Klage over manglende konstatering af drejning af testikel (torsio testis)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 3. oktober 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0445229

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 3. oktober 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbs mor ringede den 3. oktober 2003 ved 8 tiden til praktiserende læge , idet var vågnet ved 5-5.30 tiden om morgenen med stærke smerter i kønsdelene, især i den ene side. Moderen fik råd om, at hun skulle holde øje med, om han fik feber, og at hun kunne give ham Panodil som smertestillende.

Den 4. oktober 2003, omkring kl. 18, kontaktede s far vagtlægen, idet fortsat havde smerter. Efter undersøgelse i vagtlægekonsultationen blev han akut indlagt på pædiatrisk afdeling, , på grund af mistanke om afbrudt blodtilførsel til højre testikel (højresidig torsio testis).

blev det ved ultralydsskanning påvist, at der var tale om afbrudt blodforsyning til højre testikel. Denne måtte derfor senere samme dag kirurgisk fjernes.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl, idet læge ikke fandt indikation for nærmere undersøgelse af .

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. oktober 2003.

BegrundelseIfølge journalen blev det ved henvendelsen den 3. oktober 2003 oplyst, at havde ondt i testiklen, samt at han havde haft sådanne gener cirka 1 måned tidligere, men at det aktuelt var betydeligt værre. Videre blev oplyst, at han ikke havde feber.

Nævnet kan oplyse, at oplysninger om pludseligt opståede smerter i pungen bør vække mistanke hos lægen om drejning af testikel i dennes længderetning således, at blodtilførslen afsnøres (torsio testis).

Det er nævnets vurdering, at en læge bør vide, at et sådant tilfælde bør behandles indenfor 6 timer, samt at oplysninger om tidligere tilfælde, der spontant er gået i ro, ikke er nogen garanti for, at dette også vil blive tilfældet i den aktuelle situation.

Det er videre nævnets vurdering, at en læge i en sådan situation ikke kan henholde sig til, at der ikke er anmodet om konsultation, idet patienten ikke kan forventes at have kendskab til sygdommen, og den pågældende således ikke har de nødvendige forudsætninger til at foretage egen vurdering.

Nævnet kan oplyse, at temperaturforhøjelse ikke indgår i det kliniske billede ved torsio testis.

Nævnet finder på den baggrund, at læge burde have opfordret til øjeblikkelig henvendelse.

Samlet finder nævnet således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .