Indberetning af tandlægebehandling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af den 16. juli 2004 , jf. tandlægelovens § 12.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans journalføring af behandlingen af den 16. juli 2004, jf. tandlægelovens § 15.

Sagsnummer:

0656803

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2006

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. juli 2004 <****>, jf. tandlægelovens § 12.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 16. juli 2004, jf. tandlægelovens § 15.

Hændelsesforløb


tabte den 15. juli 2004 en plombe i højre side af undermunden.

Dagen efter udviklede tandpine. Hans mor hentede ham og kørte ham til skadestuen, , der henviste ham videre til .

Den 16. juli 2004 henvendte sig til , hvor han blev undersøgt af tandlæge . Tandlægen fandt, at han havde betændelsestilstand omkring en tandkrone på en ikke eller delvis frembrudt tand (pericoronit), og ordinerede penicillin samt rådede ham til at henvende sig til egen tandlæge snarest. Senere på aftenen afhentede han medicinen på et døgnapotek, og påbegyndte behandlingen.

talte den 17. juli 2004 med sin mor, hvor han oplyste, at nu havde tandbylden flyttet sig fra kinden ned på halsen, hvilket gav ham tale- og vejrtrækningsproblemer.

Den 18. juli 2004 blev fundet siddende død på sit køkkengulv.

Det fremgår af dødsattesten og obduktionsrapporten, at døde af bakteriel spredning fra en tandbyld i overkæben.

Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 28. februar 2006 indberettet tandlæge for hans behandling og journalføring af sin behandling af den 15. juli 2004.

Nævnets afgørelse af indberetningen


Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12 ved sin behandling af den 16. juli 2004.

Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 15 ved sin journalføring af sin behandling af den 16. juli 2004.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 16. juni 2004, at henvendte sig til , da han havde tandpine. Tandlæge fandt, at han havde betændelse omkring kronen på 8- (visdomstanden i højre side af underkæben). Tandlægen ordinerede penicillin, Calcipen, 1 tablet 3 gange dagligt.

Det fremgår ikke af journalen, hvilke oplysninger gav om sin tilstand eller hvilket resultat tandlæge s kliniske undersøgelse gav, og hvilken vurdering, der lå til grund for den efterfølgende behandling.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 og vejledning nr. 144 af 21. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) skal journalen blandt andet indeholde oplysninger om såvel tidligere som nuværende sygdomme, som kan have betydning for tandlægebehandlingen (anamnese), diagnoser i fornødent omfang (f.eks. ved røntgenbilleder, tandudtrækninger, rodbehandlinger), og hvem der har foretaget undersøgelse og behandling.

Tandlæge journal er på disse områder særdeles mangelfuld.

Videre kan nævnet oplyse, at formålet med, at tandlæger fører journal over deres patienter, er at sikre, at der over et eventuelt langt tidsrum er sammenhæng mellem diagnoser, behandlinger og kontrol. Journalen er desuden et vigtigt informationsgrundlag for patienten og et nødvendigt kommunikationsmiddel i de situationer, hvor andre behandlere involveres, eller hvor patienten skifter tandlæge. Yderligere kan journalen have betydning i forbindelse med identifikation, tilsyn og kontrol, og den er dokumentation for såvel tandlæge som patient i tilfælde af, at der rejses en klagesag.

På den baggrund finder nævnet, at tandlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved journalføringen af sin behandling af den 16. juli 2003.

Det fremgår af obduktionsrapporten, at man på undersiden og på siden af tungen fandt massiv forstørrelse af mundhulens lymfekirtler, som på snitflader var gullige, konsistensøgede og drivende af pus og væske. Ved indsnit sås massiv pusinflitration i mundbundens muskulatur og i tungeroden. Derudover fandt man hævelse og grønlig misfarvning svarende til højre kind i et 12 cm. bredt og 20 cm. langt bælte orienteret nedad og 30 grader mod venstre i retning af midterlinien. Endvidere fandt man 400 ml let rødlig, pustilblandet væske i venstre brysthule og 600 ml i højre brysthule. Retsmedicineren konkluderede i supplerende erklæringer af den 29. juni 2005 og den 8. februar 2006, at dødsårsagen må antages at være infektion med ikke iltforbrugende bakterier udgået fra tandrod i overkæben ved 8+ og 7+ (bageste og næstbageste kindtand i højre side af overkæben) med spredning til mundbunden og brysthulen, og at ved konsultationen den 16. juli 2004 må have haft symptomer, idet både tungen og højre kind var svulmet op.

Nævnet finder på den baggrund anledning til at bemærke, at generne således ikke stammede fra 8-.

Det er nævnets vurdering på baggrund af obduktionsrapporten, at på undersøgelsestidspunktet måtte have haft så hævet tunge, mundbund og kind, at tandlæge ikke kunne lokalisere tandbylden i overmunden.

Det er videre nævnets vurdering, at tandlæge burde have henvist til akut klinisk læge vurdering, overvågning og behandling af en læge, idet han havde kraftig hævelse af tunge og mundbund, og da det ikke var muligt for tandlægen at lokalisere og stikke hul på bylden (incidere en submukøs absces)

Nævnet finder herefter, at tandlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. juli 2004.