Klage over manglende indhentelse af samtykke til oplæggelse af spiral

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere distriktslæge for hendes information af forud for indgrebet den 26. januar 2005.

Sagsnummer:

0658728

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere distriktslæge <****> for hendes information af <****> forud for indgrebet den 26. januar 2005.

Hændelsesforløb


Den 18-årige fra havde brugt p-piller, men var ophørt på grund af ubehag. Da hun var meget træt, kastede op og var forkvalmet og appetitløs, blev hun den 19. januar 2005 undersøgt på . En graviditetstest var positiv, og hun anmodede om abort.

I forbindelse med samtale ved forundersøgelsen den 24. januar 2005 blev fremtidig prævention diskuteret, og var ikke interesseret i p-stav, og spørgsmål vedrørende spiral blev drøftet.

Abortindgrebet blev udført den 26. januar 2005, indgrebet forløb uden komplikationer, og distriktslæge anlagde spiral og fjernede kondylomer.

fik en tid den 10. februar 2005 til kontrol af underlivet og spiralen. Hun mødte ikke op til denne konsultation.

Da efter aborten havde haft en del menstruation med smerter i underlivet og havde følte sig meget træt, blev hun den 10. marts 2005 undersøgt på venerieklinikken, hvor spiralen blev konstateret. Spiralen blev efter aftale med den vagthavende læge fjernet, og fik medicin for underlivsbetændelse.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke gav sit samtykke til eller blev informeret om, at hun fik lagt spiral i forbindelse med en provokeret abort den 26. januar 2005 på .

har oplyst, at hun efter aborten direkte spurgte, om hun havde fået spiral, og fik oplyst, at det ikke var tilfældet. Først den 10. marts 2005 efter gener og smerter i underlivet fandt ud af, at hun havde en spiral.

Nævnets afgørelse af klagen


s har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for indgrebet den 26. januar 2005.

Begrundelse


var blevet uønsket gravid og fik ifølge journalen den 26. januar 2005 foretaget en udskrabning. Efterfølgende oplagde operatøren, distriktslæge , en spiral på .

Det fremgår af den såkaldte abort-sygeplejejournal, at spørgsmål vedrørende spiral den 21. januar 2005 blev drøftet med . Der fremgår ikke oplysning om, at denne dag gav samtykke til behandlingen.

Det fremgår af lægejournalen ved journalskrivningen den 24. januar 2005, at gerne ville have oplagt spiral.

Det er nævnets vurdering, at denne tilføjelse til journalen ikke kan anses for tilstrækkelig til, at samtykke til spiralopsættelse ved indgrebet den 26. januar 2005.

Det er videre nævnets vurdering, at det var distriktslæge s ansvar som behandlende læge at sikre, at der forelå samtykke til den foretagne behandling.

Nævnet finder således, at har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for indgrebet den 26. januar 2005.