Klage over manglende konstatering af sprunget ledbånd

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 25. februar 2003 på skadestuen, .

Sagsnummer:

0341621

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 25. februar 2003 på skadestuen, <****>.

 

Hændelsesforløb


faldt den 25. februar 2003 og slog sit venstre knæ. Hun kunne bagefter ikke støtte på benet og havde mange smerter. Hun blev kørt til skadestuen på , hvor hun blev undersøgt af reservelæge . Ved undersøgelsen af knæet fandt reservelægen ingen tegn på brud eller forstuvning, og blev behandlet med støttebind, smertestillende medicin og råd om at holde knæet i ro.

var igen på skadestuen den 5. marts 2003 efter et nyt fald, hvor hun havde pådraget sig brud i højre håndledsregion. Dette blev behandlet med gipsbandage.

blev efter ulykkestilfældet, hvor hun slog knæet, genoptrænet, men da der efter 14 dage fortsat var smerter, kontaktede hun sin praktiserende læge, som ved sin undersøgelse fandt, at der tilsyneladende var brud på senen over knæskallen (ruptur af venstre quadricepssene). blev den 10. marts 2003 indlagt akut og dagen efter opereret, hvor senen blev syet fast til knæskallen. Operationen og forløbet herefter var ukompliceret.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl ved undersøgelsen den 25. februar 2003.

Det er oplyst, at det senere blev konstateret, at der var sprunget et ledbånd/muskel.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. februar 2003.

Begrundelse


Reservelæge fandt ifølge journalen ved sin undersøgelse den 25. februar 2003, at der ikke var væske- eller blodansamling i knæleddet (”Patellaanslag neg.”), at der ikke var misfarvning af huden omkring knæet, at knæet kunne strække helt ud (”fri ekstension”) og bøje til 60 grader.

Der blev videre ifølge journalen foretaget røntgenundersøgelse af knæet, der blev bedømt som værende uden tegn til brud eller ledskred.

Nævnet finder, at reservelæge iværksatte relevant undersøgelse og reagerede relevant på det ved undersøgelse fundne.

Ifølge journalen fik efter 14 dage påvist en overrivning af senen fra den firhovede lårmuskel (ve. quadricepssenen). Senen var overrevet lige oven for knæskallen.

Nævnet kan oplyse, at det ved en overrivning af quadricepssenen kan forventes, at der vil være manglende evne til at strække knæet ud, og almindeligvis også blodansamling i og omkring knæleddet, og også efter passende tid misfarvning som følge af blødning i knæleddet og omgivende væv. Eventuelt vil man på røntgenundersøgelsens sidebillede kunne se, at knæskallen vil være forskudt nedad og vinklet fremad med den øverste ende.

Det er nævnets vurdering, at det af journalen og de foreliggende røntgenbilleder fra den 25. februar 2003 fremgår, at disse kliniske og røntgenologiske tegn på overrivning af quadricepssenen ikke var til stede ved undersøgelsen den 25. februar 2003.

Sammenfattende finder nævnet således, at reservelæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af den 25. februar 2003