Klage over hul i tarm i tilknytning til fjernelse af livmoderen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 6. til den 9. september 2004 på gynækologisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F024

Offentliggørelsesdato:

20. august 2005

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 6. til den 9. september 2004 på gynækologisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbblev den 3. september 2004 indlagt på gynækologisk afdeling på med henblik på operativ fjernelse af livmoderen på grund af blødningsforstyrrelser. Indgrebet blev udført den 6. september 2004 af overlæge .

Den 7. september 2004 havde mavesmerter, var oppustet og hendes mave var hård. Om aftenen fik hun vejrtrækningsbesvær. Tilstanden forværredes og den 8. september 2004 blev hun røntgenundersøgt. Om aftenen besluttede overlæge at overflytte hende til , da der var mistanke om perforation af tarmene.

Umiddelbart efter overflytningen til blev opereret og det blev konstateret, at der perforation af såvel tyndtarm som tyktarm.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med udførelsen af en operativ fjernelse af livmoderen og efterforløbet til denne i perioden fra den 6. september til den 9. september 2004 på .

Det er herved anført, at i dagene efter operationen blandt andet fik stærke smerter og åndedrætsbesvær, og at det efterfølgende blev konstateret, at hendes tarm var perforeret

Nævnets afgørelse af klagenOverlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 6. til den 9. september 2004.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 6. september 2004, at overlæge foretog operativ fjernelse af s livmoder.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 6. september 2004, at overlæge konstaterede, at havde nogle sammenvoksninger i den nederste del af bugen, som han løsnede, således at livmoderen blev frigjort. Operationen blev udført under anvendelse af en såkaldt Kirschner-ramme.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en Kirschner-ramme består af en sårhager, som sidder fastspændt i en ramme og derved holder såret åbent under operationen. Den anvendes med henblik på at holde sårkanterne adskilte under operationen og for at give operatøren bedre indsyn.

Det fremgår af narkosejournalen den 6. september 2004, at indgrebet blev udført i fuld narkose. Hen mod slutningen blev der givet et muskelafslappende middel, idet var vågnet delvist op af narkosen.

Nævnet finder på baggrund af operationsbeskrivelsen, at overlæge handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 6. september 2004 på gynækologisk afdeling på .

Det er anført i klagen, at ikke blev tilset af en læge efter operationen den 6. september 2004.

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at dette ikke er korrekt, idet det er hans rutine at tilse patienter et par timer efter, at han har opereret dem.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og overlæge om, hvorvidt overlæge tilså efter operationen den 6. september 2004. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at overlæge ikke tilså den 6. september 2004 efter sin operation af hende.

Det fremgår af journalen den 7. september 2004, at overlæge informerede om operationens forløb.

Det fremgår af journalen den 7. september 2004 kl. 14.50, at var oppustet og havde en ubehagelig fornemmelse i maven. Hun blev undersøgt, og man konstaterede, at hendes mave var hård og øm, og hun fik et afførende middel.

Det fremgår af journalen den 7. september 2004 kl. 17.15, at virkede smertepåvirket. Hun oplyste, at hun havde smerter i hele maven. Man konstaterede, at hendes mave fortsat var hård, samt at hun havde luft i tarmene. Man forsøgte behandling med et andet afførende middel.

Det fremgår af journalen den 7. september 2004 kl. 20.00, at var voldsomt generet af ondt i maven. Endvidere havde hun åndedrætsbesvær. Overlæge undersøgte hende og fandt, at hun havde luft i tarmene, men at hun havde normale tarmlyde. Han ordinerede behandling med ventrikelsonde for åndedrætsbesværet.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 6.30, at s tilstand var uændret. Hun ønskede ikke at ventrikelsonde, hvorfor dette ikke blev forsøgt. Hendes temperatur var en smule forhøjet til 37,6 grader. Hun fik ordineret ilt.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 11.15, at blev tilset af en læge. Der blev ordineret røntgenundersøgelse.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 13.00, at blev tilset af en læge, som ville afvente resultatet af røntgenundersøgelsen.

Det fremgår af røntgenbeskrivelse den 8. september 2004, at s mave blev røntgenundersøgt. Der blev ikke fundet tegn til stop af tarmfunktionen, men der sås noget luft under mellemgulvet, der blev tolket som luft efter operationen.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 13.50, at blev tilset af overlæge , der noterede, at røntgenundersøgelsen viste luft i tarmene.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 14.00, at overlæge konferede med en speciallæge i mave-tarmsygdomme vedrørende , men at speciallægen ikke havde nogle behandlingsforslag udover det allerede iværksatte.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 16.30, at blev tilset af en læge.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 21.00, at havde konstante smerter i maven. Hendes temperatur var forhøjet til 37,8 og en røntgenundersøgelse viste luft i mellemgulvet. Endvidere var hendes mave meget oppustet og spændt.

Det fremgår af journalen den 8. september 2004 kl. 21.10, at overlæge besluttede at overflytte til på grund af mistanke om hul i tarmene.

Nævnet finder, at det i den konkrete situation var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at iværksætte røntgenundersøgelse, og da mistanken om tarmperforation blev vakt at foranstalte overflytning til en specialafdeling.

Nævnet finder på baggrund af ovennævnte samlet, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 6. til den 9. september 2004.