Klage over manglende information i forbindelse med en finnålsbiopsi af knude i bryst

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans information af den 7. august 2003 i kirurgisk ambulatorium, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans information af den 11. august 2003 på kirurgisk afdeling, , jf. lægeloven § 6.

Sagsnummer:

0551118

Offentliggørelsesdato:

20. august 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information af <****> den 7. august 2003 i kirurgisk ambulatorium, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information af <****> den 11. august 2003 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægeloven § 6.

Hændelsesforløb


havde tidligere haft godartede knuder (fibroadenomatose) i begge sine bryster og fik i år 2000 fjernet en knude i det venstre bryst i lokalbedøvelse. Da der nu var dannet en knude i højre bryst, blev hun henvist til kirurgisk ambulatorium, , hvor hun den 6. august 2003 blev undersøgt af overlæge , der ved undersøgelse af hende mærkede en 1 centimeter stor smuttende lidt hård knude.

Samme dag blev der foretaget mammografi, der viste godartet knude med hulhed (fibrocystisk mammopati) uden mistanke om den var ondartet, der blev samtidig udhentet væske fra hulheden i knuden ved en finnålsbiopsi, og materialet blev sendt til celleundersøgelse (cytodiagnostik).

Den 7. august 2003 modtog overlæge svar fra den mikroskopiske undersøgelse, om, at cellerne gav mistanke om kræft. Overlægen besluttede derfor, at skulle indkaldes til kirurgisk afsnit den 11. august 2003 med henblik på fjernelse af knuden i lokalbedøvelse.

Den 11. august 2003 mødte op i kirurgisk afsnit, hvor overlæge skulle foretage operationen. Overlægen fjernede knuden i hendes højre bryst. Det blev herefter aftalt, at hun skulle komme til svar på mikroskopisk undersøgelse af knuden indenfor en uge.

Den 15. august 2003 kom i kirurgisk ambulatorium og talte med overlæge , der oplyste at mikroskopisvaret havde vist brystkræft, og at al det syge væv ikke var fjernet. Han oplyste hende om, at hun burde få fjernet yderligere væv, samt at hun skulle have fjernet lymfekirtler i armhulen. ønskede at blive henvist til , hvilket overlægen gjorde samme dag.

Den 27. august 2003 fik foretaget brystbevarende operation af højre bryst med fjernelse af lymfeknuder i højre armhule. Efterfølgende modtog strålebehandling ved .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke forud for indgrebet blev orienteret om, at der var fundet ondartede celler ved finnålsaspiration. Det er anført, at hun med denne viden ikke ville have haft indgrebet foretaget på samt videre, at der har været behov for yderligere indgreb.

har hertil anført, at hun ikke havde fået den mest sikre og nænsomme behandling.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin information af den 7. august 2003 i kirurgisk ambulatorium, .

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin information af den 11. august 2003 i kirurgisk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 5. august 2003, at blev undersøgt af overlæge , idet hun havde mærket en knude i højre bryst. Overlægen fandt ved undersøgelse en knude kl. 1.00 i kanten af brystvævet på ca. 1 cm. Der var samme dag blevet foretaget en mammografi, der viste en knude med hulhed, hvorfra der blev taget en finnålsbiopsi. Ved mammografien gav knuden ikke mistanke om, at den var ondartet. Overlægen fandt indikation for fjernelse af knuden.

Det er nævnets vurdering, at der var indikation for at fjerne knuden i lokal bedøvelse.

Det fremgår af journalen den 7. august 2004, at der kom svar på den mikroskopiske undersøgelse fra finnålsbiopsien fra knuden, som gav mistanke om brystkræft. På denne baggrund indkaldte overlæge til operativ fjernelse af knuden den 11. august 2004.

Det er nævnets vurdering, at overlæge burde have informeret om, at der var mistanke om, at det var brystkræft, herunder betydningen af det nye svar på celleundersøgelsen og eventuelle alternativer til det planlagte operative indgreb.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge s burde have givet disse overvejelser videre direkte til eller til den kirurg, der skulle opererer hende.

Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information af den 7. august 2003 i kirurgisk ambulatorium, .

Nævnet kan oplyse, at fund af ”malignitetssuspekte celler” i en brystknude tyder på en meget høj sandsynlighed for, at det drejer sig om en kræftknude. Når kirurgen er konfronteret med denne situation er der mange forskellige fremgangsmåder. En er at fjerne knuden til mikroskopisk undersøgelse af vævet (histologisk undersøgelse). Ulempen med denne fremgangsmåde er, at patienten skal opereres 2 gange, hvis den histologiske undersøgelse bekræfter tilstedeværelse af kræft. Derudover udelukker denne fremgangsmåde efter manges mening muligheden for gennemførsel af sentinel node diagnostik.

Sentinel node diagnostik er en undersøgelse, der anvendes for at vurdere, om der er spredning af brystkræftceller fra en kræftknude i brystet til lymfekirtlerne i armhulen. Hvis undersøgelsen afslører kræftceller, er det anbefalet, at man foretager aksilrømning, det vil sige fjernelse af yderligere ca. 10-20 lymfeknuder fra armhulen. Hvis undersøgelsen er normal, det vil sige ikke viser kræftceller, er det ikke nødvendigt at fjerne yderligere lymfeknuder fra armhulen.

Alternativet til ovenstående er at gentage den cytologiske undersøgelse eller at foretage en grovnålsbiopsi, hvor man fjerner af et par mm væv fra knuden med en kanyle i lokal bedøvelse. Hvis disse undersøgelser bekræfter tilstedeværelse af kræft kan der blive planlagt en definitiv brystkræftoperation, eventuelt med sentinel node diagnostik i én seance.

Et helt tredje alternativ, som anvendes sjældent i dag, er at planlægge en definitiv brystkræft operation i fuld bedøvelse, hvor man inden, man starter den definitive procedure, og mens patienten er bedøvet, fjerner knuden og bekræfter diagnosen ved frysemikroskopi, der er en hurtig patologisk undersøgelse, som varer 10-20 minutter.

Den 11. august 2003 mødte op i kirurgisk afsnit, hvor overlæge skulle foretage operationen. Overlægen fjernede knuden i hendes højre bryst. Det blev herefter aftalt, at hun skulle komme til svar på mikroskopisk undersøgelse af knuden indenfor en uge.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at overlæge burde have informeret om, at mikroskopisvaret havde givet mistanke om ondartet celler, og herefter have informeret hende om de muligheder hun havde for den videre udredning af hendes sygdom, inden han fjernede knuden fra hendes bryst.

Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet under normen ved sin information af den 11. august 2003 i kirurgisk afsnit, .