Klage over utilstrækkelig undersøgelse af smerter i skulder og ryg

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på organkirurgisk afdeling, Sygehus X, der i perioden fra den 27. marts til den 27. maj 2003 var involverede i behandlingen af .

Sagsnummer:

0444630

Offentliggørelsesdato:

17. december 2008

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på organkirurgisk afdeling, Sygehus X, der i perioden fra den 27. marts til den 27. maj 2003 var involverede i behandlingen af <****>.

Hændelsesforløb


Den 27. marts 2003 fik ved kikkertundersøgelse af tyktarmen, påvist kræft i den nederste del af tyktarmen. Der blev planlagt operation samt ultralydsscanning af leveren og røntgenundersøgelse af lungerne.

Ved operationen den 8. april 2003 blev den nederste del af tyktarmen fjernet. Operationen og det efterfølgende forløb var ukompliceret.

Ved ultralydsscanningen fandtes midt i højre leverlap en 3 x 3 centimeter stor proces, som man antog, var en godartet karsvulst, men muligheden for metastase kunne dog ikke udelukkes, hvorfor der blev bestilt CT-scanning med henblik på nærmere afklaring.

blev udskrevet den 18. april 2003.

Ved kontrolbesøg den 23. april 2003 oplyste , at han siden udskrivelsen havde haft ømhed under højre skulderblad trækkende tværs over ryggen. Han blev informeret om, at det nok drejede sig om muskelsmerter, men kunne have forbindelse med leveren, samt at det formentlig kunne afklares i forbindelse med CT-scanningen. CT-scanningen gav imidlertid ingen diagnostisk afklaring, og ved røntgenkonference den 2. maj 2003 blev det besluttet at foretage en MR-scanning.

Den 7. maj 2003 blev henvist til onkologisk afdeling, Sygehus Y.

I perioden fra den 25. april til den 9. maj 2003 var flere gange i kontakt med sin praktiserende læge på grund af smerter i skulderbladsregionen, og egen læge foranstaltede røntgenundersøgelse af skulderbladene og lungerne, men begge undersøgelser var normale.

MR-scanningen den 20. maj 2003 tydede fortsat på, at processen i leveren var en godartet karsvulst, men man anbefalede ultralydskontrol 3 måneder senere.

Den 22. maj 2003 henvendte sig på ny på Sygehus X på grund af stærke smerter tværs over brystkassen trods smertestillende behandling. Efter konference den følgende dag blev det besluttet, snarest at indkalde med henblik på videre smertebehandling.

Ved ambulant undersøgelse den 27. maj 2003 var tilstanden uændret, og der blev sendt henvisning til røntgenundersøgelse af rygsøjlen.

Den 31. maj 2003 blev af vagtlægen indlagt på neurokirurgisk afdeling, Sygehus Z, da der de seneste dage foruden smerterne var opstået føleforstyrrelser på forsiden af begge lår samt nedsat kraft i begge ben. Ved den akutte MR-scanning fandtes metastase med indvækst i rygmarvskanalen med tryk på rygmarven. blev akut opereret og blev den 5. juni 2003 overflyttet til onkologisk afdeling, Sygehus Y, med henblik på strålebehandling og eventuelt kemoterapi.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægerne på organkirurgisk afdeling ikke gjorde tilstrækkeligt for at udrede årsagen til smerter.

har anført, at han blev udskrevet fra organkirurgisk afdeling den 18. april 2003, og at han fra den 26. april 2003 fik stærke smerter i skulder og ryg.

Nævnets afgørelse af klagen


De læger på organkirurgisk afdeling, Sygehus X, der i perioden fra den 27. marts til den 27. maj 2003 var involverede i behandlingen af , har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at undersøgelse for tyktarms- og endetarms kræft sædvanligvis ikke omfatter en detaljeret neurologisk undersøgelse. Kun ved relevante smerter og neurologiske udfaldssymptomer i form af føleforstyrrelser eller lammelser vil en yderligere undersøgelse af ryggen være indiceret med MR eller CT teknik.

Det fremgår af journalen, at der hos var et sædvanligt forløb med operation for svulst i den s-formede del af tyktarmen.

Det fremgår videre af journalen den 8. april 2003, at der under operationen fandtes forandringer i leveren, som blev mistænkt for at være metastaser.

Efterfølgende kom der smerter i mellem skulderbladene, og dette blev – på relevant mistanke om metastaser – undersøgt med røntgen af skulderblade, lunger og CT af lever.

Der blev bestilt MR undersøgelse af leveren, som også var normal. Yderligere undersøgelser nåede ikke at blive effektueret før der opstod klare neurologiske symptomer.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at de læger på organkirurgisk afdeling, Sygehus X, der var involverede i behandlingen af har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.