Klage over indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 15. februar 2006 om indgivelse af beroligende medicin af den 7. januar 2006 på Psykiatrisk afdeling.

Sagsnummer:

0659205

Offentliggørelsesdato:

22. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 15. februar 2006 om indgivelse af beroligende medicin af <****> den 7. januar 2006 på Psykiatrisk afdeling.

Hændelsesforløb


, der er 36 år, er opvokset som enebarn. Hun var gift med en professionel golftræner i 3 år, indtil hun i august 2004 blev skilt. Hun har 2 døtre på 6 og 4 år, der bor hos hende i et lejet hus.

har efter folkeskolens 10. klasse været 1 år i huset, hvorefter hun tog en HF-eksamen. Herefter arbejdede hun som ufaglært hjemmehjælper, men blev senere uddannet social- og sundhedsassistent. Hun arbejdede i ældresektoren i 12 år. Ved den aktuelle indlæggelse var hun imidlertid på sygedagpenge.

var ikke tidligere kendt i psykiatrisk regi, men i 2004 blev hun som følge af skilsmissen ramt af en depression, hvorfor hun konsulterede en praktiserende psykiater. Psykiateren iværksatte behandling med antidepressiv medicin. I perioden op til den aktuelle indlæggelse blev hun løbende fulgt af en psykolog.

I sommeren 2005 havde en mindre manisk episode, og i oktober 2005 havde hun et halvhjertet selvmordsforsøg, hvor hun indtog en lille dosis sovepiller.

I december 2005 blev manisk. Hun var hyperaktiv, stiftede gæld, købte vildt ind og var utrolig vredladen og aggressiv, hvis hun ikke fik sin vilje. Hun talte i et væk og opsøgte hele tiden naboer og genboer. Nytårsaften overværede hun et overfald, hvorefter hun udøvede selvtægt på overfaldsmanden. Dette resulterede i, at hun pådrog sig et formodet brud på underarmen, hvorfor armen blev lagt i gips. Efterfølgende var hun dog på skadestuen 3-4 gange, fordi hun selv havde afmonteret gipsen. Hun fremtrådte uden sygdomserkendelse og realitetssans.

Aktuelt blev tvangsindlagt den 6. januar 2006 på behandlingsindikation på Psykiatrisk afdeling. Ved indlæggelsen angav hun, at det var hendes mor og ikke hende, der havde brug for hjælp. Hun fortalte, at hun havde mange spekulationer om skilsmissen samt om sin sygemelding. Hun var meget vredladen, aggressiv og havde en del talepres og tankemylder. Man vurderede, at hun var manisk. Der blev ordineret antimanisk behandling i form af Seroquel 20 mg dagligt, som skulle optrappes med 100 mg dagligt til i alt 600 mg.

Den 7. januar 2006 kl. 2.25 var det nødvendigt at give medicin for at hun kunne falde til ro, men dette modsatte hun sig under højlydte protester, hvorfor der med tvang blev givet beroligende medicin i form af injektion Zyprexa 10 mg.

De følgende dage tog Seroquel som ordineret.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsbehandling samt indgivelse af beroligende medicin til Det Psykiatriske Patientklagenævn .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte ved afgørelse af 15. februar 2006 beslutningen om indgivelse af beroligende medicin af . Nævnet fandt, at der ikke var truffet beslutning om tvangsbehandling, idet havde accepteret at modtage medicinen.

Vedrørende indgivelse af beroligende medicin blev det som begrundelse anført, at på grund af sin maniske tilstand var meget urolig, og at det måtte anses for nødvendigt at give hende et beroligende middel, for at hun kunne falde til ro.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 15. februar 2006 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om indgivelse af beroligende medicin til på Psykiatrisk afdeling.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at der under s indlæggelse ikke blev truffet beslutning om tvangsbehandling, idet hun ifølge journalen tog den ordinerede Seroquel frivilligt.

Det fremgår af udtalelse fra afdelingens overlæge af 2. februar 2006, at den 7. januar 2006 om natten fremtrådte med hævet stemningsleje og øget psykomotorik. Hun var endvidere meget vred og aggressiv, springende i tanker og tale, og hun var uden sygdomserkendelse og dermed urealistisk og psykotisk i den maniske tilstand. Senere samme nat var det nødvendigt at give hende medicin for at hun kunne falde til ro, men dette modsatte hun sig under højlydte protester. Derfor blev der mod hendes vilje givet injektion Zyprexa 10 mg.

Der er udfyldt en tvangsprotokol vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 7. januar 2006 kl. 2.25.

Der er imidlertid hverken i journalen eller sygeplejejournalen beskrevet noget om den episode, der førte til, at ved tvang fik beroligende medicin.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder det på det foreliggende grundlag ikke tilstrækkelig godtgjort, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 7. januar 2006 var opfyldt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 15. februar 2006.