Klage over glemt serviet i skeden efter fødsel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 5. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656920

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2006

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 5. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 5. september 2004 blev indlagt i forbindelse med forventet fødsel. Samme dag fødte hun en velskabt pige. Umiddelbart efter fødslen blev der observeret en del siven af rigeligt blod fra skeden, hvorfor afdelingslæge blev tilkaldt.

Afdelingslæge fjernede i fuld bedøvelse 300 ml størknet blod, og hun syede en rift i livmoderhalsen. Ved operationen assisterede en jordemoder. Da der fortsat var en del blødning, blev der givet medicinsk behandling i form af injektion af livmodersammentrækkende medicin samt syet 2 mindre bristninger. Afdelingslæge anvendte servietter, som hun lagde komprimerende på livmoderriften.

Den 23. september 2004 henvendte sig til afdelingen, idet der havde været gener i form af tyngdefornemmelse, smerter i skeden og ildelugtende udflåd. Der blev ved nærmere undersøgelse fjernet operationsservietter, der var meget ildelugtende.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At afdelingslæge glemte nogle servietter i s underliv den 5. september 2004, gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 5. september 2004, gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 5. september 2004 henvendte sig på fødegangen, med veer kl. 8.50. Hun blev i første omgang sendt hjem for at afvente bedre veer, men kom ind på afdelingen på ny kl. 13.30 med tiltagende veer. Kl. 20.37 fødte en velskabt pige efter anlæggelse af klip i mellemkødet.

Det fremgår videre af journalen, at der kl. 21.00 sås siven af blod i rigelige mængder. Der blev givet medicin med henblik på at få livmoderen til at trække sig sammen, og afdelingslæge blev tilkaldt på grund af fortsat piblende blødning.

Det fremgår af journalen, at afdelingslæge foretog inspektion af livmoderhalsen, og at hun så en rift i livmoderhalsen kl. 7-8 på 6-7 cm. Det blødte herfra. Livmoderhalsen lå højt placeret, og det var derfor ikke muligt at nå toppen af denne. Blodtabet blev skønnet til 2000 ml, og afdelingslæge vurderede, at riften skulle syes i fuld narkose.

Det fremgår af journalen, at afdelingslæge udtømte ca. 350 ml størknet blod (koagler), og at livmoderriften blev syet. Der var dog fortsat siven fra riften, hvorfor afdelingslæge behandlede med livmodersammentrækkende medicin (Prostifenem og Syntocinon). En lille blødende bristning tæt på klitoris blev syet, og klippet i mellemkødet (episiotomi) blev ligeledes syet. Der blev lagt kateter og givet antibiotika i venen (Zinacef).

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse, at riften var vanskelig at suturere, og at det var svært at nå toppen på trods af, at blæren var tømt. På grund af fortsat siven efter livmodersammentrækkende medicin og tætte suturer lagde afdelingslæge – ifølge egen udtalelse til sagen – komprimerende servietter på livmoderriften, imens klippet i mellemkødet blev syet. Da dette klip var syet, glemte afdelingslæge at fjerne servietterne. I alt blødte 3 liter. Efterfølgende var blodtryk og puls stabilt.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at en jordemoder assisterede afdelingslæge ved operationen, og at jordemoderen forlod operationsstuen, da bristningerne var syet sammen.

Det fremgår af journalen, at den 29. september 2004 havde en samtale med afdelingslæge , idet der 19 dage efter fødslen var fundet ildelugtende servietter i skeden. havde som følge heraf haft gener i form af tyngdefornemmelse og smerter i skeden samt ildelugtende udflåd.

Det fremgår af instruksen for vedrørende kontrolforanstaltninger og håndtering af servietter, tamponer og instrumenter i forbindelse med operation, at den assisterende sygeplejerske er ansvarlig for optælling af anvendt materiale/servietter og lignende ved operationens afslutning.

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at afdelingen ikke har en rutine for optælling af servietter i forbindelse med fødslen på fødestuen eller i forbindelse med fødepatienter, der overflyttes til operationsgangen.

Nævnet har herefter lagt til grund, at der i dette konkrete tilfælde var tale om, at afdelingslæge med assistance fra en jordemoder varetog operationen, hvorfor det er nævnets opfattelse, at afdelingslæge bærer ansvaret for, at de komprimerende servietter ikke blev fjernet inden operationens afslutning. Der er herved lagt vægt på, at det af afdelingslæge s udtalelse til sagen fremgår, at hun selv glemte at fjerne servietterne, og at der ikke foreligger oplysninger om, at en sygeplejerske assisterede ved operationen.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 5. september 2004, gynækologisk/obstetrisk afdeling, .