Klage over læsion af tyndtarmen ved operativ fjernelse af forandringer svarende til pladsen for tidligere udtaget æggestok og æggeleder.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 29. juli 2003 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

04F009

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 29. juli 2003 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


Den 28. juli 2003 blev indlagt til operation på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , med henblik på fjernelse og undersøgelse for eventuel ondartet lidelse, idet man havde fundet forandringer omkring højre æggestok og æggeleders plads.

Den 29. juli 2003 foretog overlæge , gynækologisk afdeling, , en operation, hvorved der blev fjernet en væskefyldt forandring på størrelse med et hønseæg, der ved frysemikroskopi viste sig at være ikke-ondartet. I forbindelse med åbning af selve bughulen opstod der et 1½ cm stort hul i tyndtarmen. Dette hul blev syet af overlæge og en overlæge fra kirurgisk afdeling, , inspicerede og godkendte sammensyningen.

Den 3. august 2003 foretog man spaltning af operationssåret, da i efterforløbet havde udviklet betændelse i såret og fået feber og mavesmerter. Spaltningen foregik i et samarbejde mellem en overlæge ved gynækologisk afdeling og en overlæge ved kirurgisk afdeling. Ved operationen opstod der endnu en læsion af et stykke tyndtarm, som blev syet. I efterforløbet blev der behandlet med antibiotika.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 29. juli 2003 ikke blev korrekt opereret.

Det er herved anført, at hun fik beskadiget sin tyndtarm. Fem dage efter operationen blev der konstateret tarmslyng.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 29. juli 2003 på gynækologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. juli 2003, at blev indlagt til operation på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , med henblik på fjernelse og undersøgelse for eventuel ondartet lidelse, idet man havde fundet forandringer omkring højre æggestok og æggeleders plads. Hun var i 1975 blevet opereret for mavesår, ligesom hun i 1995 havde fået fjernet livmoderen, samt begge æggestokke og æggeledere. Ved indlæggelsesundersøgelsen fik information om operationsrisici i form af blødning, infektion og skade af naboorganer.

Det fremgår videre af journalen den 29. juli 2003, at overlæge , gynækologisk afdeling, , foretog det planlagte indgreb for en cystisk proces på højre æggestoks plads ved åben operation gennem bugvæggen.

Det er nævnets opfattelse, at operationen var velindiceret, da det drejede sig om en proces med flere hulrum svarende til æggestokken, og der kunne være mistanke om celleforandringer i æggestokken.

Nævnet kan oplyse, at operationen blev udført som en åben operation, fordi var opereret i bughulen flere gange tidligere, og at man således kunne forvente, at der kunne være sammenvoksninger (adhærancer) i bughulen.

Det er noteret i journalen, at der under åbning af bughulen opstod der en utilsigtet læsion af en tyndtarm. Læsionens størrelse var cirka 1,5 cm og blev straks erkendt og syet med såkaldt invaginerende suturer. Syningen blev inspiceret og godkendt af en speciallæge i mave- og tarmkirurgi.

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at tidligere var blevet opereret på grund af mavesår i 1975 og i 1995 havde fået fjernet livmoderen, samt begge æggestokke og æggeledere. Ved operationen den 29. juli 2003 var der massive sammenvoksninger af tarme frem mod bugvæggen, og ved åbning af selve bughinden opstod der derfor et 1½ cm stort hul i tyndtarmen.

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt og sjældent forekommende komplikation til operationer i bughulen, at der under åbning af bughulen utilsigtet kommer hul på en tarm. Risikoen for denne hændelse er betydeligt forøget, når der tidligere er opereret i bughulen, da tidligere operationer ofte medfører udvikling af adhærancer, som kan binde tarm stramt op til bugvæggen på det sted, hvor åbningen foretages. En sådan læsion må betragtes som hændelig.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at den opståede læsion på 1,5 cm ikke kan anses som udtryk for en fejlagtig operationsteknik.

Det er desuden nævnets opfattelse, at hullet i tyndtarmen blev lukket i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper, og at det var udtryk for omhu og samvittighedsfuldhed, at lukningen desuden blev godkendt af en speciallæge i mavetarmkirurgi.

Nævnet bemærker endelig, at det fremgår af journalen, at der efter ved operationens afslutning blev ordineret forebyggende antibiotika med to forskellige stoffer i tre dage, hvilket var en relevant og fyldelstgørende efterbehandling.

Nævnet finder ud fra disse omstændigheder, at overlæge handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 29. juli 2003 på gynækologisk afdeling, .