Klage over mangelfuld information til gravid vedrørende læbe-gane-spalte hos barnet

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes information af i forbindelse med konsultationen den 4. marts 2002 i sin praksis.

Sagsnummer:

0341428

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes information af <****> i forbindelse med konsultationen den 4. marts 2002 i sin praksis.

Hændelsesforløb


Den 19. februar 2002 henvendte , som var gravid, sig telefonisk til den praktiserende læge på grund af hovedpine og opkastninger. Der blev ordineret kvalmestillende medicin (Primperan).

Den 20. februar 2002 blev indlagt på gynækologisk obstetrisk afdeling, , på grund af længerevarende kvalme og opkastninger. Hun var indlagt frem til den 24. februar 2002, og hun blev under indlæggelse scannet og fik ordineret 2 liter væske intravenøst.

Den 4. marts 2002 fik foretaget graviditetsundersøgelse af praktiserende læge , som tillige udfærdigede svangrejournal.

Den 16. oktober 2002 fødte en datter med højresidig læbe-gumme-spalte.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt vejledning og behandling, da hun henvendte sig i 8. graviditetsuge og spurgte om læbe-gumme-spalte var arveligt, idet lægen afviste dette og samtidig undlod at tilbyde hende undersøgelse enten i form af scanning eller en genetisk undersøgelse for at udelukke, at hendes barn ville få dette handicap.

Det er herved oplyst, at s svoger har læge-gumme-spalte, og at s datter også har fået dette handicap.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af i forbindelse med konsultationen den 4. marts 2002 i sin praksis.

Begrundelse


har anført, at praktiserende læge orienterede hende om, at læbe-gane-spalte ikke er arvelig.

Læge har anført, at hun ikke erindrer, at denne problematik blev berørt. Videre har hun anført, at det er sædvanlig procedure i hendes praksis, at sætte et spørgsmålstegn i rubrikken ´arvelige sygdomme´ og samtidig anmode om en vurdering af speciallægerne i obstetrik på modtagende fødeafdeling, hvis der ved den første graviditetsundersøgelse fremkommer oplysninger om arvelige sygdomme eller om sygdomme, som ikke kan afvises at være arvelige, og hvor man er usikker på betydningen af defekten/sygdommen i relation til det ventede barn.

Der blev ikke sat et spørgsmålstegn i rubrikken ´arvelige sygdomme´ i s svangrejournal udfærdiget af læge den 4. marts 2002. Det fremgår derimod af journalen, at hun blev henvist til videre rådgivning hos én af de overlæger på obstetrisk afdeling, , som tager sig af komplicerede fødsler, da hun var meget graviditetsbelastet. Herudover blev hun grundet graviditetsbelastning henvist til genetisk rådgivning.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og læge om, hvorvidt ved konsultationen den 4. marts 2002 blev informeret om, at læbe-gumme-spalte ikke er arvelig. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at læge informerede om, at læbe-gumme-spalt ikke er arvelig.

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at læge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af ved konsultationen den 4. marts 2002.

Nævnet kan oplyse, at medfødt spaltedannelse ses hos to promille af nyfødte, og at der ofte er et arveligt moment.

Videre kan nævnet oplyse, at man, ifølge oplysninger fra plastikkirurgisk afdeling, , ved genetisk undersøgelse hidtil ikke har kunnet afsløre læbe-gane-spalte. Endvidere er det oplyst, at resultaterne af ultralydsscanning stadig er så usikre, at man yderst sjældent vil være i stand til at finde læbe-gumme-spalte før udløbet af 16. graviditetsuge, hvorimod meget større spalter af og til vil kunne konstateres på dette tidspunkt.