Klage over manglende information

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes journalføring af behandlingen af den 22. oktober 2001 på anæstesi- og operationsafdelingen, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes information af den 22. oktober 2001 på anæstesi- og operationsafdelingen, , jf. lov om patienters retsstilling 6.

Sagsnummer:

0553120

Offentliggørelsesdato:

20. april 2006

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 22. oktober 2001 på anæstesi- og operationsafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes information af <****> den 22. oktober 2001 på anæstesi- og operationsafdelingen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling 6.

Hændelsesforløb


Den 22. oktober 2001 fik i forbindelse med fødsel på grund af kraftige veer anlagt rygmarvsbedøvelse (epiduralblokade) af afdelingslæge , anæstesi- og operationsafdelingen, . Hun havde ved en tidligere fødsel fået samme form for bedøvelse.

Der var ikke optimal effekt af blokaden, men smerterne var mindre end før, den blev anlagt. havde ondt svarende til indstiksstedet for lokalbedøvelsen.

Den 23. oktober 2001 fødte en sund og rask pige.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At forud for anlæggelsen af epiduralblokade ikke blev informeret om risici herved.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 22. oktober 2001.

Afdelingslæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling 6 ved sin information af den 22. oktober 2001.

Begrundelse


fik i forbindelse med fødsel et akut opstået behov for anlæggelse af en fødeepidural.

Afdelingslæge har i sin udtalelse til sagen anført, at hun rutinemæssigt forud for anlæggelsen af bedøvelsen oplyste, hvordan indgrebet ville foregå efter anlæggelsen af lokalbedøvelsen, herunder at der var risiko for at strejfe en nerverod, ramme en knogle eller ramme forkert, således at bedøvelsen ikke virkede. Afdelingslægen har ligeledes oplyst, at såfremt patienten angiver smerte, forsøger hun at få karakteriseret smerten, så hun kan tage sine forholdsregler.

Endelig har afdelingslæge oplyst, at hun ikke rutinemæssigt oplyser om permanente nerveskader, da det er en yderst sjælden forekommende komplikation.

Samlet finder nævnet, at afdelingslæge i relevant og tilstrækkeligt omfang har informeret forud for anlæggelsen af epiduralblokaden.

Det fremgår imidlertid ikke af journalen, hvilken information afdelingslæge gav til .

Nævnet finder på den baggrund, at afdelingslæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af .