævnet finder således efter en samlet vurdering, at blev undersøgt og behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 9. december 2002.

For så vidt angår behandlingen den 11. december 2002 fremgår det af journalen, at blev genindlagt på pædiatrisk afdeling den 11. december 2002, da han fortsat havde opkastninger samt diarre. Det fremgår videre af journalen, at havde haft en enkelt blodtilblandet opkastning, og at han havde haft et vægttab på 2,7 kg på 3 dage.

Det fremgår endvidere af journalen, at blev undersøgt af reservelæge , som fandt, at var i god almentilstand og kun lettere påvirket. Han kom gående ind i konsultation og var selv i stand til at klatre op på undersøgelsesbriksen og give et kraftigt håndtryk. Reservelæge påviste intet abnormt ved den objektive undersøgelse af , specielt blev der ikke beskrevet neurologiske tegn på irritation af hjernehinderne. Videre fremgår det af journalen, at laboratorietallene ikke viste tegn på infektion eller dehydrering. Reservelæge vurderede på denne baggrund, at det fortsat drejede sig om en maveinfektion, der varede længere end sædvanligt.

Endvidere fremgår det af journalen, at reservelæge konfererede s tilstand med 1. reservelæge , hvorefter det blev besluttet, at kunne udskrives.

Nævnet finder ikke at kunne kritisere, at reservelæge og 1. reservelæge den 11. december 2002 på baggrund af s sygehistorie, fundene ved den objektive undersøgelse samt resultaterne af blodprøverne skønnede, at det drejede sig om en irritationstilstand i mave og tarm med let væsketab. Nævnet finder således ikke at kunne kritisere, at ikke fik tilbudt en CT-scanning den 11. december 2002

Nævnet finder således efter en samlet vurdering, at blev undersøgt og behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 11. december 2002.