Klage over manglende strålebehandling inden operation af en kræftsvulst, der sad mindre end 10 cm fra endetarmsåbningen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans information af den 27. januar 2003 på kirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. januar 2003 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0446011

Offentliggørelsesdato:

20. november 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information af <****> den 27. januar 2003 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. januar 2003 på kirurgisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb

havde i efteråret 2002 haft episoder med blødning fra endetarmen.

Den 21. januar 2003 blev der på , foretaget kikkertundersøgelse af tarmen (sigmoideoskopi), hvorved der 8-10 cm oppe i endetarmen blev påvist en typisk kræftsvulst. blev henvist til fortsat behandling på kirurgisk afdeling, .

Den 27. januar 2003 blev indlagt på kirurgisk afdeling, .

Den 28. januar 2003 fik foretaget en operation med fjernelse af kræftsvulsten sammen med en del af tarmen ovenfor og nedenfor svulsten. Der blev desuden gjort fremlægning af tyndtarm (ileostomi).

Den 3. februar 2003 blev endetarmen undersøgt ved kikkertteknik, og sammensyningen blev fundet i orden.

Den 6. februar 2003 forelå mikroskopisvaret, som bekræftede, at der var tale om en kræftsvulst, men som også viste spredning til lymfeknuder i omkredsen af svulsten. og dennes hustru blev oplyst om, at eventuel kemoterapi ikke indgik i standardbehandlingen af denne type kræft, og blev herefter udskrevet.

Senere udviklede der sig forsnævring af endetarmen svarende til sammensyningen, og vævsprøver herfra viste atter kræftceller. Ved fornyet CT-skanning blev desuden påvist 2 små forandringer i leveren, som kunne være udsæd af kræftceller. Der blev derfor aftalt henvisning til kirurgisk afdeling .

Overlæge , kirurgisk afdeling, , har i sin udtalelse til sagen redegjort for, at retningslinierne for denne behandling, som kom i 2002, på tidspunktet for s operation den 28. januar 2003 ikke var fuldt implementerede i kirurgisk afdeling, .

Klagen


Der er klaget over følgende:
• At der ikke blev givet strålebehandling, inden der i kirurgisk afdeling, , blev fjernet en svulst 9 cm oppe i endetarmen.

Det er herved anført, at dette har medført, at kræften kom igen i endetarmen, og at det derfor har været nødvendigt at fjerne hele endetarmen og anlægge en kolostomi. Der er desuden efter den første operation fundet udsæd af kræft i leveren. har endvidere anført, at han har fået oplyst, at der altid skal gives strålebehandling før operation, når en kræftsvulst sidder mindre end 10 cm fra endetarmsåbningen.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 27. januar 2003 på kirurgisk afdeling, .
Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. januar 2003 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 27. januar 2003, at blev indlagt på kirurgisk afdeling, , efter at han ved undersøgelse havde fået konstateret en ondartet kræftsvulst i den nederste del af endetarmen. Han blev undersøgt af overlæge , der fandt, at havde en svulst i endetarmen, 9 cm fra endetarmsåbningen. Undersøgelsen viste ikke tegn på, at svulsten havde bredt sig ud mod bækkenvæggen.

Det er nævnets vurdering, at undersøgelsen var forenelig med, at kræftsvulsten kunne fjernes ved et kirurgisk indgreb med mulighed for helbredelse.
Det fremgår af journalen den 28. januar 2003, at operationen blev foretaget af overlæge , der ved operationen fjernede kræftsvulsten sammen med en del af tarmen ovenfor og nedenfor svulsten, og der blev foretaget sammensyning, som kom til at ligge 5 cm ovenfor endetarmsåbningen. Der blev desuden gjort fremlægning af tyndtarm (ileostomi).

Det er nævnets vurdering, at der i forbindelse med operationen blev foretaget en relevant og fyldestgørende operationsbeskrivelse, efter hvilken operationen er udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.
Af retningslinierne fremgår det, at strålebehandling bør tilbydes patienter med kræft i endetarmen, hvis svulsten er lokaliseret mindre end 10 cm fra endetarmen, og hvor undersøgelser viser, at svulsten er vokset igennem endetarmens væg.

I januar 2003 var mulighederne for at foretage en nøjagtig stadieinddeling før operationen samt den nødvendige kapacitet til at foretage strålebehandlingen endnu ikke fuldt udbygget i det danske sygehusvæsen.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han var bekendt med de anbefalede retningslinier i form af forudgående strålebehandling forud for operation af visse typer endetarmskræft, som var udsendt i august 2002. Han har tillige anført, at det røntgenudstyr, der er nødvendigt for at afgøre kræftsvulstens udbredning, var til stede, men at kapaciteten ikke tillod at undersøge patienter med svulster i endetarmen.

Det er Patientklagenævnets vurdering, at burde have været informeret om dette, således at han havde haft mulighed for at vælge et andet sygehus vel vidende, at det dermed kunne have medført en udsættelse af såvel strålebehandling som kirurgisk behandling.

På den baggrund finder nævnet, at overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin information af forud for operationen den 28. januar 2003.

Nævnet finder ikke, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. januar 2003 på kirurgisk afdeling,