Klage over overset ledskred i fod

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 6. maj 2002 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 4. maj 2002 på skadestuen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 4. juni 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0444077

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 6. maj 2002 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 4. maj 2002 på skadestuen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 4. juni 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>.

HændelsesforløbDen 4. maj 2002 henvendte sig på skadestuen, efter at have været faldet over et kloakdæksel og med efterfølgende smerter i højre ankel. Reservelæge fandt på baggrund af røntgenundersøgelse, der viste normale forhold, at der forelå en forstuvning og anbefalede støttestrømpe.

Den 6. maj 2002 blev røntgenbillederne ved røntgenkonferencen vurderet af en ortopædkirurg, og en røntgenlæge , røntgenafdelingen, fandt, at billederne viste normale forhold.

Den 4. juni 2002 blev undersøgt af reservelæge , ortopædkirurgisk afdeling, , som blandt andet fandt hævelse på venstre side af foden samt distinkt ømhed ud for nogle af fodens ledbånd, og han anbefalede at fortsætte genoptræningen.

Den 23. oktober 2002 blev igen undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling, hvor fornyet røntgenundersøgelse af foden viste ledskred mellem to fodrodsknogler (talus og navikulare).

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At lægen den 4. maj 2002 på skadestuen, , ikke foretog korrekt behandling af .

Det er herved anført, at lægen burde have diagnosticeret, at havde et brud på foden og at forfoden var revet af led.

2. At lægen den 4. juni 2002 på ortopædkirurgisk ambulatorium, , ikke foretog korrekt behandling af .

Det er herved anført, at lægen burde have diagnosticeret, at havde et brud på foden og at forfoden var revet af led.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin vurdering af røntgenundersøgelsen af s højre ankelled og fod den 6. maj 2002 på røntgenafdelingen, .

Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 4. maj 2002 på skadestuen, .

Begrundelse:Det fremgår af journalen den 4. maj 2002, at oplyste, at hun var faldet over et kloakdæksel og havde fået smerter i højre ankel. Reservelæge, skadestuen, , fandt, at foden blev holdt indadbøjet, og at der var smerter ved mindste bevægelse i ankelleddet og mest udtalt ømhed svarende til mellemfodsknoglerne. Reservelægen fandt ikke ømhed svarende til det øverste lægben. Det fremgår videre, at reservelægen noterede, at røntgenundersøgelse af højre fod og fodled viste normale forhold, og at hun anbefalede anvendelse af støttestrømpe. Reservelægen noterede ifølge journalen, at røntgenbillederne skulle gennemgås den 6. maj 2002 ved røntgenkonference af speciallæger i ortopædkirurgi og radiologi.

Ifølge s udtalelse af 22. marts 2004 til sagen oplyste hun den 4. maj 2003 reservelæge om, at hun havde trådt på et kloakdæksel og var faldet ned i kloakken, i hvilken forbindelse hun havde beskadiget sin fod.

Ifølge reservelæge s udtalelse til sagen af 2. april 2004 henviser hun til journalen, hvoraf fremgår, at oplyste, at hun var faldet over et kloakdæksel.

Det er på det grundlag nævnets opfattelse, at det ikke kan anses for tilstrækkeligt godtgjort, at oplyste reservelæge om, at hun havde trådt på et kloakdæksel og var faldet ned i kloakken, i hvilken forbindelse hun havde beskadiget sin fod.

Nævnet finder på det grundlag, at reservelæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 4. maj 2002 på skadestuen, .

Det fremgår af overlæge , røntgenafdelingen, s udtalelse til sagen af 8. september 2003, at hun den 6. maj 2002 sammen med en ortopædkirurg gennemgik røntgenbillederne, som hun fandt normale, hvorefter hun straks dikterede beskrivelsen af røntgenbillederne.

Det er på baggrund af gennemsyn af de pågældende røntgenbilleder nævnets opfattelse, at røntgenundersøgelsen er af god kvalitet, og at den viste et ledskred mellem rulleben og bådben, således at rullebenets ledhoved er forskudt udad og opad. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt selv for trænede radiologer at opdage, hvis man ikke er specielt opmærksom på fodrodsknoglernes indbyrdes lejring. Det fremgår af skadejournalen den 4. maj 2002, at angav smerter ved mindste bevægelse i ankelleddet, men at der kun var diskret ømhed svarende til ankelleddets knyster, men derimod udtalt ømhed i mellemfodsknoglerne. Det taler efter nævnets opfattelse for, at noget eventuelt patologisk skulle søges. På den anden side er det nævnets vurdering, at det at snuble over et kloakdæksel ikke normalt medfører så svær en forandring. Sammenfattende er det dog nævnets opfattelse, at et sådant ledskred bør opdages af en overlæge i radiologi.

Nævnets finder på det grundlag, at overlæge ikke har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 6. maj 2002 på røntgenafdelingen, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktReservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 4. juni 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Begrundelse:Det fremgår af journalen den 4. juni 2002, at reservelæge , ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospital fandt hævelse ved den udvendige knyst og ind over fodryggen og ømhed af ledbåndene omkring fodleddet, og at han ikke fandt sideløshed eller skuffeløshed i anklen. Han noterede i journalen, at røntgenundersøgelse af ankelled og fod fra den 4. maj 2002 viste normale forhold, og han anbefalede at fortsætte genoptræningen og påbegynde vippebrættræning.

Nævnet finder på det grundlag, at reservelæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 4. juni 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, at reservelæge havde rekvireret røntgenbillederne og vurderet disse, samt uddybet sygehistorien.