Klage over praktiserende læge i forbindelse med oplægning af spiral

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 8. marts 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F002

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 8. marts 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 8. marts 2004 konsulterede læge med henblik på oplæggelse af en spiral. Lægen fandt en ikke særlig stor og fremadrettet livmoder og målte dybden af livmoderhulheden med en sonde til 8 centimeter. Da læge havde mistanke om, at hun ved sonderingen kunne have perforeret livmodervæggen henviste hun til akut undersøgelse hos speciallæge i gynækologi.

blev set af speciallæge i gynækologi cirka 2 timer senere. Speciallægen fandt normale forhold ved gynækologisk undersøgelse. Ved scanning blev det konstateret, at s livmoder var mere foroverbøjet end normalt, men der var ingen perforationsåbning at se, og ingen tegn på væske i bughulen bag livmoderen.

Ved kontrol hos speciallægen i gynækologi den 10. marts 2004 havde haft gener ved cykling, og speciallægen ordinerede antibiotika. Ved scanning sås stadig ikke noget unormalt og blev afsluttet samme dag.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At læge ikke foretog korrekt behandling af den 8. marts 2004.

Det er herved anført, at lægen ikke foretog korrekt behandling af den 8. marts 2004, idet hun ikke inden opsætning af spiral lokalbedøvede samt scannede hendes livmoder. Dette bevirkede, at lægen gentagne gange stødte en jernpind og spiralens opføringshylster ind i s livmodervæg, hvorved der opstod blødning.

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 8. marts 2004 i sin klinik.

Begrundelse
Den 8. marts 2004 konsulterede ifølge journalen læge med henblik på oplæggelse af en spiral. Lægen foretog gynækologisk undersøgelse og fandt en ikke særlig stor og fremadrettet livmoder. Livmodermunden var snæver, og gav lidt modstand for sonden. Dette fremkaldte smerter, men sonden gled op uden modstand og lægen sonderede dybden til 8 cm, hvilket hun fandt var for meget sammenholdt med, at hun ved føleundersøgelse havde fundet en ikke særlig stor livmoder. Lægen afstod derfor for yderligere undersøgelse, herunder oplægning af spiral med indføringshylster, idet hun havde mistanke om, at hun ved sonderingen havde perforeret livmoderen og henviste akut til speciallæge i gynækologi.

Ifølge læge s udtalelse til sagen af 13. maj 2004 afvaskede hun livmoderhalsen og skeden, fattede forreste livmoderhalslæbe med en klotang og målte dybden af livmoderhulheden med en sonde. Lægen oplyser, at lokalbedøvelse normalt ikke er nødvendigt ved spiraloplægning, og at alment praktiserende læger som hun selv sjældent har scanningsapparatur i sin klinik.

har i klageskrivelsen anført, at læge gentagne gange stødte sonden ind i hendes livmoder.

Ifølge læge s udtalelse til sagen stødte hun ikke gentagne gange sonden ind i s livmoder.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og læge s om, hvorvidt læge gentagne gange stødte sonden ind i s livmoder. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at læge gentagne gange stødte sonden ind i s livmoder.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at læge har foretaget relevant behandling af , idet det som anført af lægen ikke er vanlig praksis, at lokalbedøve endsige at ultralydsscanne i forbindelse med oplægning af spiral. Praktiserende læger har yderst sjældent apparatur til scanning. Anlæggelse af spiral hos en kvinde, der ikke har født, er typisk lidt vanskeligere end hos kvinder, der har født flere gange og passage af livmoderhalscanalen er forbundet med nogen smerte. Ved sondering af livmoderen kan perforation af livmodervæggen ske. Hos en ikke-gravid kvinde vil dette ud over den dermed forbundne smerte, som regel være uproblematisk og kræver sædvanligvis ikke egentlig behandling.

I den konkrete situation fandt praktiserende læge en livmoderhulhed, der var dybere end forventet og dette i kombination med s smerteoplevelse vakte efter nævnets opfattelse relevant læge s mistanke om eventuel perforation, ligesom det var relevant at forsøge dette nærmere belyst ved akut undersøgelse af speciallæge i gynækologi.

Nævnt finder på det grundlag, at praktiserende læge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 8. marts 2004 i sin klinik.