Klage over utilstrækkelig behandling i forbindelse med snitsår mellem to fingre.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans journalføring af behandlingen af den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0445409

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Hændelsesforløbhenvendte sig den 26. august 2003 om aftenen i vagtlægekonsultationen på , idet hun havde pådraget sig en skæreskade mellem 3. og 4. finger på venstre hånd. Hun blev behandlet af vagtlæge , som efter at have undersøgt snitskaden, limede såret og vaccinerede mod stivkrampe.

Efterfølgende havde gener og smerter i venstre hånd, hvorfor hun flere gange konsulterede egen praktiserende læge, der efter et par konsultationer henviste til ortopædkirurgisk undersøgelse på .

Ved undersøgelse her blev der fundet manglende følesans (hypæstesi) i hele udstrækningen af den side af venstre 4. finger, som vender mod tommeltotten. Der fandtes normal bevægelighed og intet tab af muskelmasse i fingeren. blev herefter den 6. november 2003 opereret, hvorved en nerve mellem 3. og 4. finger fandtes overskåret. Der blev endvidere fundet udposning (neuromdannelse) på en af nerveenderne. Udposningen blev fjernet og de to nerveender syet sammen.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At vagtlægen ikke behandlede korrekt, idet han ikke undersøgte, om der var skader på nerverne, eller 4. finger for følsomhed.

Det er herved anført, at lægen limede hånden sammen, efter at have konstateret, at snittet var dybt.

Nævnets afgørelse af klagenVagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, .

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af sin behandling af den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, .

Begrundelse


havde den 26. august 2003 snittet sig i mellemrummet mellem tredje og fjerde finger på venstre hånd. Der var således efter nævnets vurdering tale om en læsionstype og en lokalisation, som kunne have medført skader på nerver eller kar.

Af journalen fremgår det, at læge konstaterede, at der var et sår mellem 3. og 4. finger, og at det blev renset og limet. Videre fremgår det, at der blev givet stivkrampevaccine.

Læge har i sin udtalelse af 7. januar 2004 oplyst, at han vurderede, at der var tale om en overfladisk snitlæsion, som kunne klares med limning og ikke syning, at der ikke blev anvendt lokalbedøvelse og at såret derfor heller ikke blev undersøgt i dybden.

Det fremgår tillige af læge s udtalelse, at han spurgte , om hun kunne knytte og samle hånden, og om hånden føltes normal.

Efter partshøring har læge i udtalelse af 5. marts 2004 supplerende anført, at han ikke udelukkende spurgte om s følesans, men at han samtidig berørte hendes fingre i forbindelse med undersøgelsen.

Det er nævnets vurdering, at vagtlæge burde have undersøgt dybde og omfang af s sår mere grundigt eller informeret om at henvende sig til egen læge i løbet af få dage ved tegn på funktions- eller følelsesforstyrrelse. Derimod finder nævnet det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at læge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse for nerveskade.

På den baggrund finder nævnet, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved hans undersøgelse og behandling af den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, .

Nævnet kan oplyse, at journalføringspligten i lægelovens § 13, stk. 2, på daværende tidspunkt var præciseret i Sundhedsstyrelsens dagældende cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, § 3, hvoraf det fremgik, at en læge havde pligt til at føre ordnede optegnelser (journal), når han som led i sin virksomhed foretog undersøgelser og behandlinger. Det fremgik videre af cirkulærets § 6, at journalføringspligten blandt andet omfattede oplysninger om undersøgelsesresultater.

På den baggrund finder nævnet, at vagtlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved ikke at notere resultatet af sin undersøgelse for nerveskade i journalen den 26. august 2003 i vagtlægekonsultationen, .