Klage over behandling i forbindelse med nedsat sædkvalitet/fertilitetsbehandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på fertilitetsklinikken, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 6. november 2000 til den 26. juni 2003, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552930

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på fertilitetsklinikken, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 6. november 2000 til den 26. juni 2003, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

konsulterede fertilitetsklinikken, i perioden fra den 6. november 2000 til den 26. juni 2003 under diagnosen ”mandlig faktor”.

havde vekslende sædkvalitet, og der blev taget gentagne sædanalyser.

Der blev gennemført mikroinsemination, frysebehandling med tilbagelægning af optøede embryoner samt én donor insemination, sidstnævnte behandling blev foretaget i juni 2003.

Da der ikke var effekt af disse behandlinger, opsøgte en gynækolog i udlandet, som konstaterede, at der var åreknuder på pungen. blev opereret herfor, og 3 måneder efter dette indgreb blev hans kone gravid.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på fertilitetsklinikken, , i perioden fra den 6. november 2000 til den 26. juni 2003.

Det er anført, at ikke blev klinisk undersøgt i forbindelse med fertilitetsbehandlingen på fertilitetsklinikken, .

Nævnets afgørelse af klagepunktet


De læger, der var involveret i behandlingen af på fertilitetsklinikken, i perioden fra den 6. november 2000 til den 26. juni 2003, har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse


Det fremgår af journalen af 6. november 2000, at havde været gift i 6 år med et uhonoreret graviditetsønske i samme periode. Der blev ved undersøgelse den 6. november 2000 taget sædprøve, som viste en koncentration på 3,5 mio/ml, 80 % motile grad 2 og mange patologiske spermier. Der blev på den baggrund planlagt IVF-behandling ved mikroinsemination, idet s sædkvalitet fandtes nedsat og svingende.

Det fremgår af journalen, at parret i perioden fra den 1. juni til den 21. december 2001 gennemgik 3 IVF-behandlinger uden resultat. Der blev herefter gjort fryseforsøg, dog ligeledes uden held.

Det fremgår videre af journalen, at der i juni 2003 blev foretaget én donorinsemination, uden at parret opnåede det ønskede resultat.

Herefter opsøgte sin onkel i udlandet, der er gynækolog, og denne konstaterede, at havde åreknuder på pungen, som angiveligt kunne have betydning for hans sædkvalitet. blev opereret herfor, og 3 måneder efter blev hans kone gravid.

Det fremgår af administrerende overlæge s udtalelse til sagen, at parret ikke var sterile, men subfertile, og at man i den sammenhæng må tage 2 forhold i betragtning ved valg af behandling, nemlig den spontane konceptionsrate og effektiviteten af en eventuel behandling.

Det fremgår videre af administrerende overlæge s udtalelse til sagen, at man hos fandt, at sædcellekoncentrationen varierede fra dårlig kvalitet til normal kvalitet. I et sådant tilfælde kan der opnås spontan graviditet selv efter mange års uønsket barnløshed.

Det fremgår yderligere af administrerende overlæge s udtalelse til sagen, at åreknuder på pungen ifølge litteraturen ikke har nogen sygdomsmæssig sammenhæng med den mandlige infertilitet, ligesom det ikke er dokumenteret, at denne operation skulle hjælpe på situationen. Derfor er operation for åreknuder på pungen ikke et behandlingstilbud i Danmark.

Det er nævnets opfattelse, at relevante undersøgelser i forbindelse med dårlig sædkvalitet er gentagne sædanalyser, sådan som det var tilfældet for , og at behandlingen af tilstanden kan være mikroinsemination.

Nævnet kan oplyse, at årebrok er en tilstand, hvor venerne omkring sædstrengen er udvidede, og at årebrok kan medføre en forhøjelse af temperaturen i testiklerne. Man har derfor overvejet ud fra en teoretisk betragtning, om årebrok kunne være årsag til vekslende sædkvalitet og dermed mandlig infertilitet.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at der ikke er medicinsk evidens for, at operativ behandling for årebrok bedrer mandens fertilitet. Der er derimod medicinsk evidens for, at såfremt en mand med vekslende sædkvalitet fortsat søger at opnå graviditet på vanlig vis, vil dette over en længere årrække lykkes med en vis sandsynlighed.

Det er herefter nævnets opfattelse, at den behandling, modtog af lægerne på fertilitetsklinikken, , i perioden fra den 6. november 2000 til den 26. juni 2003, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.