Klage over manglende efterbehandling af testikelkræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 27. juli 2000 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på kirurgisk afdeling, , for deres behandling af i perioden fra den 20. juli til den 12. august 2000, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 24. februar til den 3. april 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0446617

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 27. juli 2000 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på kirurgisk afdeling, <****>, for deres behandling af <****> i perioden fra den 20. juli til den 12. august 2000, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 24. februar til den 3. april 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbblev den 16. marts 2000 opereret på for en knude i venstre side af pungen, og den 17. marts 2000 blev han oplyst om, at den fjernede venstre testikel viste tegn på ondartet tumor.

Den 20. juli 2000 blev opereret igen, idet der ved kontrol var fundet en lille knude i venstre side af pungen. Den 27. juli 2000 blev han oplyst om, at der ikke var tale om en ondartet knude.

Praktiserende læge den 20. februar 2003, idet han klagede over smerter under brystkassen i højre side. Han var gullig, men havde angiveligt ikke feber.

Den 24. februar 2002 blev der udtaget blodprøver, og i denne forbindelse oplyste , at han havde det bedre, og han virkede ikke længere gul. opfattede symptomerne som tegn på et galdestensanfald, der var overstået.

Den 19. marts 2002 henvendte sig med vandladningsproblemer.

Den 2. april 2002 henvendte sig atter i konsultationen og angav, at han var dårlig, men var ikke gul. Han oplyste, at afføringen var lys, og urinen var mørk. Læge opfattede dette som tegn på galdesten.

Den 3. april 2002 havde læge telefonisk kontakt med s datter, hvor han gav udtryk for sin opfattelse af, at det drejede sig om galdesten. Der forelå på dette tidspunkt ikke svar på de udtagne blodprøver, ej heller en dato for den bestilte røntgenundersøgelse.

Den 26. april 2003 genindlagdes via vagtlægen på grund af mistanke om lungebetændelse.

Der blev i forbindelse med indlæggelsen konstateret flere dattersvulster (metastaser), og afgik ved døden den 5. august 2003.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at der blev begået fejl af lægerne på , idet der ikke blev iværksat efterbehandling efter operation for testikelkræft.

2. at læge efter årsskiftet 2002/2003 ikke foretog eller iværksatte foretaget tilstrækkelig undersøgelser på baggrund af de af s anførte klager.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 27. juli 2000.

De øvrige læger på kirurgisk afdeling, der var involverede i behandlingen af i periode fra den 20. juli til den 12. august 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


blev ifølge journalen den 16. marts 2000 opereret for en knude i venstre side af pungen. Mikroskopisk undersøgelse af knuden viste, at det drejede sig om kræft udgået fra muskelvæv omkring testiklen.

Overlæge informerede den 17. marts 2000 og hans pårørende om, at der var tale om en ondartet svulst og om, at der skulle foretages yderligere undersøgelser med henblik på, om den havde spredt sig.

Ifølge journalnotat af den 27. marts 2000 blev der ved undersøgelserne ikke fundet tegn på spredning, og ved konference med onkologisk afdeling, , blev det besluttet, at der ikke umiddelbart skulle gives yderligere behandling, men foretages kontrol, første gang efter 3 måneder og derefter hvert halve år.

Dette blev af overlæge ifølge journalen meddelt i brev af samme dato.

Den 26. juni 2000 blev den planlagte kontrol efter 3 måneder gennemført, og der blev ifølge journalen fundet en lille knude i venstre side af pungen. Der blev ordineret CT-skanning, og da svaret herpå forelå, blev det ifølge journalen besluttet, at for en sikkerheds skyld skulle have knuden fjernet.

Knuden blev ifølge journalen fjernet den 21. juli 2000, og ved udskrivelsen den 27. juli 2000 blev informeret af læge om, at der ikke var tale om tilbagefald (recidiv) af den tidligere ondartede knude. Det blev i udskrivelsesnotatet anført, at der ikke var grund til kontrol, medmindre der var indikation for dette.

Det er nævnets vurdering, at læge ved udskrivelsen burde have sikret, at der fortsat blev foretaget kontrol i henhold til den tidligere lagte plan herfor, og dermed have sikret, at der blev foretaget kontrol igen efter ½ år.

Nævnet finder således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. juli 2000.

blev ifølge journalen genindlagt den 10. august 2000 på grund af blødning fra såret på pungen. Der blev den 11. august 2000 foretaget oprensning af såret, og blev den 12. august 2000 udskrevet af læge .

Ifølge udskrivningsnotatet skulle kontakte egen læge, såfremt der kom gener.

Da kort tid forinden var udskrevet efter foretagen udredning uden, at der var aftalt kontrol, er det nævnets vurdering, at læge haft grund til at tro, at der ikke var behov for kontrol.

Sammenfattende finder nævnet således ikke grundlag for at udtale, at de øvrige læger, der var involverede i behandlingen af , har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 24. februar til den 3. april 2003.

Begrundelse


havde i 2000 fået diagnosticeret testikelkræft og havde desuden i 2002 fået konstateret kronisk lymfatisk leukæmi, og var i kontrol via sygehus. Desuden var han henvist til operation for forstørret prostata.

var udover dette ifølge journalen i behandling for forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk.

Ifølge journalen henvendte sig den 3. februar 2003, idet han havde mavesmerter under ribbenene i højre side og fremtrådte gulfarvet.

Nævnet kan oplyse, at gulfarvning blandt andet ses ved aflukning af galdegange (oftest på grund af galdesten). Der blev ordineret blodprøver, som viste ganske let forhøjelse i en enkelt leverprøve (basisk fosfatase) samt i prøven for akut betændelsesreaktion i kroppen (CRP).

Det er nævnets vurdering, at disse prøvesvar således var fuldt forenelige med afløben galdesten.

På det tidspunkt var symptomerne ifølge journalen tillige aftagende.

Det er videre nævnets vurdering, at dette relevant kunne styrke mistanken om galdesten som årsag til smerterne og gulfarvningen.

Nævnet finder således, at læge har handlet relevant på baggrund af det ved undersøgelserne konstaterede.

fremsatte herefter i marts 2003 ønske om akut konsultation angående vandladningsproblemer efter prostataoperation. Denne konsultation blev ikke gennemført, da han ikke ville acceptere konsultation næste dag.

Det er nævnets vurdering, at der blev foretaget en relevant vurdering af ønsket om akut konsultation, da de fremførte symptomer var ikke nyopståede.

Den 19. marts 2003 var der ifølge journalen konsultation på grund af vandladningsproblemer, og der blev foretaget dyrkning af urin, der ikke viste vækst af bakterier.

Ifølge journalen var den 3. april 2003 på ny i konsultationen, og hans leverfunktion blev konstateret påvirket. Det blev på den baggrund ordineret ultralydsskanning af lever og nyre.

Det er nævnets vurdering, at læge løbende har iværksat relevante undersøgelser og har reageret relevant på det derved fremkomne. Da der indtrådte en forværring i tilstanden, der ikke umiddelbart kunne forklares ud fra den hidtidige diagnose, blev relevant henvist til yderligere undersøgelser.

Nævnet finder endelig anledning til at bemærke, at i perioden tillige har været i kontrolforløb i sygehus regi.

Sammenfattende finder nævnet således ikke grundlag for at udtale, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .