Klage over, at tandplejen overså kariesangreb

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hendes behandling af i s Kommunale Tandpleje i perioden fra den 16. marts 1996 til den 3. juni 2002.

Sagsnummer:

04F022

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hendes behandling af <****> i <****>s Kommunale Tandpleje i perioden fra den 16. marts 1996 til den 3. juni 2002.

Hændelsesforløb


Den 16. marts 1996 var for første gang til behandling i s Kommunale Tandpleje. Der var efterfølgende regelmæssige undersøgelser og behandlinger med instruktion i mundhygiejne og enkelte fyldningsbehandlinger i kindtænder i mælketandsættet.

I 2001 udførte tandlæge to små rodbehandlinger (Kova) i henholdsvis +04 (første kindtand i mælketandsættet i venstre side af overkæben) og – 04 (første kindtand i mælketandsættet i venstre side af underkæben).

Ved undersøgelse den 29. april 2002 fandt tandlæge ikke kariesangreb, men ifølge OCR blanket over tandstatus blev der konstateret begyndende karies i 6+, +6 og 6 – (seksårstænderne i begge sider af overkæben og i højre side af underkæben)).

Ved undersøgelse den 3. juni 2002 lagde tandlæge fissurforseglinger med plast på tyggefladerne (Delton) i seksårstænderne.

Den 8. december 2003 oplyste s far til tandlæge , at havde været til undersøgelse og behandling hos privat tandlæge, hvor der var blevet foretaget fyldningsbehandling af to tænder.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl ved diagnosticeringen, idet to kariesangreb er blevet overset.

Nævnets afgørelse af klagen

Tandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 16. marts 1996 til den 3. juni 2003.

Begrundelse


Nævnet finder efter gennemgang af journalen anledning til at bemærke, at behandlingen som angivet i journalen for fremstår som et typisk behandlingsforløb for en patient på s alder.

Der blev ifølge journalen foretaget fyldningsbehandling af flere mælketænder, hvoraf to blev rodbehandlet (KOVA).

Det er nævnets vurdering, at der blev foretaget fyldninger, rodbehandling og fissurforsegling (afdækning af blivende tænders tyggeflader med plast) på de tænder, som patienter i den alder normalt får behandlet.

Nævnet kan oplyse, at kariesdiagnoser stilles på baggrund af en klinisk undersøgelse foretaget med spejl og sonde efter tørlægning, samt hvis nødvendigt røntgenbilleder. Undersøgelser har vist, at der diagnosticeres flere kariesangreb, hvis den kliniske undersøgelse kombineres med røntgenundersøgelse, fordi især mindre kariesangreb kan være vanskelige at diagnosticere med en klinisk undersøgelse alene. Omvendt må en røntgenundersøgelse også sammenholdes med de kliniske fund, inden behandlingsplanen lægges.

Videre kan nævnet oplyse, at kariesangreb i emaljen på tyggeflader behandles med forbedret mundhygiejne, fluorbehandling eller fissurforsegling. Emaljeskader på sidefladerne behandles med forbedret mundhygiejne og brug af tandtråd og eventuelt brug af fluor.

Tillige kan nævnet oplyse, at kariesangreb i tandbenet (dentin) behandles med fyldning, dog kan helt overfladisk dentinkaries på tyggeflader behandles med aflukning af tyggefladen med plast efter ætsning af fladen (fissurforsegling).

Ifølge journalen varierede undersøgelsesintervallerne fra 9 til 14 måneder.

Det er nævnets vurdering, at der er tale om de normalt anvendte intervaller.

Nævnet finder herved anledning til at bemærke, at nogle kommuner har endnu længere intervaller.

Videre ifølge journalen blev sidste undersøgelse og behandling i den kommunale tandpleje foretaget den 3. juni 2002, hvor de fire 6-årstænder (første store molar) blev fissurforseglet.

I foråret 2003 fandt der brevveksling sted mellem hjemmet og skoletandplejen vedrørende undersøgelse og behandling af .

blev 4. november 2003 kontaktet med henblik på ny undersøgelse.

En måned derefter meddelte s forældre tandplejen, at han havde været hos privat tandlæge, hvor der var fundet behov for fyldningsbehandling af to tænder.

Det er nævnets vurdering, at det ikke kan tilskrives fejl i den hidtidige tilrettelæggelse af undersøgelse og behandling, at på dette tidspunkt havde behov for to fyldninger.

Sammenfattende finder nævnet således, at tandlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .