Klage over mangelfuld behandling i forbindelse med testikelsnoning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 26. september 2003 på urologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af den 26. september 2003 på urologisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hendes behandling af den 25. september 2003, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 26. september 2003 på urologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0549405

Offentliggørelsesdato:

23. november 2005

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi), Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 26. september 2003 på urologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 26. september 2003 på urologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hendes behandling af <****> den 25. september 2003, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 26. september 2003 på urologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 25. september 2003 henvendte sig til lægevagten på grund af smerter ved testiklerne. Han blev undersøgt af vagtlæge , der ordinerede smertestillende medicin og anbefalede ham at henvende sig til sin praktiserende læge, hvis konsultation åbnede 3 timer senere, såfremt han fortsat havde smerter.

Den 26. september 2003 henviste s praktiserende læge ham til en nærmere vurdering på urologisk afdeling, , på grund af mistanke om drejning af testiklen.

Den 26. september 2003 blev undersøgt af reservelæge , urologisk afdeling, , som var usikker på diagnosen, og tilkaldte sin bagvagt overlæge , der vurderede, at det drejede sig om betændelse af bitestiklen.

I midten af december 2003 blev undersøgt på et andet sygehus, hvor der blev foretaget en ultralydsskanning af venstre testikel. Efterfølgende blev der foretaget en operation med bortoperation af venstre testikel. Resultatet af vævsprøverne viste følger efter tidligere drejning af testiklen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge den 25. september 2003.

har herved anført, at vagtlæge forkert diagnosticerede betændelsestilstand i bitestiklen, og ikke foranledigede yderligere undersøgelse.

2. At ikke modtog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling den 26. september 2003 på urologisk afdeling .

har herved anført, at han igen fik stillet diagnosen betændelsestilstand i bitestiklen, og fik ordineret antibiotika. Der blev ikke foretaget yderligere undersøgelse, såsom ultralydsskanning. Videre har han anført, at han efterfølgende fik konstateret testikelvridning med atrofi på .

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Vagtlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. september 2003.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 25. september 2003, at ringede til vagtlægen kl. 3.23, da han havde smerter ved testiklerne, og at der blev henvist til praktiserende læge den følgende morgen. Kl. 4.15 ringede han atter til vagtlægen, da han havde tiltagende smerter i venstre testikel.

Ifølge journalen kl. 4.50 ankom vagtlæge og undersøgte s venstre testikel. Han havde haft lignende smerter tidligere på ugen. Han havde ikke feber og kunne bevæge sig frit rundt. Han havde smerter strålende op i lysken, men havde ikke ømhed af pungen, der heller ikke var hævet eller var rød. Lægen undersøgte ham også for lyskebrok, hvilket han ikke havde. Lægen gav ham noget smertestillende medicin, og rådede ham til at kontakte sin praktiserende læge.

Nævnet kan oplyse, at vridning af testiklen med deraf følgende afklemning af blodforsyningen (torsion) forekommer meget sjældent hos mænd over 30 år, men overvejende hos teenagere. Der forekommer både totale afklemninger med svære smerter og voldsom ømhed, som kræver behandling inden for få timer, og delvise forbigående afklemninger med mindre dramatiske symptomer.

havde ifølge journalen haft gener fra lysken og testiklen i flere dage førend læge undersøgte ham. Han var ikke direkte øm i pungen, og på denne baggrund er det nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge ikke henviste til en akut ultralydsskanning på hospitalet.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at antage, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. september 2003.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. september 2003 på urologisk afdeling, .

Overlæge har overtrådt lægelovens § 13. stk. 2 ved sin journalføring af hans behandling af den 26. september 2003 på urologisk afdeling, .

Reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. september 2003 på urologisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 26. september 2003, at blev henvist fra sin praktiserende læge til urologisk afdeling, da han igennem de to sidste dage havde haft smerter og ømhed i venstre testikel og hævelse heraf. Ved undersøgelsen af ham fandt reservelæge , at højre testikel var normal, men at venstre testikel var rød og hævet med ømhed. Reservelægen tilkaldte sin bagvagt overlæge , der fandt, at han havde betændelse i bitestiklen, og at han skulle fortsætte med antibiotisk behandling.

Det fremgår af journalen, at s venstre testikel var hævet og rød med ømhed, men normalt lejret.

Det fremgår ikke af journalen, om ved undersøgelsen af reservelæge blev spurgt, om han havde haft tidligere tilsvarende tilfælde, om han havde haft vandladningssymptomer, om der aktuelt havde været hyppig vandladning, svie ved vandladningen eller udflåd fra urinrøret, eller om han havde haft feber.

Videre fremgår det ikke af journalen, om det var muligt isoleret at føle bitestiklen, og dermed om den var forstørret og øm.

Det er herefter nævnets vurdering, at undersøgelsen af var mangelfuld med henblik på med overvejende sandsynlighed at stille diagnosen betændelse i bitestiklen (epididymitis acuta).

Ifølge journalen var reservelæge usikker på diagnosen, hvorfor han tilkaldte overlæge .

Nævnet kan oplyse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at reservelæge tilkaldte sin bagvagt.

Det fremgår af journalen, at overlæge tilså og fandt, at han havde betændelse i bitestiklen.

Der foreligger ikke et selvstændigt journalnotat vedrørende overlæge s undersøgelse af .

Det nævnets vurdering, at overlæge burde have foretaget et selvstændigt notat i journalen vedrørende hans undersøgelse af .

Nævnet kan oplyse, at sygehuslægers journalføring har til opgave, at fungere som det nødvendige interne kommunikationsmiddel mellem det personale, der deltager i undersøgelse, behandling og pleje med det formål at sikre det bedst mulige grundlag for den diagnostiske proces og iværksættelsen af den adækvate behandling.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge s journalføring af hans behandling af den 26. september 2003 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard

Det er herefter nævnets vurdering, at den undersøgelse, der blev foretaget af , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der ikke blev optaget tilstrækkelige oplysninger hans sygehistorie, herunder om han tidligere havde haft tilsvarende tilfælde, vandladningsproblemer, herunder hyppig vandladning, svie ved vandladningen eller udflåd fra urinrøret, eller om han havde haft feber. Videre mangler der oplysninger, om det var muligt isoleret at føle bitestiklen, og dermed om den var forstørret og øm.

Det er på baggrund heraf videre nævnets vurdering, at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse til at udelukke diagnosen snoning af testiklen (torsio testis).

Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 26. september 2003.

Nævnet finder efter det anførte, at reservelæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 26. september 2003.