Klage over at vagtlæge gav morfinindsprøjtning til patient med stærke mavesmerter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 12. september 2003 ved sygebesøg i hjemmet, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0445205

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 12. september 2003 ved sygebesøg i hjemmet, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 11. september 2003 om aftenen fik kraftige mavesmerter. Natten til den 12. september 2003 kl. ca. 3 blev smerterne så voldsomme, at han ringede efter en vagtlæge. Vagtlæge aflagde kl. ca. 5 vagtlægebesøg.

Vagtlæge undersøgte og fandt, at han led af ”omgangssyge” og gav smertestillende og kvalmestillende injektion. blev informeret om at kontakte egen læge med henblik på opfølgende bedømmelse. havde dog lindring af injektionen og kom ikke til egen læge den 12. september 2003.

Den 13. september 2003 blev indlagt på kirurgisk afdeling, på mistanke om perforeret blindtarmsbetændelse.

KlagenDer er klaget over følgende:

At vagtlæge fandt, at havde omgangssyge og gav ham en morfinindsprøjtning tilsat noget kvalmestillende.

har herved anført, at han havde tilkaldt vagtlægen på grund af kraftige smerter, og at han ikke havde kvalme eller diarre. Han har endvidere oplyst, at han blev indlagt på den 13. september 2003 og opereret samme dag.

Nævnets afgørelse af klagenVagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. september 2003 ved sygebesøg i hjemmet.

BegrundelseDet fremgår af vagtlægejournalen, at den 12. september 2003 havde kaldt vagtlæge på grund af mavesmerter, som var opstået ret pludseligt ca. 10 timer før vagtlægebesøget. Vagtlæge foretog objektiv undersøgelse af maven. Der var ikke tegn til irritation af bughinden, som man ser det ved blindtarmsbetændelse og andre infektioner i indre organer. Der var heller ikke tegn til tarmslyng eller andre sygdomme, som kunne medføre pludseligt stop i tarmen. Vagtlæge antog, at havde fået et tilfælde af en florerende tarminfektion (”omgangssyge”), selvom der ikke var diarre eller kvalme.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at der ikke på dette tidspunkt var noget i sygehistorien eller de objektive fund, som nødvendiggjorde akut indlæggelse.

Det fremgår desuden af vagtlægejournalen, at vagtlæge gav smertestillende behandling med morfin og tarmafslappende behandling med Primperan.

Det er nævnets vurdering, at Primperan er et lægemiddel, som kun kan hjælpe på smertefulde sammentrækninger i tarmsystemet og ikke på nogen måde skade. Da der imidlertid ikke forelå nogen sikker diagnose med hensyn til årsagen til mavesmerterne, men kun en formodning, finder nævnet, at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at give morfin, idet det kunne sløre s smertereaktion, så han ikke reagerede tilstrækkeligt på sine smerter og dermed kom for sent til behandling.

Nævnet finder herefter, at vagtlæge ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af den 12. september 2003.