Klage over, at vagtlæge overså drejet testikel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 14. september 2004 i lægevagten på B, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656123

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 14. september 2004 i lægevagten på B, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
var 18 år gammel, da han den 14. september 2004 om natten henvendte sig i Lægevagten på , idet han havde smerter i venstre testikel. Vagtlæge fandt efter en undersøgelse, at skulle se tiden an.

To dage senere blev indlagt på . Her foretog man en operation, hvor man fandt, at venstre testikel var drejet rundt. Testiklen var ikke til at redde, og blev fjernet.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At lægen ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling af den 14. september 2004, idet vedkommende ikke opdagede, at den ene testikel var drejet.

Det er herved anført, at testiklen to dage senere blev opereret væk.

Nævnets afgørelse af klagen
Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. september 2004 i lægevagten på .

Begrundelse
Det fremgår af vagtlægejournalen, at telefonisk kontaktede vagtlægen den 14. september 2004 kl. 22.42 med oplysninger om, at han havde smerter i den ene testikel, og at den var hævet. Den visiterende vagtlæge informerede om, at der straks ville komme en vagtlæge.

Det fremgår videre af vagtlæge journalen, at den 14. september 2004 kl. 23.20 blev undersøgt af vagtlæge , som noterede i journalen, at siden samme aften havde haft smerter i venstre testikel. Ved sin objektive undersøgelse fandt vagtlæge , at ikke virkede som om han havde feber, og ved gennemføling af testiklen, fandt han den normal. Der var hævelse og ømhed af bitestiklen og vagtlæge fandt ikke mistanke om en drejning og afklemning af venstre testikel (torsion). Det blev endvidere noteret i journalen, at vagtlæge fandt, at man skulle se tiden an og ved fortsatte problemer skulle søge egen læge.

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at han klinisk havde tænkt på torsion som årsag, men at han beklageligvis som forløbet senere viste, har mistolket symptom/kliniske fund, idet det for ham på det pågældende tidspunkt var sandsynligt, at der var tale om en begyndende betændelse af bitestiklen (epidiymit).

Nævnet kan oplyse, at betændelse af bitestiklen (epididymitis) i typiske tilfælde vil give smerte og hævelse af bitestiklen, ligesom der vil optræde feber. Kønssygdomme (specielt klamydia) vil hos unge ofte være udløsende årsag. Nævnet kan endvidere oplyse, at symptomerne kan være mere snigende end ved drejning af en testikel (testistorsion). Imidlertid kan symptomerne være atypiske og blandede, og det vil mange gange være usikkert om den ene eller anden tilstand (eller en helt tredje årsag) ligger bag nye symptomer fra pungen (scrotum).

Nævnet kan oplyse, at drejning af en testikel (testistorsion) hyppigst optræder omkring 16-18 års-alderen, mens betændelse af bitestiklerne (epididymitis) oftest rammer lidt senere, og da drejning af en testikel (testistorsion) efter nævnets opfattelse, er en alvorlig tilstand, som kræver hurtig afklaring og eventuel behandling (operation), er det nævnets opfattelse, at henvisning bør ske ved selv mindre mistanker.

Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge ikke indhentede tilstrækkelig med oplysninger om s tilstand, herunder ingen oplysninger om smittemulighed for kønssygdom. Da der var tale om hurtig opstået symptomer og ingen temperaturstigning finder nævnet ikke, at der var tilstrækkelig grundlag for at udelukke diagnosen om drejning af testiklen. Nævnet finder derfor ikke at der var tilstrækkelig grundlag for at beslutte at tilstanden kunne observeres uden yderligere behandling eller undersøgelser.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at vagtlæge ved sin behandling af den 14. september 2004 handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.