Klage over manglende undersøgelse af testikler

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 30. marts 2002 på børneafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0447310

Offentliggørelsesdato:

20. november 2004

Speciale:

Børnesygdomme (pædiatri)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 30. marts 2002 på børneafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

på næsten 14 år blev den 30. marts 2002 kl. 11.45 indlagt på børneafdelingen, , på grund af pludseligt opståede smerter i venstre nederste del af maven samt forstoppelse. blev undersøgt af reservelæge , der ved sin undersøgelse af bugen fandt normale forhold, og han mente at der var tale om forstoppelse og ordinerede afføringsmiddel.

Den 31. marts 2002 konstaterede en anden reservelæge, at havde kvitteret hårde og knoldede afføringer, og at smerterne i maven var forsvundet. Reservelægen udskrev .

Den 1. april 2002 henvendte sig igen på børneafdelingen, , fordi venstre sten var rød og øm, og han havde 38°C i temperatur. En læge fra kirurgisk afdeling mente ikke, at drejning (torsion) af venstre sten kunne udelukkes, hvorfor blev opereret samme dag. Ved operationen blev begge sten fundet med god blod forsyning (vitale), og stenene blev syet fast (fikseret).

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At i perioden fra den 30. marts til den 1. april 2002 ikke modtog en korrekt behandling.

Det er anført, at der mest blev fokuseret på forstoppelse og afføringsproblemer, og at lægerne ikke var tilstrækkelig opmærksomme på problemer med sædstrenge/testikler. Det er videre anført, at nu har mistet den ene testikel.

Nævnets afgørelse af klagen

Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 30. marts 2002 på børneafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen af den 30. marts 2002, at blev indlagt via vagtlægen på grund af mavesmerter. Videre fremgår det, at han var fulgt på på grund af lav vægt, og at han havde fået væksthormon, som der havde været god effekt af. Moderen havde endvidere tarmsygdommen morbus Crohn. Af samme journalnotat fremgår det, at om morgenen havde fået pludselige mavesmerter og følelse af at skulle af med noget afføring. Han havde ikke feber og kunne ikke huske, hvornår han sidst var kommet af med afføring, men formentlig flere dage forinden. Normalt havde han afføring ca. hver anden dag, og han havde flere gange oplevet, at det var svært at komme af med afføringen, men der havde aldrig været slim eller blod. Han havde aldrig før haft lignende mavesmerter af den styrke. Videre fremgår det, at havde ondt i venstre nedre del af maven, at han havde kastet op en enkelt gang i modtagelsen, og at han ikke havde spist siden den foregående aften, men at han havde drukket væske om morgenen. Det fremgår videre af journalnotatet, at reservelæge fandt, at ikke havde feber, at han var vågen og klar, at han var fregnet og habituelt bleg, samt at han var noget forpint, men varm og tør. Ved undersøgelsen af øjne, kranium, mund, svælg, hjerte og lunger blev der fundet normale forhold. Bughulen var blød og uøm, der kunne intet unormalt føles, og der var frie og uømme nyreloger. Videre fremgår det, at reservelæge ordinerede afføringsmiddel i form af Glyoktylklyx, som blev givet to gange, idet ikke følte sig udtømt efter første gang. Der kom en hel del afføring, men han var herefter fortsat forpint, og kunne kun finde lise ved at ligge ned. Videre fremgår det, at skulle have været til sin storesøsters bryllup to timer senere, og at han var helt overbevist om, at han ikke kunne gennemføre dette med de nuværende smerter. Han følte, at der sad noget længere oppe. Herefter gennemførte reservelæge en indvendig undersøgelse af endetarmen (expl. rectalis). Det blev noteret, at ampullen var tom, og at der ingen følelige knuder var og ej heller slim eller afføring på handsken. Bughulen var fortsat blød og uøm, og der kunne intet unormalt føles. blev indlagt med henblik på yderligere indgift af afføringsmiddel (Fosfatklyx), og hvis alt gik vel, kunne han forlade afdelingen med henblik på bryllupsmiddagen kl. 17.00.

Nævnet kan oplyse, at der kan være mange forskellige årsager til, at et barn har stærke smerter i den nedre del af bugen. En af årsagerne kan være koliksmerter i forbindelse med forstoppelse. Da der er mange årsagsmuligheder, er det vigtigt at undersøge omhyggeligt for de forskellige mest almindelige årsager inklusive brok og sygdom i de ydre kønsorganer.

Nævnet kan videre oplyse, at omdrejning af sædstrengen (torsio testis) kan forekomme periodevis (intermitterende). Smerterne vil da komme og gå hen over timer, hvilket også gør det vanskeligere at diagnosticere.

Nævnet har bemærket, at reservelæge i henhold til journalen hverken undersøgte brokporte eller de ydre kønsorganer.

Det er nævnets opfattelse, at det i dette tilfælde var under normen for almindelig anerkendt faglig standard at undlade at undersøge brokporte og ydre kønsorganer

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. marts 2002 på børneafdelingen, .

Det har ikke været muligt for nævnet at finde frem til den reservelæge, der tilså den 31. marts 2002, hvorfor det ikke er muligt for nævnet at træffe en afgørelse, for så vidt angår denne reservelæges forhold.