Klage over manglende oplysning om røntgenfund af muligt brud efter udskrivelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans information af den 23. august 2002 på skadestuen, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0445913

Offentliggørelsesdato:

20. november 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke, Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans information af <****> den 23. august 2002 på skadestuen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

HændelsesforløbDen 20. august 2002 gled på et glat gulv og fik derved smerter i ryggen.

Den 22. august 2002 kl. 16.30 undersøgte en afdelingslæge på skadestuen, .

Afdelingslægen ordinerede røntgenbilleder af bryst- og lænderygsøjlen, som efter afdelingslægens vurdering ikke viste friske tegn på brud. Han ordinerede smertestillende behandling, hvorefter tog hjem fra skadestuen.

Den 23. august 2002 blev s røntgenbilleder gennemgået ved røntgenkonference med ortopædkirurgisk afdeling. Ortopædkirurgisk reservelæge anførte som tilføjelse til skadejournalen, at man havde fundet ”mulig fraktur (brud) i Th 12 (12. brysthvirvel) ikke sikkert frisk. Patienten er taget til og kontaktes ikke.”

Reservelæge har i sin udtalelse til sagen anført, at han sammen med vagthavende læge på røntgenafdelingen, havde gennemgået det foregående døgns røntgenbilleder, herunder s optagelser. Hans vurdering af, at ikke skulle kontaktes, byggede på den vurdering, der blev foretaget ved røntgenkonferencen, at bruddet formentlig ikke var frisk.

Den 23. august 2002 beskrev en læge på røntgenafdelingen superviseret af en overlæge røntgenoptagelserne som ”… kileform af hvirvelkorpus Th12. Det ligner ikke umiddelbart en frisk fraktur, men dette kan heller ikke udelukkes ...” Desuden beskrev lægen ”… veludtalte degenerative forandringer med discusdegenerationer og spondylose… Ingen ossøse destruktive processer.”

Reservelæge anfører i sin udtalelse til sagen, at han ikke blev præsenteret for den skriftlige beskrivelse.

Overlægen på røntgenafdelingen anfører i sin udtalelse til sagen vedrørende videregivelse af røntgenbeskrivelser, at røntgenbillederne, efter røntgenlægens og reservelæge s gennemgang ved konferencen, derefter blev gennemgået af røntgenlægen og røntgenoverlægen på ny, hvorefter røntgenlægen dikterede røntgenbeskrivelse til de pågældende billeder i overensstemmelse med de fund, der tidligere var beskrevet ved konference og den superviserede gennemgang. Efter afskrift fra diktat af røntgenafdelingens sekretær blev disse beskrivelser godkendt af beskrivende læge samme dag og udleveret på skadestuens sekretariat til ortopædkirurgisk afdeling.

Det er ikke fra sagens akter muligt at godtgøre, om s røntgenbilleder og beskrivelse heraf har fulgt denne vanlige arbejdsgang. Dog er den skriftlige røntgenbeskrivelse dateret samme dag som røntgenkonferencen.

har anført, at hun hjemvendt fik behandling for sine rygsmerter hos fysioterapeut og kiropraktor, men på grund af fortsatte smerter fik foretaget MR-skanning, som viste moderat sammentrykning af forreste del af 12. brysthvirvellegeme med et mindre knoglestykke trædende ind i rygmarvskanalen, hvor rygmarven ses let trykket men omgivet af rygmarvsvæske. Endvidere beskrev MR-skanningen foretaget af en afdelingsoverlæge , degenerative forandringer af hvirvellegemer og bindevævsskiver samt forsnævring af rygmarvskanalen i lænderygsøjlen.

Det fremgår af røntgenoverlægen på s udtalelse til sagen, at røntgenbillederne fra den 22. august 2002 viste en let kileform af 12. brysthvirvel, således at hvirvellegemet havde en højde på 37 mm bagtil og 33 mm fortil samt let kileform af den nedenfor liggende 1. lændehvirvel.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at reservelæge ikke informerede om, at man på røntgenkonferencen dagen efter undersøgelsen på skadestuen, , havde fundet, at havde et muligt brud af brysthvirvel nr. 12.

har herved anført, at skadestuen havde hendes adresse og telefonnummer til hendes veninde i . Hun har endvidere oplyst, at hun i tillid til skadeskuelægens primære vurdering var blevet behandlet hos fysioterapeut og kiropraktor og efterfølgende fået foretaget en MR-skanning. Hun mener, at de problemer og mén, hun stadig har, kunne være undgået med den rigtige behandling.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 23. august 2002 på skadestuen, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 23. august 2002, at reservelæge på skaderøntgenkonference sammen med kompetent røntgenlæge vurderede de billeder, der var taget af den 22. august i skadestuen. Konklusionen af denne konference var, at der var tvivl, om der var et brud i den 12 brystkassehvirvel, og hvis dette var tilfældet, om det så ikke var af ældre dato.

Reservelæge antog på baggrund af sygehistorie og den allerede foretagne vurdering af en kollega i skadestuen, at det drejer sig om et ældre brud.

Vurdering af røntgenbillederne indebærer, at der skal påføres skadesedlen et notat. Skadesedlen er patientens dokumentation for diagnose, undersøgelse og behandling i skadestuen.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at reservelæge har handlet i strid med lov om patienters retsstilling i forbindelse med beslutningen om ikke at informere om den vurdering af røntgenbillederne af hendes rygsøjle, der blev foretaget på skaderøntgenkonference den 23. august 2002 på .