Klage over, at brud på kæben ikke blev konstateret

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 19. december 2002 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge, på ortopædkirurgisk afdeling, , der på røntgenkonferencen efter den 20. december 2002 havde ansvaret for at følge op på behandlingen af .Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge til orientering.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 19. december 2002 på skadestuen, .

Sagsnummer:

0343508

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 19. december 2002 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge, på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, der på røntgenkonferencen efter den 20. december 2002 havde ansvaret for at følge op på behandlingen af <****>.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge <****> til orientering.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 19. december 2002 på skadestuen, <****>.

HændelsesforløbDen 19. december 2002 blev undersøgt af reservelæge på skadestuen, , efter at hun på cykel var stødt ind i en anden cyklist og havde slået hagen ned i cykelstyret. Der blev foretaget røntgenbillede af kæben (ortopantomografi). Røntgenbillederne blev vurderet af speciallæge fra radiologisk afdeling, som fandt, at der ikke var tegn på brud, men at undersøgelsen ikke var sufficient.

På grund af fortsatte gener fra specielt hagepartiet blev af egen læge henvist til tand- mund- og kæbeafdelingen, hvor hun den 19. februar 2003 blev undersøgt. Der blev foretaget røntgenundersøgelse, som viste brud af underkæben (venstre collum mandibulae). blev tilbud operation, hvilket hun dog ikke umiddelbart var interesseret i.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 19. december 2002 ikke modtog en korrekt behandling, idet et brud på kæben ikke blev konstateret.

har anført, at hun den 19. februar 2003 blev undersøgt på tand-, mund- og kæbeambulatoriet, hvor det blev konstateret, at hun havde et kæbebrud.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. december 2002 på radiologisk afdeling, .

Den læge, på ortopædkirurgisk afdeling, , der på røntgenkonferencen efter den 20. december 2002 havde ansvaret for at følge op på behandlingen af , har overtrådt lægelovens § 6.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge til orientering.

Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 19. december 2002 på skadestuen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen af den 19. december 2002, at kom ind på skadestuen, , efter et sammenstød med en anden cyklist, hvor hun havde slået hagen ned i cykelstyret. Hun havde fået en flænge i hagen, og havde slået kæbe og hænder. Videre fremgår det, at reservelæge undersøgte og på hendes hage observerede en flænge, der var ca. 3,5 cm lang og 1,5 cm dyb. Venstre hånd var hævet, der var misfarvning, normal bevægelse, ingen fejlstilling, normal følesans og normal pulsation. Videre fremgår det, at kunne åbne og lukke munden, men at hun havde lidt ondt, når hun åbnede munden. Røntgenundersøgelse af venstre hånd viste ingen tegn på brud, og var ikke øm på oversiden af hånden. Røntgenundersøgelse af kæben viste heller ikke tegn på brud. Endvidere fremgår det, at reservelæge ordinerede behandling i form af grundig vask af såret, bedøvelse med Lidokain, og såret blev herefter syet sammen med to sting, som skulle fjernes otte dage senere hos egen læge.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at henvise til røntgenundersøgelse af kæben og venstre hånd.

Det er nævnets vurdering, at røntgenbilledet af s kæbe viser en forkortning af underkæbebenet og forskydning ved kæbeleddet på venstre side, men der er ingen sikker brudlinie.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at en reservelæge fra ortopædkirurgisk afdeling ikke opdagede, at der var forandringer i form af forkortning af underkæbebenet og forskydning ved kæbeleddet, når der ikke samtidigt var en synlig brudlinie.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 19. december 2002 på skadestuen, .

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen af den 19. december 2002, at røntgenbilledet af s kæbe (ortopantomografi) ikke viste tegn på brud, og at røntgenbilledet af hendes venstre hånd ikke viste tegn på synlige brud. Af samme notat fremgår det, at undersøgelsen ikke repræsenterede en sufficient undersøgelse af hånden, håndleddet, den bådformede knogle i håndleddet eller kæben.

Det er nævnets vurdering, at røntgenundersøgelsen af s kæbe den 19. december 2002 viser en betydelig forkortning af underkæbebenets venstre side ved kæbeleddet, og at ledhovedet står roteret og forskudt i forhold til ledskålen. Det er nævnets vurdering, at forandringerne med stor sandsynlighed er udtryk for et brud i kæbehalsen med skred af ledhovedet. Højre side af kæbebenet frembyder intet unormalt.

Det er endvidere nævnets vurdering, at kvaliteten af røntgenundersøgelsen af s kæbe den 19. december 2002 er ganske udmærket.

Nævnet kan oplyse, at det er kendt, at en røntgenundersøgelse af en kæbe (ortopantomografi) er behæftet med mange fejlkilder, som følge af dårlig patientmedvirken, og at undersøgelsen ofte må suppleres med specialoptagelser for at få forholdene tilstrækkeligt belyst.

Det er således nævnets opfattelse at på trods af, at speciallæge vurderede, at røntgenundersøgelsen ikke var sufficient, burde han have erkendt forandringerne i kæbebenet og på grundlag af disse have tilrådet , at hun blev indkaldt til specialoptagelser af det pågældende kæbeled.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 19. september 2002 på radiologisk afdeling, .

Ifølge administrerende overlæge s udtalelse til sagen er det sædvanlig procedure, at røntgenbilleder, som bliver bedømt på skadestuen, bliver beskrevet den følgende hverdag af en radiolog, og at røntgenbillederne og beskrivelserne den næste hverdag atter gennemgås af en speciallæge fra ortopædkirurgisk afdeling.

Nævnet kan oplyse, at røntgenbilleder, som ordineres på en skadestue, normalt tages op på en røntgenkonference, hvor den foregående dags billeder gennemgås med henblik på at opdage fejlvurderinger.

Ifølge ledende overlæge s udtalelse til sagen har det ikke været muligt at finde den læge fra ortopædkirurgisk afdeling, der var ansvarlig for at følge op på røntgenundersøgelsen fra den 19. december 2002.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge på ortopædkirurgisk afdeling, , der på røntgenkonferencen efter den 20. december 2002 havde ansvaret for at følge op på behandlingen af , idet der var tale om røntgenbilleder, der blev beskrevet som ikke værende sufficiente.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge til orientering.