Klage i forbindelse med sterilisationsoperation af nyretransplanteret patient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 5. september 2005 på gynækologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761812

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2007

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. september 2005 på gynækologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
havde haft insulinkrævende sukkersyge siden fireårs alderen og var blevet nyretransplanteret i 1997.

havde aldrig været gravid, men ønskede at blive steriliseret.

Den 16. juni 2005 var hun til forundersøgelse på gynækologisk ambulatorium, Sygehus X med henblik på dette. En læge informerede hende om indgrebet, herunder at de ville forsøge at gøre det via kikkertteknik, men at det kunne blive nødvendigt, at lave en egentlig operation. Lægen informerede hende desuden om eventuelle risici, herunder om risiko for blødning og for perforation af organer i bughulen. Lægen skrev i journalen, at var nyretransplanteret.

blev indlagt fredag den 2. september 2005 med henblik på sterilisation om mandagen.

Indgrebet blev foretaget den 5. september 2005 af overlæge . var fuldt bedøvet. Ifølge klagen havde hun nævnt umiddelbart inden hun blev lagt til at sove, at de skulle være opmærksomme på, at hun var nyretransplanteret.

Overlæge startede med at bruge kikkertteknik, men kunne ikke komme ind i bughulen. Han valgte derfor, at udføre en egentlig operation gennem et såkaldt bikinisnit. Overlæge foretog snittet i bugvæggen. Det viste sig, at den transplanterede nyre lå fastklæbet til senebladet hen over mavemusklen, som var sammenvokset med bughinden. Den nederste del af den store bugmuskel var ikke til stede på venstre side. I forbindelse med at overlæge foretog snittet i bugvæggen, kom han til at skære et snit i den transplanterede nyre, således at det blødte kraftigt. Overlæge tilkaldte straks en overlæge fra nyrekirurgisk afdeling, som syede snittet i nyren, idet han først syede selve nyrevævet og derefter syede nyrekapslen. Herefter stoppede blødningen og der var ingen siven af urin fra snittet. Overlægen lagde et større kateter i blæren, hvori der kom blodig urin.

Overlæge foretog herefter sterilisationen, idet han fjernede et stykke af begge æggeledere.

Efter operationen blev observeret på opvågningsafdelingen. Senere samme dag blev hun overflyttet med lægeledsagelse til Sygehus Ys nyrekirurgiske afdeling. blev sat i forebyggende antibiotisk behandling. Der var vedvarende blodig urin i nogle dage, men nyren fungerede fint. Ultralydsundersøgelse viste, at der ikke var nogen blodansamling i nyren.

blev udskrevet den 11. september 2005.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med sterilisation, idet man pådrog skade på hendes transplanterede nyre.


Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin operation af den 5. september 2005 på gynækologisk afdeling, Sygehus X.

Begrundelse
Det fremgår af journalen fra den 5. september 2005, at overlæge havde planlagt sterilisationen af som en kikkertoperation.

Patientklagenævnet kan oplyse, at de fleste sterilisationer af kvinder i Danmark foregår via en kikkertoperation.

Det fremgår af journalen, at overlæge vidste, at havde fået fortaget nyretransplantation.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det typiske sted for en transplanteret nyre at ligge er i venstre side af det lille bækken.

Det er nævnets opfattelse, at s transplanterede nyre lå på dette sted.

Det er nævnets opfattelse, at man kunne have foretaget en ultralydsskanning forud for indgrebet, for med nøjagtighed at have bestemt nyrens placering. Det er dog nævnets opfattelse, at det ikke var under lægefaglig standard, at overlæge forudsatte, at nyren var placeret efter almindelig klinisk praksis, og at han således ikke foretog en ultralyssanning.

Nævnet finder herefter, at overlæge ved sin behandling af på gynækologisk afdeling, Sygehus X, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, da han ikke fortog sig yderligere for at fastlægge placeringen af s transplanterede nyre forud for den planlagte sterilisation den 5. september 2005.

Det fremgår operationsjournalen fra den 5. september 2005, at overlæge ikke kunne foretage sterilisation af ved en kikkertoperation, og at han måtte åbne bughulen. Det fremgår af journalen, at overlæge valgte at gøre dette i et lavt tværsnit.

Patientklagenævnet kan oplyse, at man ved operationer hos tidligere opererede oftest vælger at anvende de ar, der er fremkommet ved tidligere operationer, for ikke at skæmme patienten unødigt.

Det er nævnets opfattelse, at man ved operation af nyretransplanterede patienter bør udvise stor forsigtighed, specielt i forbindelse med operationer i det kvindelige bækken, hvor det er velkendt, at man kan komme tæt på nyren med beskadigelse af denne til følge.

Det er yderligere nævnets opfattelse, at adgangen efter almindelig anerkendt lægefaglig standard skulle være foretage så forsigtigt, at nyren ikke blev beskadiget.

Nævnet finder herefter, at overlæge ved sin operation af den 5. september 2005 på gynækologisk afdeling, Sygehus X, handlede under normen for almindelig anerkendt faglige standard.