Klage over manglende information om arvævsdannelse efter operation for diskusprolaps

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans information af den 13. november 2002 på neurokirurgisk afdeling , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

05F029

Offentliggørelsesdato:

20. september 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information af <****> den 13. november 2002 på neurokirurgisk afdeling <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb

I juli 2002 var udsat for et forløftningstraume og fik efterfølgende konstateret en diskusprolaps, der blev forsøgt behandlet konservativt.

Den 13. november 2002 blev indlagt på neurokirurgisk afdeling , hvor det blev vurderet, at der var grundlag for at foretage en operation for diskusprolaps i lænderegionen. Overlæge informerede om operationsmetoden og mulige komplikationer, hvorefter accepterede indgrebet.

Den 21. november 2002 blev opereret af overlæge . Der var umiddelbart et godt resultat af operationen, og blev udskrevet til genoptræning og såkaldt rygskole.

Den 20. februar 2003 henvendte sig på ny til neurokirurgisk afdeling , idet han havde fået sovende fornemmelser og smerter i ryggen og ud i benene.

Den 3. marts 2003 kunne det efter en kontrolundersøgelse på neurokirurgisk afdeling , konstateres, at var følelsesløs og havde tendens til kramper i lægmuskulaturen, men mindre end forud for operationen. Der blev endvidere konstateret normal kraft og føleforstyrrelser på venstre underben. Det var ligeledes umuligt at fremkalde en såkaldt achillesrefleks på venstre side.

En efterfølgende MR-scanning viste en del arvæv.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At lægerne ikke informerede tilstrækkeligt forud for en rygoperation.

Det er herved anført, at forud for en operation for fjernelse af en diskusprolaps alene blev informeret om, at operationen var en rutineoperation. Han blev således ikke informeret om, at der kunne opstå arvævsdannelse i operationsområdet efter operationen. Det er endelig anført, at arvævsdannelse har medført store gener for .

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 i forbindelse med sin information af den 13. november 2002 på neurokirurgisk afdeling .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 13. november 2002, at blev indlagt på neurokirurgisk afdeling , hvor det blev vurderet, at der var grundlag for at foretage en operation for diskusprolaps i lænderegionen. Overlæge informerede om operationsmetoden og mulige komplikationer, hvorefter accepterede indgrebet.

Overlæge har i sin udtalelse anført, at han informerede om komplikationer i form af sårinfektion, betændelse i bruskskiven, fornyet prolaps, operation på forkert højde, læsion af hinden omkring lændens nerver samt kvæstelse af nerveroden.

For så vidt angår risikoen for arvævsdannelse kan nævnet oplyse, at dette ikke er en komplikation særligt relateret til operationer for diskusprolaps, men er derimod en følge af, at der bliver foretaget et kirurgisk indgreb. Det er ikke en tilstand, som man på forhånd kan udtale sig om, da det variere meget fra patient til patient, hvor meget arvæv de danner efter et operativt indgreb.

Det er nævnets opfattelse, at hører til den gruppe af patienter, der fra naturens hånd har en tendens til at danne meget arvæv efter et operativt indgreb, og derfor efter et umiddelbart godt operationsresultat udviklede nye symptomer på lænderodstryk.

Det er ligeledes nævnets opfattelse, at risikoen for udviklingen af arvæv efter en operation for diskusprolaps ikke er en komplikation, der bør informeres om forud for operationen.

Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af den 13. november 2002 på neurokirurgisk afdeling .