Klage over manglende kontrol efter fjernelse af knude på arm

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden efter den 27. november 2003 på .

Sagsnummer:

0553527

Offentliggørelsesdato:

20. april 2006

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden efter den 27. november 2003 på <****>.

Hændelsesforløb


havde tidligere fået foretaget fjernelse af knuder på højre underarm.

Den 20. november 2003 blev der igen foretaget fjernelse af knuder på højre underarm ved overlæge . I mikroskopibeskrivelsen af den 27. november 2003 blev det anført, at det blev fundet overvejende sandsynligt, at det drejede sig om en bindevævsknude (proliferativ fasciitis), formentlig i sen fase. Der kunne også være tale om en ondartet bindevævssvulst, og der blev anbefalet fortsat kontrol, fordi det histologiske billede ikke var helt typisk.

Den 7. december 2004 blev der på taget biopsi at tumoren, og på grund af mikroskopisk undersøgelse blev det besluttet, at man ikke ville forsøge at fjerne tumor, men i stedet foretage amputation.

Den 20. januar 2005 blev der derfor foretaget amputation af højre underarm cirka 9 cm under albuen.

Der var ifølge svar fra patologisk afdeling tale om en ondartet bindevævsknude (svært klassificerbart myogent sarkom).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at lægerne begik fejl, idet ikke blev indkaldt til kontrol af tumoren i højre underarm.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af .

Begrundelse


blev den 28. august 2001 indlagt på under diagnosen tumor i højre underarm. Tumoren blev fjernet den 29. august 2001, dog blev der efterladt resttumorvæv. Materialet blev sendt til mikroskopi, og det histologiske svar fra den 6. september 2001 viste ikke ondartet knude (proliferativ fasciitis uden holdepunkter af malignitet).

Den 10. maj og den 16. september 2002 blev der på ny fjernet en tumor på underarmen. Der blev ikke foretaget mikroskopisk undersøgelse i forbindelse med disse operationer.

Den mikroskopiske diagnose af knuden, der blev fjernet af overlæge ved indgrebet den 20. november 2003 var: ”formentlig proliferativ fasciitis”. Der nævnes i beskrivelsen muligheden for, at det var tale om en mild form for ondartet kræftknude nævnes (lavmalignitet sarkom), og der anbefaledes ikke fornyet operation (re-excision), da denne lidelse sjældent kom igen (recidiverer), men det anbefaledes, at der fortsat blev foretaget kontrol.

Overlæge var bekendt med, at tidligere var opereret 4 gange for denne lidelse, og at der var kommet nye knuder på underarmen efter de forudgående 3 indgreb.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at han derfor burde have været opmærksom på, at det drejede sig om en recidiverende knude og videre, at han derfor enten burde have taget kontakt til patologisk afdeling på og gjort opmærksom på, at dette ikke var i overensstemmelse med baggrunden for den anbefaling, der var givet i svaret, eller også omhyggeligt burde have fulgt anbefalingen og planlagt et kontrolforløb.

Nævnet finder yderligere anledning til at bemærke, at der hverken ved det andet eller tredje indgreb, henholdsvis den 10. maj og den 16. september 2002, blev sendt væv til mikroskopisk vurdering, hvorfor det på intet tidspunkt har været sikkert, om knuden var fjernet i sundt væv.

Det er nævnets vurdering, at disse forhold yderligere burde have fået overlæge til at foretage kontrol af .

Samlet finder nævnet således, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af på baggrund af mikroskopisvaret af den 27. november 2003.