Klage over afslag på tandregulering, da der ikke var reageret på flere tilbud om behandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge for hendes behandling af i perioden fra den til den 17. marts 1998 til den 11. september 2003 i Kommunale Tandpleje.

Sagsnummer:

0444613

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den til den 17. marts 1998 til den 11. september 2003 i <****> Kommunale Tandpleje.

Hændelsesforløb


Den 17. marts 1998 blev undersøgt af specialtandlæge , der var konsulent for kommunen, med henblik på tandreguleringsbehandling. Der blev fundet indikation for behandling, og den 12. maj 1998 tog specialtandlæge aftryk til studiemodeller i sin klinik.

Den 11. juni 1998 skrev specialtandlæge til Kommunale Tandpleje med anmodning om, at kunne få trukket fire permanente og fire mælketænder ud, inden tandreguleringsbehandlingen kunne begynde. Det blev desuden anført, at næste konsultation var planlagt til januar 1999.

I perioden fra den 4. september 1999 til den 8. februar 2000 fik trukket i alt otte tænder ud.

Den 25. maj 2000 orienterede specialtandlæge på sin klinik om fast apparatur, men var ikke meget for fast apparatur. Det blev besluttet, at observere tandstillingen indtil december 2000.

Den 30. november 2000 var der konsultation i specialtandlæges s klinik, og det blev aftalt, at skulle henvende sig, når 3+3 (hjørnetænderne i overkæben) var frembrudt. Det blev aftalt, at såfremt hun ikke henvendte sig, ville specialtandlæge i november 2001 tage kontakt og høre, om behandlingen skulle afsluttes.

Den 11. december 2001 talte specialtandlæge i telefon med s far, der ville tale med om behandling.

Den 20. marts 2002 talte specialtandlæge i telefon med , som stadig var meget i tvivl om, hvorvidt hun ønskede behandling.

Den 1. oktober 2002 blev det telefonisk aftalt, at skulle ringe tilbage med besked, da hun snart blev 18 år, men hun ringede imidlertid ikke tilbage.

Den 12. august 2003 ringede en anden specialtandlæge til Kommunale Tandpleje, da havde henvendt sig til ham. Specialtandlægen ville fremsende et behandlingsforslag til kommunen.

Den 9. september 2003 orienterede Kommunale Tandpleje ovennævnte specialtandlæge og om, at kommunen ikke kunne godtage behandlingstilbuddet, da tidligere havde fået et tilbud om tandreguleringsbehandling, som hun ikke havde reflekteret på.

Den 11. september 2003 ringede s mor til den kommunale tandpleje. Hun forklarede, at årsagen til, at hendes datter ikke havde ønsket reguleret sine tænder var, at hun ikke ville have synlige ”sølvbøjler” på tænderne. Ovennævnte specialtandlæge kunne udføre behandlingen med ”usynlige bøjler” (apparatur, der sidder bagpå tænderne). Moderen mente i øvrigt, at familien ikke havde sagt nej til det kommunale tilbud om tandreguleringsbehandling med almindeligt fast apparatur.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der ikke blev fundet indikation for at færdiggøre tandreguleringen. Ifølge forældrenes opfattelse var dette lovet.

Nævnets afgørelse af klagen


Specialtandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af .

Begrundelse


Det er på baggrund af det foreliggende materiale nævnets vurdering, at der fra behandlingens begyndelse forelå tilstrækkeligt diagnostisk materiale, og at det foreliggende materiale relevant blev analyseret.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at der var tale om relevant undersøgelse forud for beslutningen om, at tilbyde behandling.

Der blev videre udarbejdet en behandlingsplan, og i overensstemmelse med denne blev henvist til fjernelse af mælketænder og blivende tænder.

Ifølge journalen blev der herefter talt om iværksættelse af behandling med fast apparatur. Ifølge journalen fra specialtandlæge blev tilbuddet herom fremsat 5 gange uden, at eller hendes forældre henvendte sig og accepterede tilbuddet.

Nævnet må på den baggrund konkludere, at ikke modtog tilbud om færdiggørelse af tandreguleringen, fordi hun ikke som aftalt i tilbuddet henvendte sig. Behandlingen blev således ikke iværksat på det for hende mest gunstige tidspunkt.

Nævnet kan oplyse, at det af Sundhedsstyrelsens retningslinier nr. 117 af den 8. juni i 1994 stk. III, 5.4 fremgår, at forældremyndighedsindehaveren ikke senere kan rejse krav om gennemførelse af en behandling, hvis den ikke blev gennemført på det for patienten mest gunstige tidspunkt.

Nævnet finder på den baggrund, at specialtandlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og tilbud om behandling til .