Klage over fremgangsmåden ved bypassoperation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 13. november 2000 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F045

Offentliggørelsesdato:

30. juni 2008

Speciale:

Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 13. november 2000 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

havde fået påvist særdeles svær hjertesygdom, og ved undersøgelse den 10. november 2000 på kirurgisk afdeling, , fandt overlæge , at der var behov for en bypassoperation.

Bypassoperationen blev foretaget den 13. november 2000 af overlæge , og forløb upåfaldende.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet i forbindelse med en bypassoperation den 13. november 2000 på kirurgisk afdeling, .

Det er herved oplyst, at bypassoperationen blev udført med brug af en åre fra armen i stedet for, som normalt, fra benet. Det er videre anført, at blev indkaldt til kontrol den 28. november 2003, hvor han blot blev sendt hjem igen efter at lægerne opdagede, at han ikke havde accepteret at deltage i kontrollen.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. november 2000 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af operationsbeskrivelsen i journalen den 13. november 2000, at der til bypassoperationen blev anvendt en arterie (radialis), der blev udtaget fra venstre underarm.

Overlæge har i sin udtalelse af 29. marts 2004 anført, at han valgte at udføre bypassoperationen med alle grafter (transplantater, det vil sige de blodkar, der blev indsat) bestående af udelukkende arterielle grafter, hvor standardoperationen er brug af en arterie og resten venegrafter. Det fremgår videre, at der er evidens for, at to arterier er bedre end vener, og stigende formodning om at brug af udelukkende arterielle grafter er den metode, der holder længst. Det fremgår endelig af udtalelsen, at som led i produktionskontrol efterfølgende var blevet indkaldt til kranspulsåreundersøgelse (KAG), da operationstypen var relativt ny.

Efter nævnets opfattelse var overlæge s valg af at anvende en pulsåre fra armen som bypass-graft velbegrundet på grund af s unge alder på operationstidspunktet (48 år).

Efter nævnets opfattelse er operationsmetoden med anvendelse af pulsårer fra armen i stedet for vener (årer der fører blodet tilbage til hjertet) fra benet, i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der er undersøgelser, der tyder på, at man med denne metode faktisk opnår et bedre resultat i form af en længere holdbarhed af bypassgraften.

På den baggrund finder nævnet, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 13. november 2000 på kirurgisk afdeling, .