Klage over krav om betaling for aktindsigt i almen praksis

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge , for hans håndtering den 14. februar 2005 af s anmodning om aktindsigt i sin datters journal, jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling.

Sagsnummer:

06F013

Offentliggørelsesdato:

19. november 2006

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****>, for hans håndtering den 14. februar 2005 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin datters journal, jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling.

Hændelsesforløb


Den 14. februar 2005 kontaktede sin datters praktiserende læge og anmodede om aktindsigt i hendes journal.

Læge gjorde journalkopierne klar dagen efter. Der var 8 siders journal og disse blev ledsaget af en regning på 80 kr.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At læge , alene ville give aktindsigt i s datters journal mod betaling.

har herved anført, at han i januar/februar 2005 fremsatte anmodning om aktindsigt i sin datters journal fra fødsel til pågældende dato. Da han henvendte sig hos lægen for at få udleveret journalkopierne, fik han alene udleveret 8 sider fra journalen med besked om, at han kunne få aktindsigt i resten af journalen mod betaling.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge var berettiget til at opkræve et gebyr på 80 kr. i forbindelse med imødekommelse af s anmodning om aktindsigt i sin datters journal.

Begrundelse


Det fremgår af journalen af den 14. februar 2005, at anmodede om aktindsigt i sin datters journal.

Det fremgår af praktiserende læge s udtalelse til sagen, at der samme dag blev lavet en udskrift af datterens fulde journal. Udskriften fyldte 8 sider og blev ledsaget af en regning på 80 kr.

Det fremgår af s klage, at han mener, at han burde have fået udleveret journalen uden beregning.

Nævnet kan oplyse, at det følger af § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 664 af den 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, at en autoriseret sundhedsperson som udgangspunkt må beregne 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side. Det følger dog af § 1, stk. 2, at en privatpraktiserende sundhedsperson, som giver aktindsigt ved afskrift, edb udskrift eller fotokopi som betaling herfor kan kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr., hvis aktindsigten gives ved edb-udskrift eller der i den pågældende praksis ikke rådes over en fotokopieringsmaskine eller lignende.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at aktindsigten blev givet ved edb-udskrift.

Nævnet kan oplyse, at det følger af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 664 af den 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, at der første gang, der efter anmodning gives aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi af en patientjournal m.v., ikke kan kræves betaling efter § 1. Dette gælder imidlertid ikke når der er tale om en privatpraktiserende sundhedsperson, som giver aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi, hvor aktindsigten gives ved edb-udskrift eller der i den pågældende praksis ikke rådes over en fotokopieringsmaskine eller lignende.

Det er nævnets opfattelse, at praktiserende læge var berettiget til at kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, idet han efter det oplyste gav aktindsigt ved edb-udskrift. Ved 8 siders journaludskrift var læge således berettiget til at kræve 80 kr.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge s håndtering af s anmodning om aktindsigt i sin datters journal.

Nævnet har bemærket, at det beror på en misforståelse, at der skulle foreligge journalmateriale ud over de 8 sider.