Klage over manglende måling af blodtryk og puls (åndedrætsbesvær)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 10. oktober 2005 til den 2. januar 2006, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0659719

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 10. oktober 2005 til den 2. januar 2006, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 10. oktober 2005 ringede til praktiserende læge , idet han havde hoste og åndenød samt smerter for brystet. Der blev aftalt en konsultation hos lægen samme dag. Lægen vurderede, at der var tale om en svær bronkitis, og han ordinerede antibiotikabehandling.

Den 12. december 2005 var på ny til konsultation hos læge . Konsultationen drejede sig om en byld på ryggen, og der blev aftalt konsultation med henblik på behandling hos anden læge.

Den 20. december 2005 blev atter undersøgt i konsultationen hos læge . Han havde på ny gener fra lungerne. Ved stetoskopi kunne lægen høre bilyde over venstre lungeflade, idet der samtidig var dæmpet lyd ved bankning. Lægen vurderede, at det kunne dreje sig om lungebetændelse forårsaget af bakterier, hvorfor han ordinerede antibiotika herimod.

henvendte sig den 26. december 2005 til lægevagten og blev her undersøgt af læge . hostede klar sekret op og havde fortsat bilyde på lungerne. Vagtlægen tilbød ham injektion med astmamedicin, det tilbud ønskede han dog ikke at tage imod, hvorfor der i stedet for blev ordineret astmamedicin som inhallationsmedicin.

Den 2. januar 2006 blev igen undersøgt i konsultation hos læge . Han havde fået det værre. Han havde åndenød og tegn på vand i lungerne, endvidere havde han hævede ben. Lægen ordinerede en indsprøjtning i musklen med vanddrivende medicin, der ikke havde virkning, hvorefter blev indlagt på medicinsk afdeling, Sygehus X.

var indlagt på medicinsk afdeling, Sygehus X, i perioden fra den 2. til den 12. januar 2006. Under indlæggelsen blev det påvist, at han havde forhøjet blodtryk (hypertension 200/150) og svært nedsat funktion af venstre hjertekammer, hypertrofi (forstørrelse af celler/væv/organer uden nydannelse af celler) og forhøjet pulmonaltryk.

blev herefter fulgt i medicinsk ambulatorium på Sygehus X, hvor der blev gennemført yderligere undersøgelser, der viste at hans gener og symptomer formentlig kunne skyldes en af forhøjet blodtryk udløst hjertemuskelsygdom.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at læge ikke foretog yderligere undersøgelser efter s oplysninger om, at han efter penicillinbehandlingen fortsat havde åndedrætsbesvær samt væske i benene.

Det er herved anført, at det senere vidste sig, at havde en utæthed ved venstre hjertekammer.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 10. oktober 2005 til den 2. januar 2006. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge den 26. december 2005 havde målt blodtryk og puls på , på baggrund af oplysningerne om åndedrætsbesvær og hævede ben, for derved at få en klarere fornemmelse af, om hjertet arbejdede normalt.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 10. oktober 2005, at praktiserende læge ved undersøgelse af fandt, at han havde tegn til svær bronkitis, idet lægen lyttede på hans lunger med stetoskop og fandt bilyde over begge lungeflader. Lægen ordinerede et antibiotikum (Pondocillin 2 x 500 mg) i 10 dage.

Det fremgår af journalen den 12. december 2005, at henvendte sig med en byld på ryggen målende 4 x 4 cm. Bylden blev åbnet og podet, der blev endvidere aftalt akut tid hos speciallæge den følgende dag.

Det fremgår af journalen den 20. december 2005, at på ny var hos læge på grund af gener fra lungerne. Ved undersøgelse fandt lægen tegn til lungebetændelse i venstre side, idet der var knitrelyde og dæmpning. Lægen ordinerede et antibiotisk præparat (Klacid Uno, depottabletter, 7 stk., 500 mg, 1 tablet daglig), der tog højde for en eventuel infektion med mycoplasma (kold lungebetændelse).

Det er nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der blev ordineret et antibiotisk præparat mod kold lungebetændelse, idet s manglende feber og upåvirkede tilstand kunne tale herfor.

Det fremgår af journalen den 26. december 2005, at ringede til vagtlægen, idet han havde tiltagende åndedrætsbesvær, hævede ankler, endvidere hostede han og der kom en del klart sekret op. Det var læge , der havde vagten i lægevagten.

Det fremgår af klagen, at oplyste til lægen, at han havde åndedrætsbesvær og hævede ben.

Det fremgår videre af journalen den 26. december 2005, at læge ved undersøgelsen fandt vejrtrækningslyde, som der findes hos astmapatienter. Lægen ordinerede præparater til at behandle herfor (Bricanyl og Spirocort).

Nævnet kan oplyse, at det er kendt at personer, som ikke ellers har astmaproblemer kan få dette udløst i forbindelse med infektioner i luftvejene, og det sker derfor ikke sjældent, at der er behov for en kortvarig supplerende behandling for dette.

Det er nævnets vurdering, at det på baggrund af fundene ved stetoskopien samt, det forhold, at kunne bevæge sig nogenlunde frit rundt var relevant, at iværksætte behandling med astmamedicin. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge på baggrund af oplysningerne om åndedrætsbesvær og hævede ben den pågældende dag, havde målt blodtryk og puls på for derved at få en klarere fornemmelse af, om hjertet arbejdede normalt.

Det fremgår af journalen den 2. januar 2006, at på ny opsøgte sin læge, idet han havde fået det værre. Ved undersøgelse fandt læge , at havde åndedræts besvær og hævede ben. Lægen fandt, at der var tegn på vand i lungerne, og gav en indsprøjtning i musklen med vanddrivende medicin (Diural 80 mg), dette havde ingen virkning, hvorfor læge indlagde til videreudredning på medicinsk afdeling, Sygehus X.

Det er nævnets vurdering, at det var relevant at indlægge den 2. januar 2006 på baggrund af hans symptomer.

Nævnet kan oplyse, at det er kendt, at begyndende hjertesvigt (hjerteinsufficiens) i starten kan have uklare symptomer, hvilket i første omgang kan medføre fejldiagnosticering.

Nævnet finder således, at læge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 10. oktober 2005 til den 2. januar 2006. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt om læge den 26. december 2005 havde målt blodtryk og puls på , på baggrund af oplysningerne om åndedrætsbesvær og hævede ben, for derved at få en klarere fornemmelse af, om hjertet arbejdede normalt.