Klage over, at der ikke blev foretaget tilstrækkelige undersøgelser og derved fjernet en ellers rask nyre.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af i perioden fra den 19. til den 26. juli 2004 på kirurgisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552926

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning, Ansvarsfordeling

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 19. til den 26. juli 2004 på kirurgisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af <****> den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev efter henvisning fra sin praktiserende læge ultralydsundersøgt den 16. juli 2004 på på grund af mistanke om galdesten. Ultralydsundersøgelsen viste efter den undersøgende læges opfattelse en ondartet svulst i højre nyre. Den 26. juli 2004 ordinerede overlæge A på den baggrund operativ fjernelse af højre nyre.

var den 6. august 2004 indlagt på kirurgisk afdeling på med henblik på fjernelse af højre nyre. Overlæge B skulle foretage operationen, men da han ikke havde deltaget i de forudgående undersøgelser konfererede han med afdelingens ledende overlæge C om, hvorvidt der var foretaget tilstrækkelige undersøgelser forud for ordination af operationen, og på den baggrund blev det besluttet at gennemføre operationen.

Efterfølgende blev det konstateret, at højre nyre ikke indeholdt en tumor, men kun en cyste, hvorfor der opstod tvivl om, hvorvidt der var opstået en forveksling mellem højre og venstre nyre forud for operationen. Dette blev imidlertid efterfølgende afkræftet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra den 19. juli til den 6. august 2004 på , idet man ikke forud for indgrebet foretog tilstrækkelige undersøgelser.

Det er herved anført, at man på baggrund af en ultralydsscanning besluttede at fjerne en rask nyre.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 19. til den 26. juli 2004 på kirurgisk afdeling på .

Overlæge B har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på .

Overlæge C har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling, at den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på .

Begrundelse


Det fremgår af ultralydsbeskrivelse den 16. juli 2004, at fik foretaget en ultralydsscanning på grund af mistanke om galdesten. Undersøgelsen viste, at der ikke var galdesten. I højre nyre sås en stor svulst. Det er anført, at det givetvis drejede sig om en ondartet svulst. Desuden fremgår det af beskrivelsen, at der i højre nyre var en 3 ½ cm stor cyste (godartet væskeblære). Det fremgår dog af diagnosen, der afslutter beskrivelsen, at der var tale om en cyste i venstre nyre.

Patientklagenævnet har lagt til grund, at cysten var i venstre nyre.

Det fremgår af journalen den 19. juli 2004, at overlæge A noterede, at der ved en ultralydsundersøgelse var påvist en 10 x 4 cm stor svulst i højre nyre.

Overlæge A har anført i sin udtalelse til sagen, at situationen blev drøftet på morgenkonferencen, og at den røntgenlæge, der undersøgte var til stede. Røntgenlægen havde på forespørgsel angivet, at der var tale om en oplagt ondartet tumor, og at yderligere undersøgelser ikke var nødvendige.

Det fremgår af journalen den 26. juli 2004, at overlæge A informerede om ultralydsundersøgelsen, og at der blev aftalt operativ fjernelse af højre nyre.

Det er nævnets opfattelse, at der i en situation, som den konkrete, skal være to betingelser opfyldt før operation med fjernelse af en nyre kan anses for at være i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. For det første kan ultralydsscanning ikke stå alene men skal suppleres af CT-scanning. For det andet skal der foretages undersøgelser, der sandsynliggør, at den tilbageværende nyre er normal.

Nævnet finder på baggrund af ovennævnte, at overlæge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at foranstalte yderligere undersøgelser forud for at ordinere fjernelse af s højre nyre i perioden fra den 19. til den 26. juli 2004 på kirurgisk afdeling på .

Det fremgår af journalen den 5. august 2004, at blev indlagt på kirurgisk afdeling på med henblik på operativ fjernelse af højre nyre den følgende dag.

Det fremgår af journalen den 6. august 2004, at overlæge B skulle foretage operationen. Da han ikke havde deltaget i ordinationen konfererede han med afdelingens ledende overlæge C forud for operationen. Det blev besluttet at fjerne nyren. På baggrund heraf foretog overlæge B en operativ fjernelse af højre nyre i rygmarvsbedøvelsen. Efter fjernelsen flækkede man nyren og det blev konstateret, at den ikke indeholdt en tumor, men kun en mindre cyste. På den baggrund informerede B om, at der kunne være sket en forveksling mellem højre og venstre nyre. Dette kunne imidlertid afkræftes efter konference med radiolog.

Det er nævnets opfattelse, at den opererende læge har ansvaret for at vurdere, hvorvidt der er foretaget tilstrækkelige undersøgelser til at ordinere den planlagte operation

Af de ovenfor anførte grunde finder nævnet ikke, at dette var tilfældet i den konkrete situation.

Nævnet finder på den baggrund, at overlæge B har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på .

Det er endvidere nævnets opfattelse, at afdelingslederen har ansvar for at vurdere grundlaget for en planlagt operation og eventuelt stoppe den, såfremt afdelingslederen bliver opmærksom på, at der hersker tvivl om, hvorvidt der er foretaget tilstrækkelige undersøgelser forud for operationen.

Nævnet finder på den baggrund, at overlæge C har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. august 2004 på kirurgisk afdeling på .