Klage over at blodtrykket ikke blev mål, inden anlæggelse med lokalbedøvelse (Carbocain-Adrenalin)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans behandling af i perioden fra den 11. august til den 3. oktober 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0446811

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2005

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 11. august til den 3. oktober 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb
Den 11. august 2003 var til forundersøgelse hos speciallæge i kirurgi forud for en planlagt operation for brok i lokalbedøvelse den 3. oktober 2003. Ved forundersøgelsen oplyste , at han ikke led af hjerte-lungesygdomme, og at han ikke fik nogen former for medicin. På denne baggrund bedømte speciallægen, at kunne lokalbedøves med sædvanligt middel, Carbocain-Adrenalin, uden kontraindikation.

Den 3. oktober 2003 blev behandlingen indledt med indlæggelse af en kanyle til senere indgift af medicin, og der blev tilsluttet pulsovervågning samt indsprøjtet lokalbedøvelse 20 ml Carbocain-Adrenalin i hud og underhud. Umiddelbart herefter fik et ildebefindende, og blodtrykket blev målt til 196/101, mens pulsen var lav (40-70/min). Som følge af tilstanden blev akut indlagt på hjerteafdelingen, .

Ved indlæggelsen klagede over kvalme, koldsved og hjertebanken. Der blev fundet et blodtryk på 208/100 med en puls på 89. Da EKG viste forandringer, der kunne tyde på blodprop i hjertekranspulsåren, blev akut overført til .

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt udredt inden indgivelse af lokalbedøvelse i forbindelse med planlagt operation i lysken.

Det er herved anført, at speciallægen burde have målt blodtrykket, inden bedøvelsen blev anlagt. Lokalbedøvelsen var tilsat Adrenalin, hvilket er kontraindiceret ved forhøjelse af blodtrykket. blev meget utilpas efter at være blevet bedøvet, og han blev derfor hurtigt indlagt. Man udførte flere akutte undersøgelser, da der var tegn på blodprop i hjertet. Dette blev dog afkræftet, men det blev konstateret, at i en længere periode havde haft forhøjet blodtryk.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge i kirurgi har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 11. august til den 3. oktober 2003 i sin klinik.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at blev henvist til speciallæge i kirurgi via egen læge med henblik på operation for højresidigt lyskebrok. Ved en forundersøgelse den 11. august 2003 blev det konstateret, at havde et stort højresidigt lyskebrok, og der blev aftalt operation.

Det er noteret i journalen, at i forbindelse med forundersøgelsen oplyste, at han i øvrigt var rask og ikke led af nogen kendt overfølsomhed, ligesom han heller ikke tog nogen former for medicin.

Det fremgår videre af journalen den 3. oktober 2003, at behandlingen blev indledt med indlæggelse af en kanyle til senere indgift af medicin, og at der blev tilsluttet pulsovervågning samt indsprøjtet lokalbedøvelse, 20 ml Carbocain-Adrenalin, i hud og underhud. Umiddelbart herefter fik et ildebefindende, og blodtrykket blev målt til 196/101, mens pulsen var lav (40-70/min). Som følge af tilstanden blev akut indlagt på hjerteafdelingen, .

Nævnet kan oplyse, at Adrenalin er en hjerte- og blodkarsammentrækkende substans (karkontraherende stof).

Nævnet har i forbindelse med behandlingen af klagesagen stillet spørgsmål til Retslægerådet, der i en besvarelse af 28. april 2005 har udtalt, at det var en fejl, at blodtrykket ikke blev målt, inden speciallæge i kirurgi gav en bedøvelse med Carbocain-Adrenalin.

Det er ud fra de foreliggende omstændigheder nævnets opfattelse at uanset om speciallæge relevant udspurgte om tilstedeværelse af andre lidelser og anvendelse af medicin, så burde han inden bedøvelse med Carbocain-Adrenalin have sikret sig, at blodtrykket blev målt.

Nævnet finder således, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. oktober 2003 i sin klinik.