Klage over utilstrækkelig undersøgelse ved praktiserende læge

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af den 25. juli 2005, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hendes behandling af den 26. juli 2005, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0660314

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af <****> den 25. juli 2005, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hendes behandling af <****> den 26. juli 2005, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var i 2004 indlagt på sygehuset på grund af forhøjet blodtryk, svimmelhed og højresidig kraftnedsættelse. I januar 2005 var hun indlagt med hjertekramper og fik konstateret blodmangel, hvorefter hun blev behandlet med blodtransfusion. Efterfølgende afstod hun fra yderligere udredning. Under begge indlæggelser havde hun symptomer på blærebetændelse og blev behandlet herfor.

Den 25. juli 2005 aflagde praktiserende læge A hjemmebesøg hos , idet hun gennem 1 ½ døgn havde haft diarré og opkastninger samt mavesmerter. Han vurderede, at der var tale om en maveinfektion.

var den 26. juli 2005 fortsat forkvalmet og havde mavesmerter, hvorfor praktiserende læge B aflagde hjemmebesøg og instruerede hende i indtag af væske og diæt.

Den 28. juli 2005 blev fundet død i sit hjem.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse og behandling ved lægernes tilsyn.

Det er herved anført, at lægerne vurderede, at hun havde dårlig mave eller Roskilde syge, men at det senere blev konstateret, at hun havde nyrebækkenbetændelse.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. juli 2005.

Læge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. juli 2005.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 25. juli 2005, at læge A aflagde hjemmebesøg hos , idet hun gennem 1 ½ døgn havde haft diarré og opkastning samt smerter i maven (abdomen). Han fandt, at hun så ud, som hun plejede, og der var normal lytteundersøgelse af hjerte og lunger (st. c & st. p.:i.a.). Maven var blød, og der var let ømhed nedadtil i midten. Blodtrykket var fint (170/80), og pulsen var regelmæssig (normal) på 80 slag i minuttet.

Det fremgår videre af journalen, at læge A vurderede, at der var tale om omgangssyge (gastroenterit eller ”Roskildesyge”), og at man skulle se tiden an. Han ordinerede stikpiller mod kvalme (supp. Primperan) og anførte, at såfremt symptomerne varede mere end 2 døgn, skulle hun indlægges. Han anbefalede herefter fornyet henvendelse ved forværring af tilstanden.

Det er nævnets vurdering, at læge A iværksatte relevante undersøgelser af ved vurdering af væskebalancen (hydreringsgraden), almentilstanden samt måling af puls og blodtryk, undersøgelse af maven samt lytteundersøgelse af hjerte og lunger og reagerede relevant på det ved undersøgelsen konstaterede.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge A ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. juli 2005.

Det fremgår af journalen den 26. juli 2005, at læge B aflagde hjemmebesøg hos , idet hun fortsat havde kvalme med diffuse mavesmerter samt diarré. Hun fandt hende ved ankomsten siddende upåvirket på sengekanten og vurderede herefter, at hun ikke var dehydreret. Maven var blød, og der blev vejledt om væskeindtag og diæt.

Nævnet kan oplyse, at en ældre patient er yderst følsom for væskemangel, som kan opstå i forbindelse med omgangssyge i form af opkastning og diarré. Ved undersøgelsen vurderes dette ved en vurdering af patientens hydreringsgrad og almentilstand, for eksempel bevidsthedsniveau.

Det fremgår af klagen, at den 28. juli 2005 afgik ved døden.

Det fremgår videre af obduktionserklæringen, at der var tale om nyrebækkenbetændelse (pyelonephritis).

Nævnet kan oplyse, at symptomerne på nyrebækkenbetændelse er smerter i nyrelogen med udstråling til lysken, høj feber og vandladningsbesvær i form af hyppig og sviende vandladning. Der kan være kvalme og opkastning.

Det er nævnets vurdering, at læge B iværksatte relevante undersøgelser ved vurdering af s almentilstand og hydreringsgrad. Videre reagerede hun relevant på det ved undersøgelsen konstaterede.

Nævnet finder herefter, at læge B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. juli 2005.