Klage over en jordemoders manglende erkendelse af afvigelse på CTG

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 3. maj 2003 på fødeafdelingen på , jf. lov om jordemødre § 8, stk. 1.

Sagsnummer:

0444501

Offentliggørelsesdato:

20. april 2004

Faggruppe:

Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes behandling af <****> den 3. maj 2003 på fødeafdelingen på <****>, jf. lov om jordemødre § 8, stk. 1.

Hændelsesforløbvar 32 år, førstegangsfødende og i graviditetsuge 40, da hun lørdag den 3. maj 2003 om eftermiddagen henvendte sig på fødegangen på , da hun ikke havde mærket liv siden kl. ca. 13 samme dag.

blev modtaget af jordemoder , som foretog en overvågning med CTG (apparat der måler fostrets hjerteaktion og moderens veer samtidig på en strimmel). Jordemoder tolkede de 14 minutters registrering som, at barnet havde fin hjertelyd. Bagefter blev sendt hjem.

Den 4. maj 2003 havde stærke smerter og troede, at fødslen var forestående. Imidlertid gik veerne i ro og først onsdag den 7. maj 2003 fik hun på ny veer. henvendte sig på fødeafdelingen, hvor det ved undersøgelse blev konstateret, at barnet var dødt.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At jordemoderen ikke behandlede korrekt den 3. maj 2003.

Det er herved anført, at henvendte sig til fødeafdelingen, da hun ikke havde mærket liv siden frokost. Det er videre anført, at jordemoderen påsatte en CTG, og at hun efter kun 10 minutter konstaterede, at alt var som det skulle være, hvorefter blev sendt hjem. Det er s opfattelse, at jordemoderen ikke tolkede CTG-kurven korrekt, og at hun burde have observeret hende i mindst 30 minutter.

Nævnets afgørelse af klagenJordemoder har overtrådt lov om jordemødre § 8, stk. 1 ved sin behandling af den 3. maj 2003 på fødeafdelingen på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra den 4. maj 2003 (bør rettelig være den 3. maj 2003 ifølge både klager og jordemoder s udtalelse) at henvendte sig på grund af mindre liv, og at hun var førstegangsfødende med termin den 9. maj 2003. Videre fremgår det af samme notat, at jordemoder fandt fin hjertelyd ved overvågning med CTG, og at hun ikke foretog en indvendig undersøgelse, samt at gik hjem igen.

Det fremgår af jordemoder s udtalelse til sagen, at hun påsatte overvågning med CTG, og vendte tilbage til stuen efter ca. 40 minutter. Der var imidlertid kun en CTG strimmel på 14 minutter, idet apparatet var løbet tør for papir. Det fremgår også af udtalelsen, at der den pågældende dag var meget travlt på fødeafdelingen.

Nævnet kan oplyse, at CTG står for kardiotokograf, som er et apparat, der kan måle fosterets hjertefrekvenser og moderens veer. Overvågning med CTG foregår på den måde, at barnets puls registreres med et lille ultralydsapparat på moderens mave (eller en lille elektrode på barnets hoved). Veerne registreres med en vemåler på moderens mave. Apparatet udskriver kurven over barnets puls og veerne.

Endvidere kan nævnet oplyse, at basislinien på et fosters pulskurve fra CTG målingen er den linie, som løber igennem kurven, når man ser bort fra de større udsving. Basisliniens niveau udtrykker den gennemsnitlige fosterhjerte-frekvens eller med andre ord fostrets puls. Den normale pulskurve ligger mellem 110 og 150.

Videre kan nævnet oplyse, at decelerationer er dyk i fosterets puls. Man skelner mellem tidlige decelerationer (kommer før eller samtidig med en ve), og sene decelerationer (kommer efter en ve). Acceralationer er små stigninger i fostrets puls, hvilket er normalt. Variabilitet i kurven vil sige, om der hele tiden er små udsving. Kurven må ikke være flad. Nedsat variabilitet er ikke umiddelbart et faretegn, idet en af de hyppigste årsager til nedsat variabilitet er, at barnet sover, og at man kan vække barnet ved at puffe til maven eller drikke koldt vand, og så vågner fostret, og variabiliteten på CTG kurven bliver igen varieret.

Det er nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at foretage overvågning med CTG i 12-14 minutter, og ved afvigelse fra normalen bør overvågningen forsættes i op til 30 minutter før vurdering. Såfremt kurven vurderes som patologisk, har jordemoderen pligt til at tilkalde vagthavende læge, som efterfølgende vil vurdere behovet for videre undersøgelse.

Som det fremgår ovenfor vurderes en CTG-kurve ved forskellige variable parametre (basislinie, variationsbredde, accelerationer og decelerationer). Det er nævnets vurdering, at den 14 minutter lange CTG strimmel som blev kørt den 3. maj 2003, viser nedsat variabilitet, en basislinie på ca. 145 uden hverken accelerationer eller decelerationer. Det er nævnets opfattelse, at det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at vurdere denne strimmel som normal uden yderligere undersøgelser eller tiltag. Endvidere er det nævnets opfattelse, at en kurve kan betegnes som normal, når der er normal basislinje, normal variationsbredde og accelerationer.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet, at jordemoder behandlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard den 3. maj 2003 på fødeafdelingen på , idet hun ikke reagerede relevant på, at der var nedsat variabilitet på CTG udskriften.