Klage over mangelfuld kikkertundersøgelse af tyktarmen (blødning)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. maj 2004 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0551818

Offentliggørelsesdato:

20. november 2005

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. maj 2004 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


blev henvist til nærmere undersøgelse på kirurgisk afdeling, , af sin praktiserende læge på grund af blod i afføringen og hård mave.

Den 28. maj 2004 foretog overlæge en kikkertundersøgelse af tyktarmen og tarmåbningen (sigmoideoskopi) ca. 60 cm op. Det var kun muligt at komme 40 cm ind, før afføring forhindrede yderligere passage.

Overlæge anbefalede herefter, at skulle opsøge praktiserende læge med henblik på behandling for forstoppelse, og fandt ikke grund til videre kontrol.

Den 3. september 2004 blev indlagt via praktiserende læge på grund af nedsat kraft i højre ben samt synkebesvær med smerter. Desuden havde han haft hovedpine gennem et par uger samt blodig afføring. Der blev besluttet, at der skulle foretages en CT-skanning af hjernen, der viste metastaser i hjernen. Ved ultralydsundersøgelse af maven blev der fundet flere metastaser i leveren.

Den 22. september 2004 blev der foretaget en kikkertundersøgelse af tyktarmen, hvor der blev foretaget en biopsi af en knude, der sad 40 cm oppe i tarmen.

Der blev den 4. oktober 2004 foretaget operativ fjernelse af knuden i tyktarmen, hvor tarmen blev ført ud til åbning i maven (stomi). blev sat i behandling med stråling for sine hjernemetastaser og kemoterapi blev overvejet, men det blev vurderet, at det ville påføre ham større bivirkninger end mulighed for livsforlængende (palliativ) behandling.

døde den 16. november 2004.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at det i forbindelse med en undersøgelse af tarmen blev vurderet, at forholdene var normale bortset fra forstoppelse, selvom skopet kun kunne komme 40 cm op i tarmen. Efterfølgende har det vist sig, at havde kræft, som havde spredt sig til lever og hjerne.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. maj 2004 på kirurgisk afdeling, i .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. maj 2004, at blev henvist af sin praktiserende læge til undersøgelse af tarmen på grund af blod i afføringen og ændrede afføringsvaner. Overlæge foretog ikke undersøgelse af maven (abdominal palpation) eller en undersøgelse af endetarmen med fingeren (rektal eksploration) eller en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen (koloskopi). I stedet foretog han en sigmoideoskopi.

Nævnet kan oplyse, at en patient med ikke frisk blødning i afføringen, og med ændrede afføringsvaner skal gennemgå følgende undersøgelses program (det initiale program) med blodprocents måling, bughule undersøgelse ved tryk (abdominal palpation), rektal undersøgelse og sigmoideoskopi.

Nævnet kan videre oplyse, at det i henhold til undersøgelsesprogrammet for tyktarmskræft (kolorektal cancer) fremgår, at patienter med blødning fra endetarmen (per rectum), der ikke er frisk blødning, og med ændrede afføringsvaner efter det initiale undersøgelsesprogram, skal have foretaget en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen (koloskopi).

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. maj 2004 på kirurgisk afdeling, .