Klage over læges vurdering af mælkeknuder, som viste sig at være kræftknuder

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 2. maj 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657808

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 2. maj 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


konsulterede den 2. maj 2005 praktiserende læge på grund af ømt kirtelvæv i den yderste side af højre bryst. var ophørt med at amme ca. 6. uger før.
Ved undersøgelsen fandt læge rigeligt ømt kirtelvæv i højre bryst. fik at vide, at hun skulle henvende sig igen, hvis det ikke havde fortaget sig inden et par uger.
Den 2. august 2005 konsulterede igen læge . Der havde da udviklet sig en stor tumor i højre bryst.
blev henvist til mammografi, og den 18. august 2005 blev undersøgt på kirurgisk ambulatorium, hvor der blev konstateret en 6 cm stor knude i højre bryst. Der var ikke tegn på spredning til armhulen.
På grund af knudens størrelse blev henvist til onkologisk afdeling med henblik på kemobehandling inden operation. Ved den videre udredning viste det sig, at sygdommen var meget udbredt, specielt til leveren. døde den 27. september 2005.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at havde en knude i brystet, og at praktiserende læge ikke foranledigede mammografi. Videre er det anført, at den 11. august 2005 fik foretaget mammografi, der viste en ondartet tumor, og at hun efterfølgende fik konstateret spredning til lever, knogler og at hun afgik ved døden den 27. september 2005.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin undersøgelse af den 2. maj 2005 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af praktiserende læge s journal fra den 2. maj 2005, at var ophørt med amning 6 uger tidligere. Det fremgår yderligere af journalen, at læge ved den objektive undersøgelse fandt rigeligt ømt kirtelvæv i højre bryst, men at hun ingen mistanke havde om en isoleret suspekt knude. Det fremgår videre af journalen, at læge opfordrede til at henvende sig igen, hvis det ikke fortog sig i løbet af et par uger.

Patientklagenævnet kan oplyse, at mælkeknuder (Galactocoele / Galactostase) kan optræde i brystet mange uger efter ophør med amning. Fund af mælkeknuder 6 uger efter ophør af amning er ikke usædvanligt. Det kan endvidere oplyses, at mælkeknuder oftest vil præsentere sig som ømme, hvorimod kræftknuder i de fleste tilfælde er uden ømhed. Der er således gode grunde til, ved fund af formodede mælkeknuder, at følge forløbet over nogle uger for at vurdere om knuderne og ømheden aftager og først efter denne observationsperiode at tage stilling til en eventuel mammografi undersøgelse.

Nævnet finder herefter, at praktiserende læge ved sin undersøgelse af den 2. maj 2005 i sin klinik ikke handlede under normen for den almindelige anerkendte faglige standard.