Klage over at en øjenlæge ikke gav patienten en akut tid ved synsfeltudfald

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere øjenlæge for hans behandling af den 9. juni 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763317

Offentliggørelsesdato:

20. september 2007

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere øjenlæge <****> for hans behandling af <****> den 9. juni 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 8. juni 2006 opsøgte sin praktiserende læge, idet han igennem 14 dage havde bemærket udfald af synsfeltet. Forinden dette synsfeltudfald havde fået en gren i venstre øje under havearbejde. blev herefter henvist til snarlig vurdering hos øjenlæge .

fik herefter en tid hos øjenlæge den 23. august 2006.

Den 20. juli 2006 fik stærke smerter i venstre øje og blev herefter akut henvist til øjenafdelingen på , hvor man fandt, at der var nethindeløsning på venstre øje.

Den 1. august 2006 blev opereret for venstresidig nethindeløsning. Ved kontrol den 13. september 2006 fandt man fortsat nethindeløsning, og man konkluderede på øjenafdelingen, at udsigten til at bringe nethinden på plads var beskeden.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 9. juni 2006 ikke modtog korrekt behandling hos øjenlæge .

Det er herved anført, at ikke kunne få en tid hos øjenlægen før den 23. august 2006, og at han den 20. juli 2006 fik stærke smerter i venstre øje og blev blind på øjet. Det er endvidere anført, at efterfølgende den 1. august 2006 blev opereret på øjet, men at hans øje ikke kunne reddes, idet han havde gået for lang tid med øjenskaden.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 9. juni 2006.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at ca. 1 ud af 10.000 danskere får nethindeløsning i løbet af et år. Nærsynede har en højere risiko end andre. Ofte sker der forud for nethindeløsningen et sammenfald af glaslegemet, hvilket resulterer i et træk på nethinden, så patienten ser lysglimt. I en del tilfælde kan man føre sygdommens opståen tilbage til en traumatisk hændelse (slag mod øjeæblet). Som regel opstår der et hul, som giver patienten en oplevelse af en myggesværm eller noget spindelvæv i synsfeltet, idet der frigøres pigmenterede partikler ud i glaslegemet. Efterfølgende samler der sig væske under nethinden, som får den til at løsne sig fra periferien ind mod centrum. Dette kan man forebygge ved laserbehandling omkring hullet, inden der opstår egentlig nethindeløsning. Når nethindeløsning er udviklet over et vist område af øjets indre, er der altid synsfeltudfald. Hvis centrum af nethinden (macula) bliver afløst, inden man kommer til operation, er muligheden for at genskabe normalt syn i praksis lig nul. Chancen for en vellykket operation aftager også hastigt med nethindeløsningens varighed. Tidlig operation (indenfor et par uger) er langt mere gunstig end senere i forløbet. Nethindeløsning anses derfor for at være en akut synstruende tilstand, som kræver vurdering af en nethindekirurg snarest muligt.

Det fremgår af sagen, at læge den 9. juni 2006 modtog en henvisning fra s praktiserende læge.

Det fremgår af henvisningen, at gennem 14 dage havde bemærket udfald af synsfeltet i venstre side af venstre øje (lateralt på venstre øje). Forinden dette synsfeltudfald havde fået en gren i venstre øje under havearbejde.

Det fremgår videre af henvisningen, at ikke havde klager fra øjnene i øvrigt, og at han bar briller og havde et syn, ukorrigeret, på 6/24, 6/18. Det var videre anført, at s egen læge fandt, at der var fri øjenbevægelighed, normal pupilreaktion og indblik på øjenbaggrunden (egal oftalmoskopi). Ved undersøgelse for hånd var der udfald af det venstre (laterale) synsfelt på venstre øje.

Det fremgår endvidere af henvisningen, at der blev anmodet om en snarlig vurdering.

På baggrund af det ovenstående er det nævnets opfattelse, at læge ikke foretog en relevant behandling af den 9. juni 2006, idet der i henvisningen var anført, at der var tale om en synsfeltdefekt, der var dokumenteret ved konfrontationsundersøgelse (synsfelt for hånd), og at dette kan betyde, at der er tale om en nethindeløsning. Læge burde på denne baggrund have tilbudt en akut tid.

Nævnet finder herefter, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. juni 2006.