Klage over utilstrækkelig behandling.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans indhentelse af informeret samtykke fra forud for iværksættelse af behandling den 29. september 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af i perioden fra 29. september 2003 til den 19. april 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0658730

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2007

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for iværksættelse af behandling den 29. september 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra 29. september 2003 til den 19. april 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var generet af uønsket hårvækst i ansigtet, og hun blev henvist til speciallæge med henblik på hårfjerning med laser.

Den 29. september 2003 blev undersøgt af speciallæge , der fandt indikation for iværksættelse af behandling. Lægen ordinerede laserbehandling 29 Joule per cm i 10 minutter, og den første behandling blev givet samme dag.

havde kun lidt effekt af den første behandling, og den 15. december 2003 fik hun 2. laserbehandling, som dog af speciallæge blev øget i intensitet (29-34 Joule per cm i 10 minutter).

Den 1. marts 2004 modtog den 3. behandling. Der blev forud for behandlingen alene fundet sporadiske lyse hår tilbage.

Den 19. april 2004 modtog den 4. og sidste behandling, idet speciallæge skønnede, at hun herefter var færdigbehandlet. Hun blev dog tilbudt efterbehandling for hendes egen regning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at der ikke har været den lovede effekt af behandlingen, idet fortsat har hår i ansigtet, og idet hun er nødt til at barbere sig hver dag, hvilket gør hendes hud rød og irriteret.

2. at ikke modtog tilstrækkelig behandling.

Det er herved anført, at speciallæge efter 4 behandlinger vurderede, at ikke skulle have flere behandlinger, men at hun kunne komme til vedligeholdelsesbehandlinger.

Nævnets afgørelse af klagen
Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved sin information af forud for behandlingen i perioden fra den 29. september 2003 til den 19. april 2004.

Speciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af ved behandlingen i perioden fra den 29. september 2003 til den 19. april 2004.

Begrundelse


havde ifølge journalen øget hårvækst (hirsutisme), hvorfor speciallæge fandt indikation for laserbehandling.

Det er nævnets vurdering, at der var tale om relevant indikationsstillelse.

fik videre ifølge udtalelse til sagen fra speciallæge inden behandlingen udleveret en skriftlig information, betegnet klinikkens informationsmateriale/general information/spørgsmål og svar. I linie 2 angives ”med henblik på permanent reduktion af hår”, og længere nede i informationen anføres ”med en konstant voksende popularitet overfor laserhårfjernelse, er evnen til at kunne tilbyde et uovertruffet slutresultat en helt afgørende faktor”. Desuden anføres ”uønsket hårvækst kan blive fjernet effektivt fra læber, kinder, hage, underarme …”. Der skal flere behandlinger til, fordi behandlingen kun rammer hår i aktiv fase, og i øvrigt er lyse hår vanskeligere at behandle.

Ifølge udtalelse til sagen fra speciallæge informerede han forud for behandlingen om, at det ikke var permanent hår fjernelse, men hårmængdereduktion således, at man stadigvæk kunne forvente en vis mængde hår tilbage ved behandlingens slut.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at den skriftlige information ikke udelukkende indeholder relevant informationer, og i et vist omfang er vildledende. Der er således indholdsmæssig afgørende diskrepans mellem informationen i den skriftlige informationsskrivelse om behandlingens høje effektivitet med permanent resultat, og den mundtlige information med udtryk af forbehold vedrørende effektiviteten.

Nævnet kan oplyse, at det i en oversigtsartikel (Haedersdal M & Wulf HC. Evidence-based review of hair removal using lasers and light sources, J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:9-20) om lasere anvendt til hårfjernelse konkluderes: ”Today there is no evidence for a complete and persistent hair removal efficacy”.

Den er samlet på den baggrund nævnets vurdering, at speciallæge ikke forud for behandlingen i tilstrækkeligt og relevant omfang har informeret .

Speciallæge besluttede ifølge journalen at indlede behandlingen med laserbehandling med laserbehandling 29 Joule per cm i 10 minutter, og da der ved efterfølgende behandling alene var lidt effekt af behandling, blev laserbehandlingen øget i intensitet (29-34 Joule per cm i 10 minutter).

Det er nævnets vurdering, at speciallæge foretog relevant behandling af den uønskede hårvækst.

Ved afslutning af behandlingen vurderede sig som utilstrækkeligt behandlet, idet behandlingen ikke havde givet permanent eller væsentligt reduceret hårvækst.

Nævnet kan oplyse, at lyse hår vides at respondere dårligt på diode laser behandling.

Samlet finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .