Klage over forkert udført biopsi fra en testikel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 9. februar 2004 på kirurgisk afdeling på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761519

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2007

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 9. februar 2004 på kirurgisk afdeling på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
I forbindelse med frugtbarhedsundersøgelse fik den 9. februar 2004 foretaget vævsprøve fra højre testikel. Indgrebet blev udført i lokalbedøvelse af reservelæge fra kirurgisk afdeling på Sygehus X.

Efter et snit i hinden over stenen kunne reservelægen udpresse væv fra stenen, hvorfra der blev taget en lille vævsprøve. Mikroskopisk undersøgelse af det fjernede væv viste imidlertid, at der var tale om væv fra normal udførselsgang fra stenen. Der fandtes intet væv fra stenen i vævsprøven.

Den 12. februar 2004 blev telefonisk orienteret om hændelsen, og den 9. marts 2004 var og hustru til samtale med personalet i afdelingen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke blev behandlet korrekt den 9. februar 2004 på Sygehus X, idet man i stedet for at foretaget en biopsi af testiklen, foretog en biopsi af bitestiklen, hvilket har medført fuldstændig sterilisation af den ene testikel.

Nævnets afgørelse af klagen
Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 9. februar 2004 på kirurgisk afdeling på Sygehus X.

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at i forbindelse med frugtbarhedsundersøgelse den 9. februar 2004 fik foretaget vævsprøve fra højre sten (testikel). Indgrebet blev udført i lokalbedøvelse af reservelæge på kirurgisk afdeling på Sygehus X.

Ifølge journalen kunne reservelægen efter snit i hinden over stenen udpresse væv fra stenen, hvorfra der blev taget en lille vævsprøve.

Det fremgår af svaret fra den mikroskopiske undersøgelse af det fjernede væv, at der var tale om væv fra normal udførselsgang fra stenen (ductus deferens). Der fandtes intet væv fra stenen i vævsprøven.

Det fremgår videre af journalen fra Sygehus X, at den 12. februar 2004 telefonisk blev informeret om hændelsen, og den 9. marts 2004 var og hustru til en samtale hos en overlæge i afdelingen.

Det er nævnets opfattelse, at der var indikation for udtagning af en lille vævsprøve fra testiklen, idet man i forbindelse med fertilitetsudredning den 5. november 2003 havde påvist små forkalkninger (mikroforkalkninger) i s højre testikel. Da disse forkalkninger i sjældne tilfælde kan ses i forbindelse med begyndende kræftudvikling (carcinoma in situ), var det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at undersøge en vævsprøve nærmere.

Det er nævnets opfattelse, at der i henhold til operationsbeskrivelsen ikke ser ud til at have været vanskeligheder forbundet med operationen, men den mikroskopiske undersøgelse af den lille vævsprøve viser imidlertid, at prøven ikke var taget fra selve testiklen, men i stedet fra sædstrengen på overgangen til bitestiklen (epididymis).

Det fremgår af reservelæge s udtalelse til sagen, at hun blev bedt om at udføre operationen af en ældre kollega, som kendte hendes kompetencer.

Det er nævnets opfattelse, at såfremt reservelæge under operationen havde haft vanskeligheder med at skelne testiklen og bitestiklen, så burde hun havde tilkaldt en mere erfaren kollega.

Nævnet finder på baggrund af ovennævnte samlet, at reservelæge behandlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard den 9. februar 2004.