Klage over bypassoperation og efterfølgende behandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, som var involveret i behandlingen af i perioden fra den 12. september 2003 til den 23. januar 2004 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655830

Offentliggørelsesdato:

30. juni 2008

Speciale:

Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, som var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 12. september 2003 til den 23. januar 2004 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 12. september 2003 fik foretaget en by-pass operation på kirurgisk afdeling, .

I efterforløbet havde uregelmæssig hjertefunktion og betydelige smerter, men den 18. september 2003 var han velbefindende.

Den 19. september 2003 blev udskrevet.

Den 23. januar 2004 var til kontrol, hvor han oplyste, at han havde smerter svarende til brystbenet og ud langs med ribbenene i begge sider. Det blev vurderet, at der var tale om gener fra den ståltråd, som var anvendt ved operationen, men at det var for tidligt at fjerne den.

Efterfølgende kontaktede kirurgisk afdeling, idet han oplyste, at han ikke ønskede yderligere kontrol.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet i forbindelse med, at han fik foretaget en by-pass operation.

Det er herved blandt andet anført, at det er s opfattelse, at der er sket noget som ikke må ske, når man åbner/lukker brystkassen, og at ingen har taget efterforløbet alvorligt, undtagen lægerne på afdelingen og hans egen læge.

Nævnets afgørelse af klagen


De læger, som var involveret i behandlingen af i perioden fra den 12. september 2003 til den 23. januar 2004 på kirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse


Den 2. september 2003 blev , som to gange tidligere havde fået foretaget ballonudvidelse af blodkarrene til hjertet og i flere år havde været i fast behandling med store doser morfin på grund af brystsmerter, under sin indlæggelse på hjertemedicinsk afdeling tilset af overlæge A fra kirurgisk afdeling, , da der var konstateret en betydende lidelse i blodkarrene til hjertemusklen.

Det fremgår af journalen, at blev tilbudt operation, som han ikke umiddelbart ønskede. Efterfølgende kontaktede han imidlertid overlæge A og meddelte, at han gerne ville opereres.

Det blev planlagt, at operationen skulle foretages subakut på grund af nedsat blodforsyning til hjertet (ustabilt iskæmisk syndrom).

Det er nævnets vurdering, at det var lægefagligt relevant at anbefale og motivere for operation, da han havde en livs- og førlighedstruende hjertesygdom (kardiel tilstand) med nedsat blodforsyning til hjertet.

Den 12. september 2003 fik ifølge journalen foretaget en by-pass operation af overlæge B. Ved operationen blev der foretaget by–pass af tre blodkar, og der blev opnået god blodforsyning til hjertemusklen. Der blev ikke anført specielle forhold ved lukning af såret gennem brystbenet (sternotomien).

Det er nævnets vurdering, at operationen blev foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

I efterforløbet opstod der ifølge journalen uregelmæssig hjertefunktion (atrieflimmer), og normal hjerterytme blev opnået ved medicinsk behandling (Digoxin). havde endvidere betydelige smerter, som blev behandlet med stærk smertestillende medicin.

Nævnet kan oplyse, at mellem 25 og 30 % af patienterne udvikler uregelmæssig hjertefunktion efter en by-pass operation.

Det er nævnets vurdering, at den opståede uregelmæssige hjertefunktion (atrieflimmer) blev behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 13. og 14. september 2003, at opmærksomheden var rettet imod, at havde et særligt behov for smertelindring, idet han inden operationen havde haft et betydeligt og langvarigt forbrug af morfin på grund af brystsmerter.

Den 16. september 2003 blev ifølge journalen tilset af overlæge A, som øgede den smertestillende behandling under hensyntagen til hans store forbrug af morfin forud for operationen. Overlæge A gav endvidere en hjertetegning med forklaring om, hvad der var lavet, hvorefter han var lidt mere beroliget.

Den 18. september 2003 blev det noteret i journalen, at var velbefindende med minimale smerter.

Den 19. september 2003 blev ifølge journalen udskrevet. Ved udskrivelsen var han i behandling med smertestillende medicin (Contalgin, Morfin og Paracetamol). Derudover blev han behandlet med blodfortyndende medicin, hjertemedicin, blodtryksnedsættende medicin og Penicillin for en urinvejsinfektion.

Den 23. januar 2004 var til kontrol i kirurgisk ambulatorium. Det fremgår af journalen, at han stadig havde smerter svarende til brystbenet og ud langs med ribbenene i begge sider. Overlæge A fandt, at smerterne og den objektive undersøgelse tydede på gener fra ståltråd anvendt ved operationen, som det imidlertid var for tidligt at få fjernet. blev henvist til sin praktiserende læge med henblik på behandling af brystsmerterne med fysioterapi og til fortsat smertestillende behandling.

Der blev planlagt ny kontrol medio april 2004, men meddelte den 27. januar 2004, at han ikke ønskede yderligere kontrol på kirurgisk afdeling.

Nævnet kan oplyse, at patienter vil have forskellige oplevelser i forbindelse med et stort kirurgisk indgreb såsom en by-pass operation. Hvis en patient i forvejen er meget bekymret og nervøs for en operation og tillige har et kronisk smerteproblem, kan selv små foreteelser som eksempelvis en mobilisering opleves som en voldsom belastning.

Det er nævnets vurdering, at de involverede læger på kirurgisk afdeling på relevant vis forsøgte at tilpasse behandlingen til s særlige behov.

Samlet finder nævnet derfor ikke grundlag for at udtale, at den behandling modtog af de involverede læger i perioden fra den 12. september 2003 til den 23. januar 2004 på kirurgisk afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.