Klage over pådragelse af åbent ankelbrud ved ambulancebehandlers transport af patient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ambulancebehandler for hans behandling af den 31. december 2003 på hendes bopæl.

Sagsnummer:

0446902

Offentliggørelsesdato:

20. november 2004

Faggruppe:

Ambulancebehandlere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ambulancebehandler <****> for hans behandling af <****> den 31. december 2003 på hendes bopæl.

Hændelsesforløb

Den 31. december 2003 faldt og beskadigede venstre ankel. Hun tilkaldte en ambulance, da hun havde mistanke om brud på anklen. Ambulancepersonalet fandt anledning til at indbringe hende på , men på vejen ud ad lejligheden faldt og pådrog sig et åbent ankelbrud.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling.

Nævnets afgørelse af klagen

Ambulancebehandler har ikke handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 31. december 2003 på hendes bopæl.

Begrundelse

Den 31. december 2003 faldt på et glat gulv og beskadigede venstre ankel. Der blev rekvireret en ambulance, da hun havde mistanke om brud. Ambulancen blev sendt som en kørsel 2, hvilket vil sige omgående kørsel uden udrykning. Ambulancen var fremme efter 5 minutter.

Det er anført i klagen, at åbnede døren for ambulancepersonalet liggende på knæene, idet hun klart tilkendegav, at hun mente, at der var brækket noget i venstre fod eller ankel. Ambulancepersonalet hjalp hende op på en skammel, som stod i gangen, efter at hun havde oplyst, at hun ikke selv kunne komme op. Herefter blev foden inspiceret, hvorefter det blev vurderet, at der nok var tale om en kraftig forstuvning. blev påbudt selv at gå ud til elevatoren, som lå forskudt mellem 5. og 6. etage, hvorefter hun med stærke smerter faldt om på afsatsen uden for hoveddøren. Det viste sig, at hun havde fået et ca. 10 cm åbent brud, hvorfra det blødte kraftigt.

Videre er det anført i klagen, at ambulancepersonalet ikke havde medbragt båre, rullestol eller oppustelig pose og således måtte hente disse hjælpemidler i ambulancen efter s fald.

Ambulancebehandler har anført i sin udtalelse til sagen, at båren blev gjort klar ved ambulancen, da den ikke kunne medtages i elevatoren. Videre er det anført, at fortalte, at det jo var nytårsaften, og hun havde drukket og danset rundt og i den forbindelse var faldet på det glatte gulv. Ambulancebehandler fik ved undersøgelsen af mistanke om, at der var tale om et brud, eller at foden var gået af led. blev af ambulancebehandler og hans kollega hjulpet ud af hoveddøren, idet hun havde en arm på hver af deres skuldre og humpede på den raske fod.

Ambulancebehandler har endvidere anført, at ude på reposen blev støttet af ambulancebehandler s kollega, medens han selv løb ned for at kalde elevatoren op. Da han, efter at have lagt et tæppe i klemme i elevatoren, igen kom op på 6. sal, lå på gulvet med et åbent ankelbrud. Ambulancebehandler blev af kollegaen bedt om at hente en vacumsplint og nogle sterilforbindinger i ambulancen, hvilket han gjorde, hvorefter s fod blev pakket ind og stabiliseret.

Det er anført i klagen, at faldet skete mens og både ambulancebehandler og hans kollega befandt sig på afsatsen udenfor lejligheden, idet var blevet bedt om selv at gå ned til elevatoren.

Nævnet kan oplyse, at der ved melding om tilskadekomst kørsel 2 medbringes akutudstyr, hvorefter der tages en hurtig vurdering af skadens omfang.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det ved forstuvninger og eventuelle brud skal undersøges, om der er puls nedenfor brudsted. Der skal endvidere behandles med ispose, og foden bør immobiliseres for at hindre yderligere skade. Transport fra lejlighed til båren skal planlægges, så det sker så nænsomt som muligt med brug af de til opgaven mest hensigtsmæssige hjælpemidler, hvis det er muligt.

Nævnet finder, at den behandling modtog af ambulancebehandler den 31. december 2003 i forbindelse med behandling af venstre fod samt transporten fra lejligheden til båren ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der først efter at var faldet 2. gang og havde pådraget sig et åbent brud, blev iværksat relevant behandling.