Klage over utilstrækkelig undersøgelse i forbindelse med hyppig afføring

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 1. august 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra maj til december 2002, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0448130

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2005

Speciale:

Mave-tarm sygdomme, kiruriske

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 1. august 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra maj til december 2002, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 23. maj 2002 konsulterede på 61 år sin praktiserende læge på grund af hyppige afføringer. Praktiserende læge konstaterede, at afføringen ikke indeholdt blod eller slim og fandt ved sin undersøgelse af maven, at denne var normal bortset fra et stort arbrok. På mistanke om infektion ordinerede praktiserende læge behandling med Paragurt.

Den 20. juni 2002 konsulterede igen læge på grund af de samme symptomer, samt at afføringen enkelte gange havde rødlig farve. Læge henviste til nærmere undersøgelse hos speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi .

Undersøgelsen hos speciallæge fandt sted den 1. august 2002 og bestod i en kikkertundersøgelse af tyktarmen, der fandtes normal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At praktiserende læge i perioden fra juni 2002 til skiftede læge i december 2002 ikke foranledigede tilstrækkelig undersøgelse og behandling af ham i forbindelse med, at han havde hyppig afføring.

Det er herved anført, at læge i sommeren 2002 skrev en henvisning til undersøgelse hos speciallæge , men at han ikke herefter selv fulgte op på tilstanden.

2. At praktiserende læge i perioden fra sommeren til december 2002 ikke foranledigede tilstrækkelig undersøgelse og behandling af s arbrok.

Det er herved anført, at i maj 2000 havde fået et arbrok efter en operation på , og at læge i foråret 2001 henviste ham til undersøgelse på . Det er videre anført, at læge i sommeren 2002 oplyste, at han ville henvise til undersøgelse på mave-tarmafdelingen, , hvilket han dog ikke gjorde.

3. At speciallæge i sommeren/efteråret 2002 ikke undersøgte tilstrækkelig grundigt, idet han overså en kræftsvulst i endetarmen.

Det er herved anført, at var blevet henvist til undersøgelse hos speciallæge på grund af hyppig afføring. Det er videre anført, at læge ikke fandt noget ved sin undersøgelse af ham. Det er desuden anført, at ved undersøgelse på den 18. marts 2003 har fået konstateret en kræftsvulst i endetarmen, og at han nu skal i strålebehandling herfor og senere skal opereres.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sine undersøgelser og behandlinger af i perioden fra maj til december 2002 i forbindelse med dennes klager over hyppig afføring.

Begrundelse

har ved mail af 26. september 2004 præciseret, at han ønsker at klage over, at praktiserende læge i både 2001 og 2002 ikke undersøgte og behandlede ham tilstrækkeligt for hans hyppige afføringer.

Det fremgår imidlertid af såvel læge s journal samt hans udtalelse til sagen, at han ikke blev oplyst om problemer med hyppig afføring før den 23. maj 2002.

Det fremgår af journalen fra læge , at henvendte sig til lægen den 23. maj 2002 på grund af ændrede afføringsforhold. Læge konkluderede, at det drejede sig om hyppig afføring, og han ordinerede behandling med Paragurt.

Læge har til sagen oplyst, at han ordinerede Paragurt på mistanke om infektion.

Nævnet kan oplyse, at Paragurt er et middel til regulering af tarmfloraen.

Det fremgår af journalen fra læge , at henvendte sig igen den 20. juni 2002 med fortsatte klager over ændrede afføringsforhold. Læge noterede, at havde et stort mavebrok efter en tidligere operation i maven. De ændrede afføringsforhold blev beskrevet som meget hyppige afføringer, som enkelte gange havde haft rødlig farve. Lægen mistænkte, at der kunne være tale om blodtilblanding og henviste til yderligere undersøgelse hos speciallæge.

Det fremgår af journalen den 5. august 2002, at undersøgelsen hos speciallægen var foretaget den 1. august 2002, og at den bestod i en kikkertundersøgelse af nederste del af tyktarmen, som fandtes normal. Speciallægen havde vurderet, at den mistænkelige røde farve kunne være forårsaget af indtagelse af rødbeder.

Det er nævnets vurdering, at praktiserende læge foretog en relevant vurdering og henvisning i overensstemmelse med almindelig faglig standard i forhold til s klager over ændret afføring.

Nævnet finder på denne baggrund, at praktiserende læge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sine undersøgelser og behandling af i forbindelse med dennes klager over hyppig afføring i perioden fra juni til december 2002.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin undersøgelse og behandling af s mavebrok i perioden fra sommeren 2002 til december 2002.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 6. august 2002, at henvendte sig med klager over sit store mavebrok. Det fremgår videre, at læge henviste umiddelbart til hospital for videre vurdering og behandling af mavebrokket.

Det er nævnets vurdering, at læge s henvisning af umiddelbart til hospital for videre vurdering og behandling af mavebrokket var i overensstemmelse med vanlig faglig praksis.

Nævnet finder på denne baggrund, at praktiserende læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling, inklusive henvisning af s mavebrok i perioden fra sommeren 2002 til december 2002.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin behandling af den 1. august 2002 i sin klinik.

Begrundelse

Det fremgår af læge s journal, at havde henvendt sig den 23. maj og 20. juni 2002 på grund af ændret afføringsmønster. var på dette tidspunkt 61 år.

Nævnet kan oplyse, at ændring i afføringsvanerne er et af de væsentligste symptomer, som hos patienter over 40 år skal give anledning til undersøgelse for mulig ondartet sygdom i tyktarmen. Dette gælder, uanset om der er blod i afføringen eller ej. I henhold til den såkaldte diagnostiske strategi bør patienter med ændrede afføringsvaner have foretaget kikkertundersøgelse af den S-formede del af tyktarmen og endetarmen (fleksibel sigmoideoskopi), og hvis denne er normal bør afføringen enten undersøges for ikke synligt blod, eller patienten bør have foretaget kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi). Dertil hører almindelig objektiv vurdering inklusive undersøgelse af endetarmen (rektal eksploration).

Det fremgår af læge s journal, at den 20. juni 2002 blev henvist til udredning hos speciallæge .

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen samt udskrivningsbrev til praktiserende læge den 1. august 2002, at han havde foretaget en sigmoideoskopi, som viste normale forhold til midt i descendens. Han noterede videre, at det mistænkelige blod formentlig var rødbeder.

Nævnet har bemærket, at det hverken fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen eller af udskrivningsbrevet, at der blev udført andet end en fleksibel sigmoideoskopi.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge har handlet under normen for almindeligt anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af den 1. august 2002 i sin klinik, idet han ikke udførte en rektaleksploration, og idet han afsluttede undersøgelsesprogrammet efter kun at have udført en fleksibel sigmoideoskopi på .