Klage over manglende diagnosticering af kræft i knæet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af den 8. oktober 2003 på ortopædkirurgisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 24. februar 2004 på ortopædkirurgisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af den 28. maj 2003 på radiologisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge D for hendes behandling af den 22. august 2003 på radiologisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0551219

Offentliggørelsesdato:

20. september 2005

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af <****> den 8. oktober 2003 på ortopædkirurgisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 24. februar 2004 på ortopædkirurgisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af <****> den 28. maj 2003 på radiologisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge D for hendes behandling af <****> den 22. august 2003 på radiologisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbfaldt i marts 2003 og havde siden smerter i venstre knæ.

Han blev undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling på den 28. maj 2003. Han blev røntgenundersøgt af overlæge C. På baggrund af røntgenundersøgelsen og kliniske undersøgelser antog man, at havde en såkaldt Baker-cyste.

Den 22. august 2003 var igen til undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling på . Han fik foretaget en ultralydsundersøgelse af knæet. Overlæge D foretog undersøgelsen, der viste, at s cyste var vokset. blev tilbudt at få cysten fjernet ved operation.

Fjernelsen af cysten blev planlagt til den 8. oktober 2003. Afdelingslæge A udførte operationen. Han fjernede ikke cysten, men i stedet en lille ”mus” i knæet.

Den 19. november 2003 var til kontrol på ortopædkirurgisk afdeling på , idet han ikke havde fået det bedre. Det blev aftalt, at han skulle have foretaget en knæoperation ved hjælp af kikkertteknik med henblik på at fjerne cysten.

Operationen blev foretaget den 24. februar 2004 af overlæge B. Han fandt en sprød cystisk knude, som han fjernede, og som blev sendte til mikrobiologisk undersøgelse.

Undersøgelsen af knuden viste, at det var kræft og blev henvist til videre behandling på .

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af sit knæ i perioden fra den 28. maj 2003 til den 24. februar 2004, herunder at der ikke på et tidligere tidspunkt blev taget en biopsi.

Det er herved anført, at han blev opereret flere gange i knæet, før man opdagede, at der var tale om kræft i knæet.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 8. oktober 2003 på ortopædkirurgisk afdeling på .

Overlæge B har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. februar 2004 på ortopædkirurgisk afdeling på .
Overlæge C har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. maj 2003 på radiologisk afdeling på .

Overlæge D har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 22. august 2003 på radiologisk afdeling på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. maj 2003, at var til undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling på på grund af, at han havde tiltagende smerter i venstre knæ, hvor der også var kommet en lille udfyldning.

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen den 28. maj 2003, at s venstre knæ blev røntgenundersøgt af overlæge C, der ikke fandt tegn på noget patologisk i knæhasen.

Patientklagenævnet finder på baggrund af røntgenbillederne fra den 28. maj 2003, at overlæge C handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og vurdering af den 28. maj 2003.

Det fremgår videre af journalen den 28. maj 2003, at man på baggrund af røntgenundersøgelsen og af kliniske undersøgelser formodede, at s gener skyldtes en Baker-cyste. Han blev på den baggrund henvist til ultralydsscanning med henblik på at afklare, om han skulle tilbydes operation.

Det fremgår beskrivelsen af ultralydsscanning med rettet dato fra den 22. juli til den 22. august 2003, at overlæge D foretog en ultralydsscanning af s venstre knæ. Overlæge D konkluderede på baggrund af scanningen, at der var tale om en Baker-cyste på 4,5 x 2 x 5,5 cm.

Nævnet finder på baggrund af billederne fra ultralydsscanningen, at overlæge D handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og vurdering af den 22. august 2003.

Det er anført i journalen den 22. august 2003, at man på baggrund ultralydsundersøgelsen tilbød operation af knæet med henblik på fjernelse af cysten. Operationen skulle ikke finde sted omkring den 20. september 2003, idet havde sølvbryllup denne dag.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 8. oktober 2003, at afdelingslæge A foretog operation af s venstre knæ ved hjælp af kikkertteknik. Han skyllede knæet igennem og gennemgik det systematisk. Afdelingslæge A fandt ikke en egentlig Bakercyste, men en bruskskade og en mindre ”mus”, som han fjernede fra s knæ.

Afdelingslæge A har anført i sin udtalelse til sagen, at han orienterede om, at han ikke havde fjernet en Bakercyste, men at han havde fjernet den irritative tilstand i knæet, som i mange tilfælde kurerer Bakercysten.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at det forhold, at en Bakercyste ikke kunne påvises ved en kikkertvejledt undersøgelse ikke udelukkede tilstedeværelsen af en Bakercyste.

Nævnet finder, at afdelingslæge A handlede under normen for almindelig ved ikke at foretage yderligere undersøgelser af s knæ med henblik på at påvise tilstedeværelsen af Bakercysten den 8. oktober 2003 på ortopædkirurgisk afdeling på .

Det fremgår af journalen den 19. november 2003, at var til undersøgelse i ortopædkirurgisk ambulatorium. Han oplyste, at operationen den 8. oktober 2003 ikke havde forbedret hans tilstand snarere tværtimod. Den undersøgende læge konstaterede, at han havde en Bakercyste i venstre knæhase, der var spændt og øm ved tryk. Det blev aftalt, at skulle have fjernet Bakercysten ved operation.

Det fremgår af journalen den 23. februar 2004, at blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling på med henblik på fjernelse af Bakercysten den følgende dag.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 24. februar 2004, at operationen blev foretaget i fuld bedøvelse ved hjælp af kikkertteknik. Overlæge B udførte indgrebet, hvor han fandt mistænkeligt sygeligt væv, som han gravede ud indtil knæets ledkapsel var synlig. Han sendte efterfølgende vævet til mikrobiologisk undersøgelse.

Nævnet finder, at overlæge B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at forsøge at fjerne det sygelige væv den 24. februar 2004 på ortopædkirurgisk afdeling på , da han ikke kendte præcist kendte arten af eller udbredelsen af vævet. Det er nævnets opfattelse, at overlæge B burde have nøjedes med at tage en biopsi af det mistænkelige væv.