Klage over manglende iværksættelse af undersøgelser i forbindelse med Leponex behandling.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 31. august til den 7. november 2005, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761609

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2007

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 31. august til den 7. november 2005, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


blev den 15. august 2005 indlagt på , efter at være udskrevet derfra 14 dage tidligere. Hun havde haft psykotiske symptomer, idet hun havde hørt stemmer, som blandt andet havde tilskyndet hende til at skade sig selv. Overlæge havde behandlingsansvaret for i .

Den 16. august 2005 blev der foretaget en såkaldt gennemgang. Det blev konkluderet, at havde en traumeudløst skizofreni-tilstand, og man besluttede at optimere hendes psykofarmakologiske behandling ved at kombinere med præparatet Leponex.

Den 17. august 2005 fik iværksat behandling med Leponex. Den 22. august 2005 blev hun visiteret videre til den regionale lukkede afdeling på Sygehus X. Hun fik samme dag taget såvel EKG som blodprøve.

fik endvidere taget EKG og blodprøver den 31. august, den 7. og den 16. september 2005. Den 29. september 2005 blev hun udskrevet fra til bostedet . Under opholdet der havde overlæge også behandlingsansvaret.

Der blev ikke taget blodprøver eller EKG under opholdet på bostedet i perioden fra den 29. september til den 4. november 2005.

Den 4. november 2005 blev igen indlagt på . På grund af tiltagende åndenød gennem 14 dage samt hjertebanken blev der den 7. november 2005 taget EKG. Denne viste påskyndet hjerterytme. Hun blev derfor overflyttet til medicinsk afdeling, Sygehus Y.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægerne ikke iværksatte relevante undersøgelser, herunder blodprøver og EKG, i forbindelse med, at modtog behandling med Leponex i perioden fra den 31. august til den 7. november 2005.

har herved anført, at hun efterfølgende har fået konstateret en kronisk hjertelidelse.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af .

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at der som almindelig anerkendt standard i forbindelse med Leponexbehandling foretages kontrol af EKG før behandlingsstart og ugentligt, så længe dosisstigning pågår, dog i mindst 4 uger og derefter hvert halve år. Ligeledes skal der foretages blodprøvekontrol før behandlingsstart og ugentligt de første 18 uger og derefter månedligt.

Ifølge journalen foretog overlæge EKG-kontrol i overensstemmelse med disse standarder.

Overlæge har imidlertid ifølge det foreliggende ikke iværksat blodprøvekontrol i henhold til denne standard, idet der efter ugentlig blodprøvekontrol de første 4 uger gik 7 ½ uge til den følgende kontrol.

Samlet finder nævnet således, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .