Klage over forsinket diagnosticering og behandling af endetarmskræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af i perioden fra den 22. marts til den 16. august 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552819

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 22. marts til den 16. august 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


opsøgte praktiserende læge i marts 2004 på grund af ufrivillig afføring. Læge tilrådede at undersøge sine kostvaner samt tage paraghurt og præparatet Husk.

Den 9. juni 2004 opsøgte på ny konsultationen, hvor hun igen af en anden læge blev tilrådet at prøve Husk.

Den 27. juli 2004 klagede over forstoppelse igennem et par uger. Læge trykkede på s mave og ordinerede Lavement og Magnesia. oplyste, at der somme tider kom slim og blod ud af endetarmen.

blev den 9. august 2004 på ny set af læge , som henviste hende til hjemmeplejen for så vidt angik anvendelsen af lavement.

Den 17. august 2004 blev undersøgt af en speciallæge i gynækologi, som ved sin undersøgelse konstaterede en stor svulst i endetarmen. Speciallægen henviste straks til , hvor hun blev indlagt den 30. august 2004. Der blev foretaget operation med anlæggelse af stomi samt henvisning til onkologisk afdeling.

afgik ved døden den 21. december 2004.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge i perioden fra ultimo 2003 til medio 2004.

Det er herved anført, at henvendte sig flere gange hos sin egen læge med afføringsproblemer og gener i form af ukontrolleret afføring og smerter. Det er anført, at læge ikke undersøgte på noget tidspunkt eller foranledigede henvisning til speciallæge eller sygehus. Det er videre anført, at det senere blev konstateret, at havde en stor knude ved endetarmen, og at hun fik lavet en colostomioperation i 2004.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 22. marts til den 16. august 2004 i sin klinik.

Begrundelse


Indledningsvist skal nævnet bemærke, at det af journalen fra læge fremgår, at der i tidsrummet fra den 16. november 2002 og frem til den 29. januar 2004 ikke var henvendelser fra .

Nævnet har lagt vægt på, at det første journalnotat vedrørende problemer med mave og afføring er fra den 22. marts 2004, hvorfor nævnet har lagt til grund, at den periode, hvori læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, er fra den 22. marts 2004 til den 16. august 2004.

Det fremgår af journalnotat af 22. marts 2004, at klagede over afføringsinkontinens, hvilket generede hende meget. Ifølge journalen havde lagt mærke til, at der kunne være en vis sammenhæng med kosten, og hun skulle derfor prøve at finde ud af, hvad hun kunne tåle og ikke tåle. Endvidere fremgår det, at blev tilrådet at holde sig fra krydret mad og løg samt oksekød. Yderligere skulle prøve at regulere tarmen med Paraghurt og Husk.

Det fremgår af journalen, at de næste to henvendelser hos læge henholdsvis den 25. maj 2004 og den 2. juni 2004 ikke vedrørte klager over maven og afføringen, men derimod svimmelhed samt svar på normale blodprøver.

Den 9. juli 2004 henvendte sig i lægekonsultationen og blev set af en anden læge. Ifølge journalen blev det oplyst, at havde afføring om morgenen, men herefter var hun inkontinent for afføring om formiddagen. Afføringen var knoldet, hvilket formentlig skyldtes udposninger på tyktarmen. blev tilrådet at prøve med Husk igen.

Den 27. juli 2004 henvendte sig på ny, og blev denne gang tilset af læge . Ifølge journalen foretog læge en udvendig undersøgelse af maven, som føltes blød og var uøm. Der var naturlige tarmlyde. oplyste, at der kunne komme lidt blod og slim ud af endetarmen, og at hun følte sig forstoppet. Læge ordinerede lavement og magnesia og skrev i journalen, at nok skulle have undersøgt sin tarm senere.

Da havde problemer med selv at anvende lavement, blev dette givet via hjemmesygeplejersken den 9. august 2004. Ifølge journalen havde dog stadig en prop i endetarmen og kunne ikke komme af med afføringen.

Det fremgår af journalnotat af 16. august 2004, at nu havde haft besøg af hjemmesygeplejerske, som havde givet lavement. Dette havde hjulpet, idet der var kommet en del afføring ud, men følte stadig, at det trykkede ubehageligt. Læge overvejede, at det kunne være fremfalden livmoder, der generede. På den baggrund skrev hun henvisning til speciallæge i gynækologi.

Det fremgår af journalen, at herefter hos gynækologen fik konstateret en stor benhård udfyldning ind mod endetarmen. Ved undersøgelse af endetarmsregionen (rektal eksploration) fandt gynækologen en stor svulst omfattende ¾ dele af tarmens omkreds gående fra endetarmsåbningen og 7 cm op.

blev på den baggrund henvist til , hvor hun – ifølge journalen – fik diagnosticeret kræft i endetarmen med spredning til leveren. fik lavet en aflastende stomi og blev henvist til smertelindrende kemoterapibehandling.

Nævnet har bemærket, at der i forbindelse med, at der blev skrevet henvisning til speciallæge i gynækologi den 16. august 2004, blev fundet en ubenyttet henvisning til samme speciallæge fra den 9. juli 2004. Omstændighederne herved synes uklare, og der kan ikke redegøres for, hvorfor denne henvisning ikke blev brugt.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at hun havde mistanke om tilbagefald af s problemer med fremfald af livmoderen, og at dette kunne forklare hendes gener. Derfor henviste læge hende til speciallægeundersøgelse hos en gynækolog.

Det er nævnets opfattelse, at læge foretog en ufuldstændig undersøgelse af den 27. juli 2004, idet læge undlod at undersøge endetarmen med en finger, ligesom hun undlod at henvise til en kikkertundersøgelse af tarmen.

Nævnet har således lagt vægt på, at læge ved de konsultationer, der vedrørte gener i forbindelse maven og afføringen, enten ikke foretog en undersøgelse af eller foretog en utilstrækkelig undersøgelse.

Nævnet kan oplyse, at symptomerne på kræft i tyk-og endetarm er afføringsændring i form af vekslende diarre og forstoppelse med blod, eventuelt vægttab, nedsat appetit, lav blodprocent og mavesmerter. Diagnosen stilles ved en kikkertundersøgelse af tarmen. Det er nævnets opfattelse, at de fleste kræftknuder i endetarmen i almen praksis findes ved en undersøgelse af endetarmen med en finger.

Nævnet finder på den baggrund, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 24. marts til den 16. august 2004, idet læge undlod at foretage en relevant undersøgelse af og undlod at henvise til yderligere undersøgelse af tarmen.